Kommune strammer garnet over for udfordrede daginstitutioner

Børne- og ungdomsborgmesteren i København vil indføre skærpede tilsyn med daginstitutioner med røde annmærkninger.

01:54

Klip fra TV 2-dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden’, hvor optagelser med skjult kamera afslørede, at børnene i to københavnske daginstitutioner ikke fik den nødvendige omsorg.

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune foreslår nu en række tiltag om hurtigere og bedre støtte til udfordrede institutioner ovenpå den meget omtalte TV 2-dokumentar 'Daginstitutioner bag facaden’. 

Dokumentaren afslørede en række kritisable forhold i to af kommunens daginstitutioner, hvor børnene ikke fik den nødvendige omsorg.

På opfordring fra børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) har forvaltningen derfor udarbejdet et forslag med en række nye tiltag til at styrke opfølgningen på tilsynet. Forslaget skal drøftes af politikerne på det kommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget.

En ting er at opdage problemerne, noget andet er at handle på dem

Børne- og ungdomsborgmester i København, Jesper Christensen (S)

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Vil indføre strakspåbud

Forslaget indebærer konkrete deadlines for opfølgende indsatser og en øget systematik i proceduren.

Det skal eksempelvis ske gennem indførelse af strakspåbud, øget brug af faglige handleplaner, samt øget åbenhed og dialog med forældrene. Disse skærpede greb skal være med til at indfri forslagets målsætning om, at ingen daginstitutioner må have røde anmærkninger flere år i træk, skriver kommunen.

Som noget nyt foreslås det at give tilsynet mulighed for at udstede strakspåbud, hvis de pædagogiske konsulenter konstaterer problematisk praksis, som skal rettes op her og nu.

Desuden skal alle daginstitutioner, som har to eller flere røde anmærkninger i tilsynsrapporten automatisk på faglig handleplan, hvor de får massiv støtte fra forvaltningen til at vende en negativ udvikling i den pædagogiske praksis.

- Vi kan generelt være stolte af vores pædagoger, som hver dag knokler for at give børnene et tilbud af høj pædagogisk kvalitet. Og vores tilsyn er gode til at spotte, hvor der er udfordringer. Men en ting er at opdage problemerne, noget andet er at handle på dem, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og fortsætter:

- Det sidste kan og skal vi blive bedre til. Derfor kommer vi nu med en række forslag til, hvordan vi kan sætte hurtigere og mere effektivt ind i de institutioner, som har problemer. Og det skal ske med fuld åbenhed om udfordringerne, og hvad vi gør ved dem, så forældrene er med i processen.

Mindre fokus på velfungerende institutioner

For at optimere den øgede fokus på de udfordrede daginstitutioner indebærer forslaget samtidig, at man vil indføre et mere risikobaseret pædagogisk tilsyn, hvor de institutioner, som udelukkende har grønne anmærkninger i tilsynsrapporten, hvert andet år kun får et ”light tilsyn”.

Vi har en klar målsætning om, at tallet skal nedbringes. Og det skal ikke være de samme institutioner, som år efter år har alvorlige kvalitetsproblemer.

Børne- og ungdomsborgmester i København, Jesper Christensen (S)

På den måde kan man frigive tid hos de pædagogiske konsulenter, der i stedet vil fokusere mest muligt på de institutioner med problemer.

En kvalitetsrapport fra Københavns Kommune viser, at der ved udgangen af 2018 var 41 institutioner, som havde to eller flere røde anmærkninger blandt de seks pejlemærker i tilsynsrapporten. Det svarer til cirka 10 procent af alle byens daginstitutioner, hvilket er en lille stigning siden 2017, hvor det gjorde sig gældende for 38 institutioner.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i januar en ny strategi på børneområdet med en målsætning om, at antallet af daginstitutioner med to eller flere røde anmærkninger skal halveres.

- Vi har en klar målsætning om, at tallet skal nedbringes. Og det skal ikke være de samme institutioner, som år efter år har alvorlige kvalitetsproblemer. Hvornår det sker, kan jeg ikke udstede nogen garantier om. Det er afgørende for mig, at tilsynet fortsat er skrapt og ambitiøst. Det nytter ikke noget, at vi bare lemper på kravene, så flere får grønne anmærkninger, siger Jesper Christensen.

Sådan vil Københavns Kommune styrke det pædagogiske tilsyn

• Muligheden for at udstede strakspåbud, når tilsynet konstaterer forhold, som skal rettes op nu og her.

 

• Straks-påbud gives senest dagen efter, at det er konstateret. Det er forvaltningens ansvar at følge op på, om den ønskede forandring finder sted som aftalt.

 

• Klar målsætning om, at ingen daginstitutioner må have røde anmærkninger flere år i træk.

 

• Alle institutioner med to eller flere røde anmærkninger skal automatisk på faglig handleplan.

 

• Forslagene til skærpet opfølgning vil kræve mere tid for de pædagogiske konsulenter til opgaven. Der vil derfor blive frigivet ressourcer ved at indføre et mere risikobaseret tilsynssystem.

 

• Der indføres et ”light tilsyn” hvert andet år på institutioner, som kun har grønne anmærkninger i tilsynsrapporterne.

 

• Fuld åbenhed og styrket dialog om resultatet af det pædagogiske tilsyn.

 

• Forældrerådet/bestyrelsen skal fremover deltage i tilsynsdialogmødet og have mulighed for at kommentere på tilsynsrapporten, inden den færdiggøres.

 

• Institutionerne skal offentliggøre tilsynsrapporten på deres hjemmeside sammen med evt. faglig handleplan samt et referat af forældrerådets/bestyrelsens drøftelse af tilsynsrapporten.

 

• Den endelige tilsynsrapport samt evt. faglig handlingsplan skal drøftes som et fast punkt på det årlige forældremøde for alle institutionens forældre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik