Nyt samarbejde skal give københavnerne bedre veje

En føler installeret i alle bilerne fra GreenMobility indsamler data, der vil forebygge skader på vejen og spare penge på vedligeholdelse af vejene.

Hvis du er en af de mange bilister, der kører i bil i eller omkring hovedstadsområdet, kender du nok til de mange vejarbejder, der er i gang i byen, som skaber forsinkelser og kødannelser.

Men et nyt samarbejde mellem delebilselskabet GreenMobility, DTU, Sweco og Vejdirektoratet, vil i fremtiden gøre det hurtigere at forebygge skader på vejen og samtidig spare på omkostningerne til vedligeholdelse af vejene i København.

- Man vil kunne nedbringe vejarbejde i København, da man vil kunne forebygge frem for at helbrede vejene, fortæller Henrik Isaksen, der er administrerende direktør hos GreenMobility.

Samtidigt vil projektet være med til at gøre vores veje sikrer.

- Vi vil få et grundlag for bedre veje, fordi vi vil få bedre vilkår for at holde vores veje sikre, når vi opdager skader på et tidligere stadie, uddyber Christian Axelsen, der er specialist hos Vejdirektoratet.

400 biler skal indsamle data

Samarbejdet betyder, at bilerne fra GreenMobility skal indsamle og sende data videre til Vejdirektoratet ved hjælp af en sensor. Den kan fortælle om ændringer i vejene skal repareres eller forebygges, inden skaderne bliver for store.

quote Man vil kunne nedbringe vejarbejde i København, da man vil kunne forebygge frem for at helbrede vejene

Henrik Isaksen, adm. direktør GreenMobility

Sensorerne forventes at være installeret i alle deres 400 biler inden for de næste par måneder. Men da bilerne kun kører i København, bliver det i første omgang kun her, der vil blive indsamlet data, men på sigt vil det kunne bruges i hele landet.

- I bilerne er der installeret en telematik, der sender data til en satellit og videre til os, der gør det muligt at analysere data om vejene hvert sekund, fortæller Henrik Isaksen.

Der bliver hver dag tilbagelagt omkring 13.000 kilometer i delebilerne fra GreenMobility, hvilket giver en stor mængde data om vejnettet i København.

Følerne, der indsamler data, er installeret i bilernes støddæmpere, hvor de kan registrere ujævnheder, huller, friktion og begyndende skader i vejen.

Kan sælge produktet videre

Hos GreenMobility ser man et stort potentiale i det nye produkt.

- Vi får nogle penge for projektet, men vi får også et produkt hos GreenMobility, som vi kan sælge ind til partnere og byer rundt om i verden, siger Henrik Isaksen.

Forbedringer på vejnettet i Storkøbenhavn vil formentligt kunne mærkes efter projektet er færdigt.

- Det er meningen, at efter de 3,5 år vil vi implementere den model, som projektet munder ud i. Det vil derefter være muligt at implementere det på alle typer køretøjer herunder eksempelvis Vejdirektoratets køretøjer, oplyser Christian Axelsen.

Projektet er finansieret af Innovationsfonden henover de næste 3,5 år.