Kapitalfonde giver længere ventetid hos Lejernes Landsorganisation

Lejernes Landsorganisation Hovedstaden har fået længere sagsbehandlingstider. Et øget antal internationale investorer har givet større arbejdspres.

Internationale investorer har overtaget en stribe ejendomme i København Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

De seneste år har en række store internationale investorer opkøbt udlejningsejendomme i København. 

Deres tilgang er ofte mere professionel og offensiv end de udlejere, der indtil nu har været på boligmarkedet. De er mere målrettede i forhold til at sætte ejendomme i stand og hæve huslejen, og det giver travlhed hos LLO Hovedstaden. 

- Vi har så stort et sagspres, at vores medlemmer må opleve højere svartid, siger Claus Højte, som er direktør i LLO Hovedstaden til TV 2 Lorry.

LLO i Hovedstaden oplever travlhed på grund af de internationale investorer

Ti procent flere sager

De store investorer køber ejendommene med henblik på at sælge dem videre. Derfor sætter de ofte store renoveringer i gang for at gøre ejendommene mere værd i forbindelse med videresalg. I forbindelse med de store projekter står mange lejere med en række spørgsmål. 

For eksempel: Hvor mange af renoveringerne medfører huslejestigninger? Hvis min udlejer nedlægger et loftsrum, har jeg så krav på et andet opbevaringssted? Hvilke regler gælder for varsling, hvis udlejer vil ind i min lejlighed?

Det er netop den slags spørgsmål lejerne ofte kommer til LLO Hovedstaden med. 

- Her i det første kvartal i år, har vi haft ti procent flere sager end tidligere år, og det kan vi føre direkte tilbage til, at vores medlemmer kommer i forbindelse med kapitalfonde, siger Claus Højte.

04:17

    

Luk video

Læs også Beboere klar til kamp: Lejere skal lære at holde kapitalfonde i skak

En af de allerstørste ejendomsinvestorer er amerikanske Blackstone, som inden for ganske kort tid har opkøbt mindst 160 ejendomme i hovedstaden med over 3000 lejligheder med hjælp fra deres danske samarbejdspartner 360 North.

Blackstones investeringsstrategi er: "Buy it, fix it, sell it" - "Køb det, renover det, sælg det." I stort set alle de ejendomme Blackstone har købt op, er der da også straks sat store renoveringsprojekter i gang.

- Når en international investor overtager en ejendom, så sker der en masse ting i hurtig rækkefølge. Når det er Blackstone, så kommer der stilladser op, der bliver sendt byger af breve, folk bliver ringet op, loftsrummene bliver ryddet, og det betyder, at lejerene bliver utrygge, og at de ofte står med en masse problemer, og dem kommer de til os med, siger Claus Højte.

Blackstone har overtaget mindst 160 ejendomme i København Foto: Blackstone

Giver dyrere by

En stor bekymring for mange lejere er, at de frygter, at deres husleje straks bliver sat i vejret. Men Lejeloven er indrettet på den måde, at de internationale investorer ikke uden videre kan hæve huslejen for de beboere, der bor i en ejendom.

En stor del af de renoveringer, investorerne sætter i gang, er at betragte som vedligeholdelse. De kan ikke medføre huslejestigninger. Kun hvis der bliver lavet egentlige forbedringer, kan udlejerne hæve lejen, og selv hvis de gør det, er der skarpe regler for, hvor meget huslejen må stige. Forbedringer medfører typisk kun små stigninger.

Men når en lejer fraflytter sit lejemål, kan udlejeren gennemføre en renovering efter Boligreguleringslovens paragraf 5 stk. 2, hvilket kan hæve huslejen til et niveau, der langt overstiger de fastsatte huslejesatser for lejeboliger.

Boligreguleringsloven § 5, stk. 2

Ved lejeaftalens indgåelse må lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret, ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi efter § 47, stk. 2, i lov om leje, jf. dog stk. 3 og 4 og § 73, stk. 3, i lov om leje. Ved lejemål, som er forbedret gennemgribende, forstås lejemål, hvor forbedringer efter principperne i § 58 i lov om leje væsentligt har forøget det lejedes værdi, og hvor forbedringsudgiften enten overstiger 1.600 kr. pr. m² eller et samlet beløb på 183.000 kr. Forbedringerne skal være gennemført inden for en periode på 2 år og må ikke være omfattet af § 58, stk. 3, i lov om leje, lov om sanering, lov om byfornyelse og udvikling af byer og boligforbedring, lov om byfornyelse, lov om byfornyelse og udvikling af byer eller lov om privat byfornyelse. Beløbene i 2. pkt. er fastsat i 2000-niveau og reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettopris-indeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Ved genudlejning er det de beløb, som var gældende ved forbedringernes gennemførelse, der finder anvendelse.

 

Kilde: Danskelove.dk

Se mere

Derfor betyder de store professionelle udlejeres indtog ifølge LLO, at der bliver færre billige lejligheder i byen.

- Det betyder jo for byen, at de lejligheder, der tidligere var til at betale for såkaldt almindelige mennesker, de nu bliver beboet af nogen, der har højere indtægter, siger Claus Højte.

Læs også Blackstone-sagen: Vrede lejere stævner Frederiksberg Boligfond

Det har ikke været muligt for os, at få et interview med Blackstone. LLO fortæller, at selvom de har travlt, så er de også klar til at kridte skoene. 

- Vi skal nok følge med. Vi arbejder hurtigt og hårdt, og mere end vi plejer. Men vi skal nok følge med, siger Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden til TV 2 Lorry.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik