Mere gravearbejde i København - mindre stigning i gener

Bedre koordinering af arbejdet har betydet, at generne ikke er steget i samme omfang som antallet af gravearbejder.

Det er noget, som kan sætte trafikanternes sind i kog. Men som er svært at undgå:  Gravearbejde i de københavnske gader.

Og set med trafikant-briller er den dårlige nyhed, at kommunens tilladelser til gravearbejde steg med 18 procent fra 2015 til 2016. I 2015 blev der givet 9304 tilladelser, i 2016 10981 tilladelser.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelselse. 

Den gode nyhed er til gengæld, at antallet af genedage, hvor trafikken bliver påvirket af gravearbejdet, ikke er steget tilsvarende. Faktisk er antallet af genedage på det samlede vejnet faldet med tre procent i den amme periode.

Det gør sig dog ikke gældende på det,  Kommunen betegner som det Strategiske Vejnet, altså de mest befærdede veje i kommunen. Her er antallet af genedage steget med en procent. En stigning, som ifølge Københavns Kommune er sket, efter der fra 2014 til 2015 skete et fald på 14 procent på det Strategiske Vejnet.

Bedre koordinering af gravearbejdet er ifølge kommunen en af de væsentlige årsager til, at genedagene trods alt ikke er steget mere, end de er fra 2015 til 2016. Dermed undgår man, at der skal graves gentagne gange på den samme strækning. Og det giver tilfredshed hos Dansk Byggeri:

- Helt lavpraktisk sætter vi os sammen og aftaler, hvordan vi bedst muligt får afviklet både gravearbejdet og trafikken. På den måde bliver vi alle sammen hurtigere færdige, og det er langt bedre end en forvaltning, der spiller med musklerne og kun fokuserer på bøder, siger branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri, Niels Nielsen.

Ud over de mange gravearbejder, der handler om vand, varme, gas og telekommunikation, er der også meget vejarbejde i København, der handler om den omfattende genopretning af byens veje og cykelstier.

Fordelingen mellem vejbaner, cykelstier og fortov