Massive børnebesparelser i København: "Det kan få store konsekvenser"

Børneområdet i København står over for besparelser på mere end 30 millioner kroner i 2019. Det møder nu kritik fra BUPL, der frygter for storbybørnenes fremtid.

Københavns Kommunes skal spare 32 millioner kroner på børneområdet i 2019. Det svarer til 68 fuldtidsstillinger om året og kommer til at betyde forringelser som eksempelvis ferielukning.

quote Jeg under mig over, at man fra politisk side skærer hårdt ned på børneområdet.

Henriette Brockdorff, formand, BUPL Hovedstaden. 

I oktober blev de københavnske politikere ellers enige om at tilbageføre 17,5 millioner kroner til vuggestuerne, som daginstitutionerne skulle spare på ferielukning. Den aftale sikrede Københavns Kommune et lille samlet overskud i den økonomiske udvikling på børneområdet. 

Men det lille overskud er nu pludselig vendt til et stort underskud på 32 millioner kroner i kommunens budgetvejlening for 2019, og det møder stor kritik fra pædagogernes fagforening BUPL, der frygter de konsekvenser, som besparelserne vil komme at betyde.

Først fik de 17,5 millioner kroner for akut at skaffe plads til flere børn. Nu skal de spare mange millioner.

En af de vuggestuer der rammes hårdt er Børnegården i Sundby.

Her har institutionsleder Bjarne Kofoed ansvaret for 80 vuggestuebørn og skal nu se frem til at spare 100.000 kroner for at overholde næste års budget. Kommunen lægger op til at der spares på varme, el, rengøring og andre driftsudgifter. Men ifølge institutionslederen er der allerede skåret helt ind til benet.

- Det her lever ikke op til de intentioner, de har stillet os i udsigt. Vi er meget overraskede. Jeg havde fået det indtryk, at man fra politisk side havde planlagt et løft på vuggestueområdet. Og det er også det, vi har meldt ud til forældre og personale, siger Bjarne Kofoed til TV 2 Lorry.

Undring over nedskæring

Hos BUPL undrer formand Henriette Brockdorff sig over, at man vil skære så hårdt hos institutionerne.

- Vi står over for en stor faglighedsreform, som vil kræve meget af institutionerne og pædagogerne. Jeg under mig over, at man fra politisk side skærer hårdt ned på børneområdet. Opgaverne og ressoucerne hænger ikke længere sammen, og det kan få store konsekvenser for arbejdet med den nye dagtilbudslov, siger Henriette Brockdorff, formand, BUPL Hovedstaden. 

Ifølge børne- og ungdomsborgmesteren i København er der gjort den størst mulige indsats for at frede området.

- Det er jeg enig med BUPL i. Jeg havde gerne set, at det var anderledes, da vi ved, hvor vigtige de første leveår er for et lille barn. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at friholde området for besparelser. Men desværre er det ikke lykkedes for 2019, siger Jesper Christensen (S) til TV 2 Lorry. 

På kortet kan du trykke og se, hvor meget din kommune sparer/tilføjer på børneområdet i 2019. 

Ferielukninger venter

Der er flere forskellige ting i spil i besparelserne. Foruden at skære ned til det, som svarer til 68 fuldtidspædagogstillinger, så medfører de færre midler også tre ugers ferielukninger for både dagsinstitutioner og klubber. Det fremgår af budgetaftalen for 2019. 

Dermed kan københavnske forældre blive nødsaget til at aflevere deres barn i en institution i sommerferien, hvor børnene normalt ikke kommer. 

- Børn, unge, forældre og pædagoger vil mærke markante serviceforringelser i deres hverdag. Politikerne lovede de mindste børn et løft af normeringen i oktober. Men investeringen er nu udhulet af besparelser. Det er svært at se, hvordan politikerne vil udvikle børneområdet, udtaler Henriette Brockdorff og tilføjer:

- Blækket er knap nok tørt på efterårets aftale om budget 2019, og nu bliver konsekvenserne massive besparelser på børneområdet. Besparelserne betyder, at pædagogerne fremover skal løbe stærkere på arbejdet, og børn og forældre vil mærke en markant forringelse af kvaliteten i deres hverdag. 

Tre nøgletal udvalgt af BUPL's medelemmer i Københavns Kommune