Ny rapport afslører omfattende svindel med støttemidler i sportsklub

Ifølge en ny rapport kan Stevnsgade Basketball ikke gøre rede for 642.000 kroner, de har modtaget i kommunal støtte og projektbevillinger. Kommunen afventer politiets efterforskning.

En ny rapport viser, at Stevnsgade Basketball ikke kan redegøre for mere end 600.000 støttekroner fra Københavns Kommune, som de har modtaget i årene 2015-2018. Foto: Asger Ladefoged - Ritzau Scanpix

Den københavnske basketballklub Stevnsgade Basketball på Nørrebro har misbrugt foreningsmidler fra Københavns Kommune.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport udarbejdet af Intern Revision, som er en uafhængig kontrolmyndighed i Københavns Kommune, der blandt andet kigger kommunens syv forvaltninger efter i sømmene. 

Ifølge Intern Revision har basketballklubben samlet set har konstrueret falske dokumenter, som har dækket over misbrug for i alt 257.144 kroner.

Samtidig har klubben ikke kunne dokumentere brugen af en række tildelte projektmidler, ligesom de har modtaget for mange støttekroner for medlemmer under 25 år gennem flere år.

Ifølge rapporten har Stevnsgade Basketball modtaget i alt 642.000 kroner fra Københavns Kommune, som de ikke kan redegøre for.

Her udgør to tredjedele af beløbet projektmidler, som ikke kan dokumenteres brugt korrekt i regnskabet. Den sidste tredjedel er udbetalingen af for mange støttekroner for medlemmer under 25 år.

Jeg er rigtig ærgerlig over, hvor stort omfanget med svindel nu viser sig at være.

Christopher Røhl Andersen, Radikale Venstre i Københavns Kommune

Læs også Basketballklub politianmeldt for svindel med kørestole

Ingen dokumentation for projekt

Stevnsgade Basketball fik bevilliget 300.000 kroner til udviklingen af kørestolsbasket for børn og unge med fysiske handicaps.

Men størstedelen af pengene er hverken blevet udbetalt eller bogført til projektet, fastslår den nye rapport, hvor det står klart, at klubben ikke kan redegøre for, hvor 216.444 kroner af bevillingen havnede.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, hvor stort omfanget med svindel nu viser sig at være. Siden vi i første omgang hørte om sagen, er det blevet meget værre. Den gamle bestyrelse har snydt systematisk og forfalsket medlemmernes data, siger Christopher Røhl Andersen, som er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune for Radikale Venstre.

Den nu tidligere formand for Stevnsgade Basketball, Ove Thelin, har ikke selv noget kendskab til, at der er blevet konstrueret falske dokumenter i klubben.

- I min verden har vi aldrig svindlet, siger han til TV 2 Lorry.

Læs også Politikere uenige om de frivilliges fremtid

Brugte kørestolsmidler på seniorhold 

Han forklarer samtidig, at den store bevilling til kørestols-projektet ikke er blevet brugt til det, de blev øremærket til.

I fik 300.000 kroner fra Københavns Kommune til udviklingen af kørestolsbasket for handicappede. Hvad brugte I de penge på?

- Med hensyn til udviklingen af kørestolsbasket for børn og unge med fysiske handicaps, så valgte vi på daværende tidspunkt at bruge pengene på holde vores seniorhold oppe i rækkerne, hvilket der var et flertal for i bestyrelsen, siger han. 

Men det var ikke det, som kommunen havde givet tilskud til?

- Nej, det er fuldkommen rigtig. Men da vi brugte pengene, var vi overbeviste om, at der også var penge nok til udviklingen af kørestolsbasket senere hen. 

- Det må vi erkende i dag, at vi ikke skulle have gjort, siger Ove Thelin. 

Sagen har været politianmeldt siden sidste år, og bliver fortsat efterforsket. Her bliver det blandt andet undersøgt, om der ligger et personansvar i sagen, hvilket Københavns Kommune afventer. 

Den nuværende ledelse i Stevnsgade Basketball ærgrer sig over episoden, som blandt andet førte til, at klubben afsatte den daværende formand Ove Thelin på en generalforsamling i august 2018. 

- Vi ser frem til at få afklaring på sagen. Vi sidder en helt ny bestyrelse klar til at føre klubbens gode intentioner og arbejde videre, lyder det fra formanden for Stevnsgade Basketball, Linda Herskov, i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Rapportens hovedkonklusioner

 1. 427.424 kr. fra en række af Københavns Kommunes projekttilskud til foreningen er ikke anvendt i overensstemmelse med formålet for tildelingen af tilskuddet og dokumentationen for afholdte udgifter på 257.144 kr. er konstruerede falske bilag.
   
 2. Foreningen har indberettet for mange medlemmer under 25 år i årene 2016, 2017 og 2018 og har derved modtaget 214.852 kr. for meget i medlemstilskud.
   
 3. Flere forhold vedrørende udbetaling løn og godtgørelser samt indberetning til SKAT er ikke i overensstemmelse med gældende regler.
   
 4. Foreningen er voldsomt udfordret på likviditet i forhold til fortsat drift.
   

Kilde: Intern Revisions rapport om Stevnsgade Basketball 2018 

 

Læs også Tandlæger advarer: Sportsdrikke og energibarer skader tænderne

Indberettet fejlagtig alder

Rapporten konkluderer yderligere, at Stevnsgade Basketball systematisk har indberettet for mange medlemmer under 25 år i årene 2016 til 2018.

Det er bekymrende, at nogle vælger at udnytte det her system, som vi har lavet med udgangspunkt i at få flere unge ind i sportsmiljøet.

Christopher Røhl Andersen, Radikale Venstre i Københavns Kommune

Københavns Kommune yder større tilskud til foreningensmedlemmer under 25, og på den måde har klubben modtaget 214.852 kroner for meget i medlemstilskud på de fire år.

- Det er bekymrende, at nogle vælger at udnytte det her system, som vi har lavet med udgangspunkt i at få flere unge ind i sportsmiljøet. Mange af pengene kunne være gået til andre gode aktiviteter for børn og unge i København siger Christopher Røhl Andersen (R) til TV 2 Lorry.

Selv mener den tidligere formand ikke, at han har snydt nogen:

- I forhold til påstanden om, at vi bevidst har indberettet medlemmernes alder forkert, afviser jeg alle anklager. Op til 2016 fungerede det sådan, at man skulle indberette sine medlemmers alder to år frem i tiden. Derfor var det altid et gætværk, siger Ove Thelin.

Læs også Nu er det officielt: Disse byer kan få besøg af europæiske fodboldstjerner

Tip fra tidligere medlem

TV 2 Lorry fortalte sidste år, hvordan sagen startede med, at et tidligere medlem i Stevnsgade Basketball i august tippede Kultur- og Fritidsforvaltningen om misbrug af midler i Nørrebro-klubben.

Her lå der ifølge tippet en faktura i klubbens indleverede regnskab på 216.444 kroner for indkøbte kørestole, men fakturaen var efter sigende være falsk.  

Den 15. august 2018 valgte Stevnsgade Basketball en ny bestyrelse, som med det samme gik i gang med at undersøge mistanken om svindel i forbindelse med klubbens projektbevillinger.

Bestyrelsen fandt efterfølgende mistanken begrundet og indgav en anmeldelse til Københavns Politi af en tidligere leder i klubben.

Dette førte til, at politiet rejste anklage mod Stevnsgade Basketball. 

Medlemmerne i Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg og Kultur- og Fritidsudvalg blev orienteret om sagen den 20. august. Herefter valgte de at indføre et skærpet tilsyn med klubben.

Alt i alt viser den nye rapport fra Intern Revision, at Stevnsgade Basketball fra 2015 til 2018 ikke har anvendt 427.424 kroner i overensstemmelse med de betingelser, som tilskuddende blev givet under.

De tal, som er markeret med rød i grafikken, er beløb, som rapporten viser, er blevet forfalsket. 

Fortsat ingen støtte

Siden 2015 til 2018 har Stevnsgade Basketball modtaget i alt 838.190 kroner i støtte fra kommunen til udviklingsprojekter.

Men i august valgte Kultur- og Fritidsforvaltningen at standse alle udbetalinger til Stevns Basketball øjeblikkeligt, da man blev opmærksom på mistanken om svindel. 

Københavns Kommune indførte på dette tidspunkt også et skærpet tilsyn for at sikre, at der først blev udbetalt tilskud til Stevnsgade Basketball igen, når en ekstern revision ser klubbens regnskab igennem.

Nu afventer Kultur- og Fritidsforvaltningen en plan fra basketballklubben om, hvordan den vil afvikle sin gæld, før den vil genoverveje at udbetale tilskud.

Den beslutning vil senere blive truffet af medlemmerne i Folkeoplysningsudvalget. 

Det har Intern Revision undersøgt i rapporten

Om der foreligger dokumentation i form af originale bilag for afholdte ud-gifter i forbindelse med projekterne

 

Om evt. køb af vare- og tjenesteydelser er betalt og til rette vedkommende.

 

Om indkøbt inventar og udstyr forefindes i foreningens lokaliteter.

 

Om lønninger mv. er udbetalt og indberettet til SKAT i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

 

Om medlemskartotek stemmer overens med grundlaget for KFF’s udbetaling af medlemstilskud efter folkeoplysningsloven.

 

Om foreningens økonomiske stilling og likviditet er god nok til at fortsætte driften. 

Kilde: Københavns Kommune / Intern Revision 

Stopper udviklingsprojekter

Stevnsgade Basketballs nye bestyrelse skal nu forsøge at vende skuden. 

Især basketballklubbens dårlige økonomiske situation gør ikke arbejdet nemmere for den nye bestyrelse. Sidste regnskabsår rundede foreningens egenkapital nemlig et underskud på minus 500.000 kroner.

Det siger mig, at de har fattet alvoren, da de nu koncentrerer sig om at spille sporten frem for at lave udviklingsprojekter.

Rikke Lauritzen (Ø), formand for Folkeoplysningsudvalget.

Underskuddet er både et resultat af en nedskrivning af et tilgodehavende hos Nørrebro Spisehus og en tilbageførsel af indtægtsførte projekttilskud fra Københavns Kommune i regnskabsåret 2018/2019. 

Den nye bestyrelse i Stevnsgade Basketball har reageret på hele affæren ved først og fremmest at lægge kursen om, så der fremover fokuseres på at spille basketball og laves færre udviklingsprojekter.

Som et led i den nye strategi har klubben valgt at stoppe to nuværende udviklingsprojekter, som løb flere år frem. De penge, som var givet i tilskud til projekterne, bliver nu tilbagebetalt til kommunen. 

- Det siger mig, at de har fattet alvoren, da de nu koncentrerer sig om at spille sporten frem for at lave udviklingsprojekter, siger Rikke Lauritzen fra Enhedslisten, som er formand for Folkeoplysningsudvalget, og tilføjer: 

- Nu er planen, at vi som kommune går ind og hjælper bestyrelsen med at rette op på tingene  Det vigtigste er, at vi ikke taber alle de unge, men at vi får lavet en plan for at hjælpe klubben fremadrettet.

Rikke Lauritzen slår fast, at kommunen har i sinde at kræve pengene tilbage fra foreningen.

Nye regler for tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at kommunens tilskud til de københavnske foreninger for 2019 er blevet bevilliget, men at de nu bliver udbetalt efter nye regler.

 

Disse regler kommer på baggrund af erfaringer, som Taskforce for Tilskudsforvaltning har gjort sig ved at gennemgå procedurer og tilskud i løbet af 2018 for at gøre brugen af midler mere gennemsigtig.

 

Konkret handler det om, at Københavns Kommune fremover skriver mere præcist, hvad foreningerne skal leve op til.

Læs også Københavnsk e-sportshold har fået nok af hadefulde beskeder

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik