Nyt akademi skal skabe sundhedsforskning i verdensklasse

Akademiet skal blandt andet sikre, at patienter i regionen får hurtigere adgang til den nyeste behandling og pleje.

En ny type sundhedsinnovation i København.

Det er målet med et nyt, styrket samarbejde mellem Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. 

Samarbejdet udmønter sig konkret i et nyt fælles sundhedsforskningsakademi ved navn Copenhagen Health Science Partners også kaldet CHSP.

Akademiet skal danne ramme om sundhedsforskning i verdensklasse og sikre, at patienter i regionen får hurtigere adgang til den nyeste behandling og pleje. Samtidig skal CHSP skabe nybrud inden for den patientnære sundhedsforskning og føre til øget vækst i erhvervssamarbejdet og dermed skabe flere arbejdspladser i regionen.

CHSP skal desuden bidrage til at opkvalificere sundhedsuddannelserne.

- Et samarbejde med Københavns Universitet og oprettelsen af CHSP markerer en ny udvikling, hvor den fremmeste forskning hurtigere vil komme den enkelte patient til gode. Forskningens resultater skal implementeres hurtigere og mere effektivt i den kliniske hverdag på hospitalerne, siger regionsdirektør Hjalte Aaberg fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden varetager en lang række sundhedsydelser til 1,7 millioner borgere og betjener i gennemsnit 13.000 patienter på hospitaler og klinikker hver dag. Sideløbende arbejder mere end 4.000 videnskabsfolk med innovativ forskning på Københavns Universitet og på hospitalerne

Universitetsforskere og kliniske forskere kan bruge CHSP til at lære af hinanden og udvikle nye idéer. Det betyder både hurtigere videnskabelige resultater og bedre behandling af patienterne. 

Inspiration fra engelsk mønstermodel

Samarbejdet omkring CHSP er inspireret af en engelsk model fra King’s College i London, der har bragt grundforskningen på universitetet og den patientbaserede forskning på hospitalerne tættere sammen.

- CHSP virkeliggør et gammelt ønske om at skabe et stærkere samspil mellem de toneangivende sundhedsaktører i København. Det er netop i feltet mellem laboratoriet og patienterne, at de næste medicinske landvindinger vil komme til at ske, siger dekan Ulla Wewer fra SUND.

Samarbejdsmodellen bygger blandt andet på sammensætningen af nogle stærke tværfaglige forskningsenheder, ”Clinical Academic Groups” også kaldet CAGs. En CAG består af en række klinikere og forskere fra regionen, uddannelsesfolk fra regionen, undervisere fra universitetet og forskere fra universitetet.

Hovedformålet er skabe de bedste rammer for et samarbejde på tværs af grundforskning og hospitalsbehandling med erfaringer fra regionens kontakt med patienter. Erfaringerne fra CAG-samarbejdet skal samtidig bruges i uddannelsessammenhæng, så fremtidens sundhedspersonale kan drage nytte af den værdi, som CHSP skaber.

Partnerne bag CHSP går nu på udkig efter en direktør, der blandt andet skal samle de rette forskerteams til opgaven. Så snart direktøren er på plads, vil CHSP starte sit arbejde.