Kommune præsenterer spildevandsplaner til 4,5 milliarder

Københavns Kommune vil nedbringe udledningen af spildevand med det, der svarer til det årlige vandforbrug for næsten 40.000 danske familier inden 2028.

For store mængder spildevand løber ud i havet, når vi tager bad, vasker op, skyller ud i toilettet.

Det mener et flertal i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der nu præsenterer planerne for, hvordan man frem mod 2028 vil nedbringe mængden af spildevand med 5,3 millioner kubikmeter, eller det, der svarer til cirka 38.000 familiers årlige vandforbrug.

Det er der nemlig hårdt brug for, mener de.

- Byen har vokseværk, og vi står over for store klimaforandringer, som prognoser peger på, vil øge regnmængden med op mod 30 procent. Vi er derfor nødt til at gøre noget ved vores spildevandssystem, så både kloakken og renseanlæggene kan følge med udviklingen, siger teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten.

- Det er helt afgørende, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at bevare den gode vandkvalitet i havnen, passe på miljøet og gardere byen mod oversvømmelser, når fremtidens skybrud rammer.

Vandplaner for 4,5 milliarder

Spildevandsplan 2018 er navnet på visionen, der blandt andet indebærer en betydelig udvidelse af byens to rensningsanlæg ved Lynetten og Damhusåen, mens planerne for borgerne også vil medføre en stigning i priserne for at få håndteret spildevand.

Den gennemsnitlige københavner leder i dag omkring 50.000 liter spildevand mod et af byens to rensningsanlæg, hvor næringsstoffer og organisk materiale fjernes, inden vandet igen ledes ud i Øresund.

Som by vokser København med op mod 10.000 indbyggere om året. Kombineret med kraftigere regnmængder i fremtiden, sætter det hele byens spildevandssystem under pres.

Udgifterne til Spildevandsplan 2018 er de næste 10 år er 4,51 milliarder kroner, som afholdes af forsyningsselskaberne BIOFOS og HOFOR. Udgifterne finansieres over spildevandstaksterne.

Politikernes forslag er i høring frem til den 28. februar. Du har mulighed for indsende høringssvar på linket her, hvor du også kan læse mere om de store planer.

Her er nogle af hovedpunkterne i Spildevandsplan 2018