Hovedstadens grundvand er i fare

Region Hovedstaden har besluttet at gå uden om Frederiksberg og Københavns kommuner i en stor forureningsplan, der skal beskytte grundvandet.

Grundvandet under Frederiksberg og København er truet af forurening, mener begge kommuner og Frederiksberg Vand A/S.

Region Hovedstaden har nemlig besluttet at udelade Frederiksberg og København i deres plan om at finde og afværge forurening fra eksempelvis fabrikker, vaskerier og tankstationer, skriver Ingeniøren.

I de næste ti år vil gifte fra fortidens arbejdspladser derfor kunne sive uforstyrret ned mod grundvandet og dermed i sidste ende tvinge Frederiksberg Vand A/S til at stoppe indvinding af drikkevand i området.

- Det er et stort problem. Standser indvindingen, vil vi se en stigning i grundvandsspejlet på op til 16 m, siger Venstres Jan E. Jørgensen, der er formand for By- og miljøudvalget i Frederiksberg Kommune, til Ingeniøren.

En sådan stigning vil få konsekvenser for blandt andet bygningers fundamenter, kældre og ikke mindst metroen. Kommunen vurderer desuden, at det ikke vil være muligt at genoptage indvindingen, da stigningen i grundvandsspejlet højst sandsynligt forværrer grundvandets kvalitet.

For dyrt at sikre Frederiksbergs grundvand
Årsagen til, at regionen går uden om de to tættest bebyggede områder i jagten på forureningskilder, skal ses som en prioritering af opgaverne. De to kommuner har mange potentielle forureningskilder der på grund af den tætte bebyggelse er dyre at fjerne. Derfor er de to kommuner sat bagerst i køen i regionens strategi 'Ren jord og rent vand'.

- Vi har valgt at prioritere oprensningen ved at plukke de lavt hængende frugter. Vi får sikret så meget grundvand som muligt så hurtigt som muligt, forklarer formand for Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup, SF, og uddyber:

- Det er en prisforskel på 1:20. Det er 20 gange dyrere at rense på Frederiksberg sammenlignet med Vestsjælland.

Anlægschef hos Frederiksberg Vand A/S, Anders Møller Hansen, er uforstående over for Regionens nedprioritering.

- Her er mange flere punktforureninger. Derfor er det en mere uoverskuelig opgave sammenlignet med åbent land. Men det er også endnu vigtigere, fordi der er mange flere potentielle forureninger, siger han til Ingeniøren. 

I dag er der ikke et overblik over, hvor mange forureninger der er, eller hvor de ligger.

- Vi aner ikke, om vi bor på en tikkende bombe, erklærer Anders Møller Hansen.

Gamle tankstationer og renserier
Særligt fortidens synder fra 50'erne til 80'erne bekymrer anlægschefen. Datidens småhverv har skabt to hovedtyper af forurening, der kan true grundvandet: Olieforureninger fra for eksempel gamle tankstationer, og forurening fra klorerede opløsningsmidler fra for eksempel renserier og autoværksteder.

Men truslerne viser sig allerede i Frederiksberg Vand A/S vandprøver.

- Vi kan se nogle forureninger i vores indvindinger, hvor vi ikke kender kilden, siger Anders Møller Hansen til Ingeniøren.

Indtil videre er det dog muligt for vandforsyningen at fjerne dem ved hjælp af aktivt kul og UV-lys, fordi vandforsyningen har fået særlig tilladelse.

Forurening 100 meter fra boring
Før 2006 begyndte Frederiksberg Kommune en indledende kortlægning af forureninger. Gennem kortlægningen fandt kommunen blandt andet frem til en forurening med klorerende opløsningsmidler mindre end 100 meter fra en indvindingsboring, erfarer Ingeniøren. Regionen vil dog ikke gøre noget ved forureningerne, før de har det fulde overblik. Det vil sige tidligst om ti år.

- Det nytter bare ikke noget at stikke hovedet i busken som en struds. Problemerne forsvinder ikke, fordi man lader være med at lede efter dem, lyder kommentaren til regionens strategi fra Jan Jørgensen (V), formand for By- og miljøudvalget i Frederiksberg Kommune.

Gambler ikke med de rene områder
Ifølge Enhedschef i Region Hovedstaden Carsten Bagge Jensen tager det cirka 20-40 år for en regndråbe at sive ned til grundvandet. Men mange af de forureninger, regionen kender til, er allerede 30-40 år gamle, og selv om Frederiksberg og København også er udsat, må man prioritere.

- Det er for ikke at gamble med de rene områder. Opgaven er så stor, at man ikke kan tage den ad en omgang, siger Carsten Bagge Jensen og tilføjer:

- Vi vil jo gerne rense det hele, men det har vi ikke penge til.

Frederiksberg Kommune mener, at det ikke er en mulighed at lade stå til der, hvor der er dyrt og forurenet.

- Vi mener, at Region Hovedstaden ser på det meget snæversynet. Det er rigtigt, at jord i tætbebyggede områder er vanskeligere og dyrere at rense op. Problemet er, at det får helt katastrofale følger, som vi vil stå tilbage med som udgifter i kommunen, siger Jan E. Jørgensen til Ingeniøren. 

Frederiksberg og Københavns Kommuner har skrevet et brev til regionen og regner med at finde en løsning.

Drikkevand pumpes ud i havnen
Grundvandet vil som tidligere skrevet stige flere meter, hvis man stopper indvindingen.

- I værste fald skal man pumpe vand op og smide det i havnen. Det ville jo være helt skørt, siger Jan E. Jørgensen til Ingeniøren. 

Som erstatning vil kommunen så være tvunget til at hente sit vand fra en anden kilde, som kan levere 2,5 millioner m3 drikkevand - svarende til knapt halvdelen af Frederiksberg Kommunes borgere samt dele af Københavns forbrug.

- Vandet kan ikke bare findes et andet sted, uden at det har miljømæssig og samfundsøkonomiske konsekvenser, pointerer Anders Møller Hansen fra Frederiksberg Vand.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

daginstitution

Københavnske forældre bør fritages for betaling til daginstitutioner, mener flertal

1600px_colourbox40805590.jpg

Helsingør er populær som aldrig før - og borgmesteren ved godt hvorfor

Børnehave genåbning

Endnu en kommune dropper forældrebetaling, hvis børnene holdes hjemme fra dagtilbud

Cecilia Lonning-Skovgaard

Corona rammer Københavns aktivering af banderelaterede ledige

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere