Ishockeyklub kritiseres for kontraktrod

En endnu ikke tiltrådt bestyrelsesformand skal have ansat personale i Copenhagen Lions, som Københavns Kommune nu vil politianmelde.

Mistanke om rod i ansættelseskontrakterne samt mangelfulde regnskaber og skatteforhold fik torsdag aften Københavns Kommune til at beslutte at anmelde ishockeyklubben Copenhagen Lions til både politiet og SKAT.

Samtidig har kommunen med virkning fra årsskiftet opsagt driftsaftalen med Copenhagen Lions, der siden åbningen sidste efterår har drevet Københavns 100 millioner kroner dyre prestigeprojekt Ørestad Skøjtehal.

Blandt andet altså på baggrund af kritik af klubbens kontraktforhold i en ny revisionsrapport, som kommunens egen vagthund – Intern Revision – har foretaget. 

TV 2 Lorry er kommet i besiddelse af klubbens kontrakter for en daglig leder samt tre serviceteknikere. Stillingen som daglig leder blev med virkning fra 1. februar 2016 besat af Mogens Friborg. Som underskriver på kontrakten, dateret til 25. marts 2016, står formand Henrik Ørsted.

Problemet er bare, at han først blev formand i juni samme år. I stedet var det på dette tidspunkt Mogens Friborg selv, der var formand i klubben. Mogens Friborgs to sønner er efterfølgende blevet ansat som servicemedarbejdere i hallen.

Desuden bemærker Intern Revision i rapporten, at der er forskel på det navn, der står som underskriver af de tre kontrakter for servicemedarbejderne, som de har modtaget fra Copenhagen Lions i forbindelse med en aktindsigt – og de kontrakter de sidenhen finder ved en gennemgang i klubben. Nu er det pludselig en daværende kasserer, der fremgår som underskriver. 

Retter kritikken retur mod kommunen

Fredag eftermiddag havde Københavns Kommune indkaldt bestyrelsen i Copenhagen Lions til et såkaldt afviklingsmøde, hvor detaljerne omkring overgangen af driften for Ørestad Skøjtehal skulle aftales. Men bestyrelsen i ishockeyklubben meldte afbud, da de er uenige i kommunens begrundelse for at fratage klubben driften.

Bestyrelsesmedlemmerne i Copenhagen Lions har i dag ikke ønsket at udtale sig om kritikpunkterne til tv. Men i en skriftlig kommentar retter de en skarp kritik tilbage mod kommunen. De vil nu kontraopsige driftsaftalen om skøjtehallen – altså selv ophæve den med udgangen af året.

For bestyrelsen i Copenhagen Lions mener nemlig, at det er kommunen, der har misligholdt kontrakten. Blandt andet ved ikke at dække uforudset store eludgifter.

Den nytiltrådte formand for ishockeyklubben – Mogens Christensen – valgte fredag morgen at fratræde posten. Så i starten af næste uge, vil Copenhagen Lions beslutte, hvem der i stedet fremover skal stå i spidsen for klubben.

Københavns Kommune oplyser, at det aflyste afviklingsmøde med ishockeyklubben, skal afholdes på et senere tidspunkt.

Her kan du læse hele svaret fra bestyrelsen i Copenhagen Lions på revisionsrapportens kritik:

"Vedrørende opsigelse af Driftsaftale.

Copenhagen Lions erfarer 21. september 2017 at Københavns Kommune opsiger driftsaftalen med klubben vedrørende driften af Ørestad Skøjtehal.

Som begrundelse for opsigelse pr. 31. december 2017 anføres misligholdelse.

Vi har forstået misligholdelsesgrundene som primært begrundet i valg af revisor, for sent indsendt regnskab, samt indtægtsføring af offentligt skøjteløb.

Vi skal i den forbindelse anføre at revisorlovgivningen i Danmark ikke rummer mulighed for at stille krav om valg af Statsautoriseret revisor. Lovgivningen opererer med en offentlig godkendt revisor. En sådan har Copenhagen Lions anvendt.

I præmisdiskussionerne for Copenhagen Lions accept af at indgå driftsoverenskomst med Fritid KBH blev det udtrykkeliggjort af ... (navn anonymiseret, red.) ved møder d. 4. august og d. 10. december 2015, at indtægter fra offentlig skøjteløb skulle tilfalde klubben i lighed med den praksis, som er gældende for Københavns Kommunes anden skøjteklub KSFs servicering af offentlig skøjteløb i Østre Skøjtehal.

Intern Revision har til os oplyst at man har rykket Fritid KBH for disse mødereferater. Det samme har vi adskillige gange gjort, men de findes øjensynligt ikke.

Så sent som d. 18. september 2017 bliver vi i en mail fra ... (navn anonymiseret, red.) gjort opmærksom på at der ikke er udarbejdet et egentligt budget for driften, men at driften i sin tid blev baseret på erfaringerne fra Østerbro Skøjtehal, hvor betalingen for offentligt skøjteløb som nævnt ovenfor gennem en mangeårig praksis tilfalder isklubben KSF.

Vi skal endvidere henlede opmærksomheden på den nyåbnede Hafnia-hal i Valby, hvor klubberne ligeledes må beholde indtjeningen. Dette er en helt almindelig praksis i forbindelse med klubbernes varetagelse af driften, der aldrig tidligere har været sat spørgsmålstegn ved. Såfremt dette ikke skulle være tilfældet for Copenhagen Lions i Ørestad Skøjtehal havde klubben intet incitament til i 2015 at påtage sig driften. Den ville i så fald alene være en ikke-indtægtsgivende ydelse for Kommunen og en administrativ og økonomisk belastning for foreningen.

Vi vedkender os naturligvis at regnskabet ved en fejl er indsendt en måned for sent. Såfremt dette skulle være grundlag for opsigelse af driftsaftalen skulle opsigelsen rettelig være foretaget i umiddelbar forlængelse heraf. Fritidsforvaltningen har i den forbindelse udvist passivitet over flere måneder, og grunden kunne ligeledes være anført i den opsigelse klubben blev mødt med pr. 31. august 2017.

Vi skal konstatere at revisionen påpeger at KFF ikke har udleveret instruks vedrørende regnskab og revision. KFF har indledningsvist heller ikke oplyst at der skulle være revisionspligt, hvilket vi selv har taget for givet.

Revisionsrapporten giver på ingen måde udtryk for at eventuelle fejl og mangler i bogføring, samt rettidigheden i regnskabets indsendelse skulle være opsigelsesgrundlag for driftsaftalen.

Tværtimod har revisionen været klubben behjælpelig med rådgivning om undgåelse af ovenstående fejl og mangler i det fremadrettede arbejde ligesom revisionsrapporten ordret anbefaler: ”Det skal henstilles, at KFF følger kommunens regler, når der indgås aftaler både i forhold til driftstilskud og foreningstilskud” samt at ”Vi henstiller, at KFF bistår foreningen, således at de konstaterede forhold bringes i overensstemmelse med gældende regler.”

Intern revision lægger således ikke op til at deres rapport skulle være grundlag for en opsigelse af driftsaftalen. Tværtimod at den skal være grundlag for udbedring af de konstaterede mangler.

Copenhagen Lions skal på den baggrund kontraopsige driftsaftalen til d. 31. december 2017.

I modsætning til ovenstående grunde anser vi driftsaftalen for misligholdt i forhold til aftalens ordlyd i følgende punkter:

§ 8. Levering af el, vand og varme, samt afregning og betaling af disse.

8.1 Københavns Ejendomme (KEjd) registrerer ejendomme hos de relevante energiforsyningsselskaber.

8.2 KEjd aflæser målere.

8.3 KEjd opkræver Bruger for el, vand og varme på baggrund af de aflæste målere.

§17. Tilskud til bruger.

17. 4 ”tilskuddet udbetales i 2017 og frem i tre rater (40-40-20) 1. januar 2017 1.840.00 kr., 1. juni 2017 1.840.00 kr., 1. september 2017 920.000 kr.

§ 21. Evaluering og genforhandling af aftalen.

§21.1 ”aftalen evalueres halvårligt i oktober og april måned eller efter behov i de første tre år. KFF indkalder Bruger”.

§21.3 ”genforhandling af aftalen sker i 2017 og 2018 når skøjtehallens driftsomkostninger kendes.

Da det tildelte beløb på kr. 4.600.000 således jf. driftsaftalen alene er et a conto beløb og ikke har karakter af en egentlig driftsramme, idet udgifter til driften endnu ikke er kendt, og da den har vist sig energimæssigt at være meget større, er aftalen ikke-eksekverbar for klubben når ovenstående punkter, især den erfaringsbaserede vurdering af driftsomkostningerne, ikke er ønsket overholdt af Fritid KBH."

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Sport

Lyngbydirektør

Tilskuere bydes igen velkommen på landets stadioner: Lyngby-direktør er lykkelig

20_percent

playOL-skatere: Vi er bange for at køre ind i børnene

20210411-175648-L-1920x1276we

Kæmpe drama i Brøndby - københavnerne løber med det hele

20070614-190907-5-1920x1284we

Sportsklubber bløder medlemmer - sådan ser det ud i din kommune

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere