København sender nye regler for feststøj i høring

På 11 mindre pladser i København tillades der ifølge et forslag musikstøj op til 80 dB.

Hver sommer bølger debatten. Bliver der spillet for højt - eller lavt, når der festes på hovedstadens pladser og gader? Hvis der skal skrues ned, risikerer man så, at byen bliver et kedeligt museum uden liv i gaden? 

Nu har byens Teknik- og Miljøudvalg sendt et nyt regelsæt for fest- og koncertstøj i høring, og frem til 5. februar har københavnerne mulighed for at fortælle, hvad de synes om det nye regelsæt.

Teknik og Miljøforvaltningen oplyser, at forslaget indebærer, at der på 11 mindre pladser tillades et lydniveau på op til 80 dB. Støjen måles ved nærmeste facade til beboelse.

Det svarer i følge kommunen til, at der er mulighed for at afvikle lettere livekoncerter som dem, man for eksempel kan opleve under Copenhagen Jazz festival. De 80 dB er flere steder en stigning i forhold til de tidligere gældende 70 dB. Støjen måles ved nærmeste husface, hvor det altså er lokale beboeres påvirkning, der måles på.

Det betyder blandt andet, at der kan skrues op for lydniveauet på for eksempel Balders Plads, Den Røde Plads, Enghave Plads, Enghaveparken, og Halmtorvet.

Både Københavns Kommune - og den ansvarlige borgmester på området - Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen - ved godt, at man ikke kan lave regler om støj uden samtidig at stikke hånden grundigt ned i en hvepserede.

- Den grundige inddragelse af de mange interessenter har ikke overraskende vist, at der er tale om meget modsatrettede interesser. Sådan er det også som politiker, når vi både skal tage hensyn til naboerne rundt om vores populære pladser og så ønsket om et mangfoldigt byliv i vores storby. Nu er det igen tid til at høre københavnerne og de mange aktørers holdning. Først herefter vil vi træffe en endelig beslutning i udvalget, siger Ninna Hedeager Olsen i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Indre By holdes - næsten - fri

Men Indre By holdes fri for det høje lydniveau (Kongens Nytorv, Nytorv og Frue Plads er undtaget). Her må der generelt kun spilles op til 70 db (men 75 på Nytorv og Kongens Nytorv og 80 på Frue Plads - på de tre pladser sættes lydniveauet op i forhold til før).

I Fælledparken skal der også skrues ned. Her foreslår forvaltningen et lydniveau på 70 dB mod de nuværende 80 - det skyldes et hensyn til patienterne på Rigshospitalet, der ligger klos op ad parken.

I den kommunale høring er der også sat grænser for, hvor mange koncerter, der må afvikles på de enkelte pladser. det betyder for eksempel, at der på Enghave Plads på Vesterbro må afvikles koncerter 10 dage om året - og at de hver i sær må vare maksimalt fem timer.

På Kongens Nytorv må der til sammenligning afvikles 30 koncerter om året  - men her er lydniveauet 75 mod de foreslåede 80 på Enghave Plads.

Protestaktion

De mere lempelige regler for mange af de små pladser er formentlig noget fest- og koncertarrangører vil tage imod med kyshånd.

De foranledigede sidste år en underskriftsindsamling, der skulle gøre politikerne opmærksomme på,  at de eksisterende regler var alt for stramme, og at byens kulturliv ville lide skade, hvis der ikke blev lempet på reglerne.

Dengang var reglerne, at støjen på pladser og større veje maksimalt måtte være mellem 60 og 70 dB ved udendørsarrangementer.

 - Vores holdning er enkel: I nuværende form fordrer forskriften, at der stort set ikke kan gives tilladelse til nogen som helst aktiviteter i de fremhævede områder. Forskriftens dB-anbefalinger i de fremhævede områder anser vi for uholdbare - for ikke at sige nærmest absurde - når bystøj og generel baggrundslarm i form af f.eks. cafégæster, busser, biler, ja, selv en gammeldags cykelringeklokke, overstiger det tilladte”, skrev 76 kulturaktører i et åbent brev til Københavns Kommune.

Distortions stifter var blandt de underskrivende - se, hvad de sagde til støjniveauet i maj sidste år:

 

Musik på nye pladser

I høringen indgår også, at der nu kan spilles musik på en række pladser, der ikke har væet i spil før.

Det gælder Søren Kierkegårds Plads, Bibliotekshaven, Kastellet, Knippelsbro nord og syd (under broen), Designmuseets Have og Havnegade ved Nationalbanken. Her må der alle steder spilles op til 70 dB.

De nye forskrifter er i høring fem til 5. februar. Derefter samler forvaltningen alle svarene sammen, og så bliver det politikernes tur. Teknik- og Miljøudvalget ventes så at skulle tage endelig stilling i løbet af foråret - inden sæsonen for udendørs koncerter for alvor går i gang.

DECIBELSKALA: