København i byggekaos

København er plaget af mange vejarbejder og ufærdige byggerier. Nu vil en radikal politiker have de ansvarlige fagborgmestre til at gøre noget ved de mange forsinkede projekter.

Foto: TV 2 Lorry

Radikale Tommy Petersen, medlem af Økonomiudvalget i Københavns kommune, er stærkt kritisk overfor planlægningen i forvaltningen af de mange byggerier i Hovedstaden.

For København har i årevis været af ramt forsinkede byggeprojekter, som koster ekstra mange skattekroner og generer københavnere i dagligdagen. I København trækker det nemlig ud med at blive færdig med anlægsprojekter på hele 145 steder i byen. Det svarer til 16% af de samlede anlægsindsatser i 2015.

- Det koster millioner at blive så forsinkede hele tiden, det generer borgerne, som bor i konstant byggerod, og det forringer servicen fra kommunen, da offentlige tilbud ikke står færdige til tiden. Og det er planlægningen, det er galt med. Når man i teknik- og miljøforvaltningen siger, at man kan lave en ny cykelbane på 29 måneder, og det så tager næsten dobbelt så lang tid, så har man virkelig ramt ved siden af. Derfor skal der langt mere fokus på at stramme op på planlægningen af anlægsprojekter i forvaltningerne. Og det er borgmestrenes ansvar, siger Tommy Petersen.

Som eksempel nævner han forsinkelse af byggeriet af en daginstitution i Studiestræde, hvor forvaltningen burde have haft med i overvejelserne, at der er fredningsbestemmelser i Indre By, som gjorde, at byggeriet blev stoppet i et halvt år.

- Problemerne opstår allerede, når forvaltningerne sidder og planlægger et projekt, som vi politisk skal finde penge til. Her er estimater og detaljer simpelthen ikke tilstrækkeligt gennemarbejdede. Man overser fredningsbestemmelser, får ikke hørt forsyningsselskaberne om de har andet gravearbejde i samme tidsrum, man laver et alt for lavt estimat på omkostningerne, så udbudsprocessen må gå om. Der er et hav af forklaringer på hver forsinkelse, men resultatet er det samme:en byrde for københavnerne, siger Tommy Petersen.

Byggechef for Byggeri København Rasmus Brandt Lassen fortæller, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor projekterne er forsinkede.

-Generelt er der et udbredt problem i byggebranchen, hvor de forskellige parter ikke er gode til at arbejde sammen. Andre gange ændrer behovene sig også undervejs, eksempelvis når politikerne bevilger penge til udvidelse af et byggeprojekt, der allerede er igangsat. Så skal det igangværende projekt tænkes sammen med det nye projekt, og så bliver den oprindelige tidsplan for optimistisk, siger Rasmus Brandt Lassen til Nørrebro/Nordvest Bladet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik