Jane: "Jeg vil ikke være systemets malkeko"

Københavns Kommune bruger hundredevis af millioner på private beskæftigelsesfirmaer. Men får borgerne gavn af pengene. Nej, mener Jane Pihlmann, som anklager kommunen får at have modtaget uberettiget refusion i hendes sag.

En majdag i 2010 er Jane Pihlmann passager i en bil på Køge Bugt Motorvejen, som i alt for høj fart kører galt. Bilen snurrer rundt to gange på en våd vej, før den kører frontalt ind i en motorvejslygtepæl.

På grund af ulykken har 59-årige Jane Pihlmann i dag stærke og varige smerter i både knæ og ryg. Hun har flere gange ansøgt Københavns kommune om fleksjob og førtidspension, men det afviser kommunen, og i stedet fastholder de Jane Pihlmann i et langvarigt ressourceforløb.

Kommunen har også visiteret hende til adskillige forløb hos det private beskæftigelsesfirma Plan og Handling. Hos firmaet bliver Jane tilbudt varmtvandstræning en time og et kvarter én gang om ugen.

quote Der er nogle firmaer her, som tjener stygt på, at jeg er blevet syg og handicappet og kommunen ikke vil afklare mig til fleksjob eller førtidspension.

Jane Pihlmann 

Det timetal undrer dog Jane Pihlmann. For ifølge de pakker, kommunen køber hos Plan og handling, var hun visiteret til langt flere timer.

- Plan og Handling er blevet betalt for 4-5 timer om ugen igennem tre år, siger Jane Pihlmann, da TV 2 Lorry møder hende i hendes ældrebolig på Nørrebro.

Jane Pihlman har lavet et præcist regnskab over sine aktiviteter i Plan og Handling.

Her ses regnskabet.
Her ses regnskabet.
Foto: Screendump

Som man kan se i regnskabet, har kommunen bestilt i alt 285 timers varmtvandstræning hos det private firma i 2014, 15 og 16. Men da Jane Pihlman kun har brugt 103,5 timer, er der altså 181,5 timer, som kommunen har bestilt, der ikke er blevet benyttet.

- Ja, der er nogle firmaer her, som tjener stygt på, at jeg er blevet syg og handicappet og kommunen ikke vil afklare mig til fleksjob eller førtidspension, siger Jane Pihlmann.

Firma svarer ikke på TV 2 Lorrys spørgsmål

TV 2 Lorry har forgæves forsøgt at få Plan og Handling til at oplyse, om firmaet har betalt pengene tilbage for de ubenyttede timer. Vi har også spurgt om, hvad disse forløb koster. Men Plan og Handling har ikke svaret.

Jane Pihlmann har arbejdet siden 1975, både som pædagog og SOSU-hjælper. Først da trafikulykken ramte, måtte hun nødtvunget forlade arbejdsmarkedet.

- Jeg har arbejdet siden, at jeg var 16 år gammel og betalt min skat med glæde. Og når man så kommer ind i det her system og opdager, hvordan man bare skalter og valter med skatteborgernes penge. Så bliver jeg sgu vred!, siger Jane Pihlmann.

På grund af ulykken har 59-årige Jane Pihlmann i dag stærke og varige smerter i både knæ og ryg.
På grund af ulykken har 59-årige Jane Pihlmann i dag stærke og varige smerter i både knæ og ryg.
Foto: TV 2 Lorry

Når en kommune betaler private firmaer for beskæftigelsesaktiviteter - så kan kommunen modtage en godtgørelse fra staten for sine udgifter. Den godtgørelse hedder statsrefusion. 

Jane Pihlmann har søgt aktindsigt i sin egen sag. Her har hun fået oplyst, at Københavns Kommune i 2015 og i 2016 - samlet set - brugte mere end 74.000 kroner på tilbudsaktiviteter for Jane Pihlman. Af det beløb har kommunen modtaget godtgørelse fra staten - altså den såkaldte statsrefusion - for godt 36.000 kroner. 

Men det beløb er kommunen, ifølge Jane Pihlmann, muligvis slet ikke berettiget til.

- Hvis kommunen har hjemtaget statsrefusion for 285 timers varmtvandstræning, hvor jeg reelt set kun har været dér i 182 timer, så synes jeg jo, at det er svindel. Det er jo hr. og fru. Danmarks skatteborgeres penge vi taler om. Og det her er jo bare én sag, siger Jane Pihlmann.

Vil ikke være malkeko for systemet

Ifølge Jane Pihlman er det ikke de syge borgere, som i dag har gavn af beskæftigelsessystemet.

- Beskæftigelsessystemet holder sig selv i gang og holder en masse private virksomheder i gang, fordi de ikke afklarer os til fleksjob og førtidspension. Jeg vil ikke være malkeko for systemet, siger Jane Pihlmann.

Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser til TV 2 Lorry, at jævnfør rammeaftalen, er der en række forskellige pakker, som kommunen kan købe hos de eksterne firmaer, ligesom der er et timespænd, de kan købe indenfor.

Det er, ifølge forvaltningen, jobcentermedarbejderen, der vurderer (på baggrund af en konkret individuel vurdering) hvilket tilbud, der passer bedst til en borger samt antal timer og uger. 

Hvis det viser sig, at det købte forløb ikke matcher, til det borgeren kan klare, så skal leverandøren melde tilbage til Jobcentret. Men forvaltningen ønsker ikke at kommentere på personsager og de ønsker heller ikke - p.g.a konkurrencehensyn - at oplyse om indeholdet af de underskrevne kontrakter med de eksterne leverandører.