Markant flere flygtninge kommer i arbejde

På fem år er antallet af flygtninge i arbejde steget fra 19 til 27 procent i hovedstadsområdet. Samme tendens ser man på landsplan.

Flygtninge finder i stigende grad job.

Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsmarkedsrekruttering.

På fem år er antallet af flygtninge, som er beskæftiget og ikke modtager offentlige tilskud steget fra 19 procent til 27 procent i hovedstadsområdet.

Det skyldes i høj grad, at beskæftigelsen i landet er på sit højeste og derfor har virksomhederne både flere jobs til flygtninge, men også mere overskud.

Det vurderer Sten Nielsen, der er underdirektør i Dansk Industri.

- Den fremgang der er i landet, smitter helt klart positivt af, også på flygtningenes mulighed for at få et arbejde, siger han til DR P4 København

En af dem der gerne hyrer flygtninge til sin virksomhed er Leila Pawlak, direktør i SingularityU Nordic.

- Vi arbejder i en international verden, og har medarbejdere fra 13 forskellige nationaliteter, så for os er det en supergod og meget effektiv løsning, siger hun til DR P4 København.

Hendes oplevelse er, at de flygtninge hun har ansat er enormt engagerede og er virkelig glade for at have et arbejde.

- Vi oplever at de er enormt høflige og spreder en supergod energi, og det skal man ikke underkende værdien af, siger hun til DR P4 København.

Forklaringen på fremgangen skal især også findes i et forbedret arbejde på jobcentrene, der er blevet bedre til at få flygtninge i arbejde, siger Sten Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

- Der er blevet taget nogle rigtig fornuftige træk i forhold til at få flygtninge i job, og det er også det, der er medvirkende til, at de klarer sig bedre på arbejdsmarkedet i dag, siger Sten Nielsen til DR P4 København.

Også Dansk Arbejdsgiverforening er begejstret over stigningen. 

- De kommer med nye kræfter som der er brug for ude i virksomhederne, siger Rasmus Brygge, der er chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening til DR P4 København.

Han peger på vigtigheden for flygtninge i at have et job, for at lære den danske sprog.

- De kan arbejde på lige fod med mange andre danskere, og så kan de lære det danske sprog hen ad vejen, især når man er på en arbejdsplads, siger han til DR P4 København.

På landsplan er antallet af flygtninge i arbejde steget fra 14 procent i 2014 til 22 procent i 2018.


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget