Nordhavnsvej indvies i dag

Københavns Kommunes største anlægsprojekt i Nordhavn er færdigt.

I dag mellem 11 og 14 inviterer Københavns Kommune til indvielse af Nordhavnsvej.

Det er første og sidste gang muligheden byder sig for at opleve tunnelen på cykel, før ringvejen åbnes for biltrafik.

Vejen skal dagligt lede cirka 15.000 biler udenom en række gader i København og give let adgang til boligerne i Nordhavn.

Transportminister Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, er tilfreds med vejanlægget, der er Københavns Kommunes største hidtil.

- Jeg er sikker på, at Nordhavnsvej vil være til stor gavn for brugerne. Det gælder pendlere og erhvervslivet, der får nemmere adgang til havnen og byen. Det gælder gæster og gennemkørende.

- Og det gælder folk på Østerbro, der slipper for en stor del af den tunge trafik, der i stedet kan køre ad Nordhavnsvej, siger han i en tale ved indvielsen.

Det milliarddyre byggeri af Nordhavnsvej skal ifølge ministeren blot være første etape, inden han på sigt håber at få en østlig ringvej - havnetunnel omkring København.

Det projekt bliver i øjeblikket undersøgt. Forundersøgelsen begyndte i april og forventes at vare to år og koste 24 millioner kroner.

- I 2019, når undersøgelsen er klar, kan vi forhåbentlig træffe beslutning om at fortsætte projektet til Amager, så København kan få den østlige ringvej, der mangler i dag, lyder det i ministerens tale.

Mere plads til cyklister og kollektiv trafik

- Nordhavnsvej får kolossal positiv betydning for både pendlere og for lokale beboere på Østerbro. Biler og tung containertrafik bliver ført ned under jorden og hurtigere gennem eller ud af byen. Samtidig får cyklister og kollektiv trafik meget bedre plads over jorden. Og det er præcis de samme argumenter, der er for en samlet østlig ringvej, som vil fungere som en trafikal bypass-operation på den københavnske trafikpatient.

Det siger Bo Sandberg, fmd. for den tværpolitiske forening, Københavnertunnelgruppen, i en pressemeddelelse

Lys for enden af havnetunnelen

- Næste skridt er, at der i 2018 formentlig træffes beslutning om den endelige udformning af 2. etape af østlig ringvej, Nordhavnstunnellen fra Svanemøllebugten til selve Nordhavn. Og i 2019 afsluttes Transportministeriets forundersøgelse af den samlede østlige ringvej, som forhåbentlig fører til principbeslutning om den sidste lange etape fra Nordhavn via Refshaleøen, videre under Amager til Sjællandsbroen, siger Bo Sandberg, der til daglig er cheføkonom i Dansk Byggeri og deltager i indvielsen af Nordhavnsvej.

- I det hele taget er der ved at være lys for enden af havnetunnellen!

Københavnertunnelgruppen har i 12 år arbejdet for østlig ringvej/havnetunnel. Foreningen www.havnetunnel.nu består af enkeltmedlemmer, virksomheder og organisationer, bl.a. Dansk Erhverv, DI, Dansk Byggeri, DTL, Dansk Metal, 3F og BAT-kartellet.

Her kan du se den nye Nordhavnsvej, hvor bilerne bliver sluppet løs den 18. december.