Københavnske brændeovne er ikke så slemme

En ny beregning baseret på det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering i København, viser at NOx- og partikelforureningen kun udgør 22-23 pct. af det hidtil antagede, skriver Ingeniøren.

Foto: TV 2 Lorry

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret.

Det fremgår af en ny beregning fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Den er baseret på det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering. Beregningen er udført for Københavns Kommune.

De nye beregninger er udført på grundlag af en opgørelse af antallet af brændeovne foretaget af skorstensfejermestrene i Københavns Kommune.

Opgørelsen er suppleret med en interviewundersøgelse blandt brændeovnsejere om bl. a. ovnenes alder, og hvor tit de bliver brugt.

Og resultaterne viser, at emissionerne fra individuel opvarmning i København - inklusive olie- og naturgasfyre - er 77 procent mindre for kvælstofoxider og 78 procent mindre for partikler end en tidligere beregning fra 2010.

Der findes ikke en selvstændig kategori i den nationale emissionsopgørelse for brændovne, hvorfor man har været nødt til at sammenligne med den samlede udledning fra individuel opvarmning. Emissioner fra individuel opvarmning i husholdninger er dog hovedsageligt brændeovne, men der kommer også mindre udslip fra f.eks. olie-, naturgas- og træpillefyr.

Beregningen resultater indebærer ifølge DCE's hjemmeside, at partikelforureningen fra brændeovne bidrager med en væsentlig mindre andel til den samlede luftforurening med partikler i de to kommuner end tidligere antaget.

Bidraget til de såkaldte middelkoncentrationer fra lokale kilder inden for de to kommuner er således nu beregnet til 20 procent og 24 procent for partikelstørrelserne PM10 og PM2.5 sammenlignet med henholdsvis 58 procent og 64 procent ifølge de tidligere beregninger. Det indebærer altså, at brændeovne ifølge den nye beregning alligevel ikke er hovedsynderne, når det gælder partikelforurening i hovedstaden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik