København klar med påbud: Slut med el-løbehjul på hvert gadehjørne

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning vil kræve el-løbehjul og cykler, der uden tilladelse udlejes fra offentligt areal, fjernet. Alternativt risikerer firmaerne bag politianmeldelser.

Siden nytår har de elektriske løbehjul for alvor gjort deres indtog i København, hvor mere end 400 elektriske løbehjul nu drøner rundt på vejene.

Til stor glæde for de mere end 1.000 mennesker, der hver dag benytter dem, men til stor frustration for andre.

Det er virksomheder som det svenske Voi og tyske Tier, der har løbehjulene, som kan lejes på få øjeblikke med en app, stående over hele byen. På samme måde kan man også leje cykler af firmaet Donkey Republic forskellige steder i byen.

Fakta om udlejning fra privat og offentlig vej

Problemet er, hvis man spørger kommunen, at udbyderne ikke har de nødvendige tilladelser, der kræves, hvis man skal udleje ting fra offentlig vej.

- Vi har nu i en længere periode fulgt udviklingen på området. På baggrund af vores egne tilsyn og henvendelser fra københavnerne, kan vi konstatere, at der finder udlejning sted fra kommunens arealer. Det er i strid med reglerne, hvilket vi ad flere omgange har understreget over for virksomhederne.

- Derfor vil vi nu stille krav om, at de fjerner deres løbehjul og cykler fra kommunens arealer, hvor de optager plads på både fortov og i cykelstativer. Samtidig skal virksomhederne sikre, at køretøjerne i fremtiden kun kan udlejes og afleveres på de steder, hvorfra udlejning er tilladt, siger Mikkel Halbye Mindegaard, der er enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Se hele TV 2 Lorrys indslag om sagen herunder:

Forbud mod udlejning på offentlige fortorv

Påbud og kontrol

Teknik- og Miljøforvaltningen har varslet et påbud til de pågældende virksomheder, der nu har ti dage til eventuelt at gøre indsigelse, hvorefter de vil blive mødt med krav om fjernelse af deres køretøjer, samt en dokumentation for, at de ikke længere lejer ud fra offentligt areal.

- Vi forventer, at virksomhederne efterkommer et eventuelt påbud. Andre forretningsdrivende søger tilladelse til at anvende kommunens arealer til kommerciel brug, så det skal man selvsagt også, når man udlejer løbehjul og cykler. Efterleves påbuddet mod forventning ikke, kan vi enten politianmelde virksomhederne eller selv køre ud og fjerne deres køretøjer fra offentlige arealer på virksomhedernes regning. Nu afventer vi i første omgang virksomhedernes reaktion, før vi lægger os fast på, hvilke handlemuligheder vi vil benytte os af, siger Mikkel Halbye Mindegaard. 

Fakta om påbuddet

Efter udstedelsen af et eventuelt påbud, vil forvaltningen føre tilsyn med, om virksomhederne efterkommer kravene.

De er ligeledes i gang med udarbejdelsen af et nyt regelsæt, der skal gælde for udlejning af mindre køretøjer som cykler og løbehjul. Det arbejde forventes færdigt i løbet af foråret, hvorefter politikerne skal tage stilling til det.