Leder af udskældt plejehjem fritstillet

Lederen af plejecentret Fælledgården er fritstillet med øjeblikkelig virkning. Det sker efter flere års kritik af plejecentret på Østerbro.

04:04

1 af 2

- Manglerne er af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for flere beboere og fordrer hurtig og øjeblikkelig handling.

Sådan lyder kritikken af en af afdelingerne på plejecentret Fælledgården på Østerbro efter et uanmeldt besøg fra kommunen i sidste uge. Nu er lederen af plejecentret, Anne Birgitte Østergaard, blev fritstillet med øjeblikkelig virkning, skriver Østerbro Avis.

Afskedigelsen kommer efter flere års kritik af Fælledgården. I starten blev det kaldt begyndervanskeligheder fra både leder og kommunen, men kritikken om blandt andet dårlig kommunikation og elendig pleje af nogle af beboerne fortsatte, skriver Østerbro Avis.

Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, SF, har udsendt en pressemeddelelse om fritstillelsen af Anne Birgitte Østergaard.

- Fælledgården har været igennem en meget svær periode, hvor vi som kommune har stået bi med vigtige hjælpeforanstaltninger, som for eksempel konsulentbistand og ekstra midler, for at sikre en så god og tryg hverdag for beboerne som muligt. På baggrund af et nyt ekstraordinært tilsyn finder jeg bestyrelsens beslutning om et lederskifte helt rigtigt.

Plejecentret Fælledgården er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Det betyder, at det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for driften af plejecentret, mens kommunen har pligt til at føre tilsyn. Kommunen skal reagere, hvis plejehjemmet ikke lever op til lovgivning og politiske fastsatte standarder.

På plejecentrets hjemmeside kan man læse, at sygeplejefaglig konsulent hos Københavns Kommune Hannah Hjort er indsat som ny leder af Fælledgården.

'Lederskiftet sker som led i den igangværende indsats for fortsat at sikre, at Fælledgården er et godt sted at bo', hedder det sig på hjemmesiden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik