Højhus på Postgrunden: Skorstensrøg gør toppen ubeboelig

Skorstensrøg gør toppen af nyt højhus på Postgrunden i København ubeboelig.

Illustration af byggeplanerne for Postgrunden. Foto: Lundgaard og Tranberg

Det vakte ikke glæde hos beboere og naboer, da det blev fremlagt, at der er planlagt højhuse på den såkaldte Posthusgrund, hvor den gamle postterminal fra 1970'erne er under nedrivning. 

Naboerne var blandt andet utilfredse med højden på de nye bygninger, og nu er der noget, som tyder på, at kritikken måske ikke har været uberettiget. 

Et af de kommende højhuse er godkendt til at nå helt op til kote 115, hvilket betyder, at bygningen kan være 115 meter over havets overflade, men i den højde rammer huset røgfanen fra H. C. Ørstedsværket. Det skriver Ingeniøren.

Det betyde ifølge Ingeniøren, at der ikke må være beboelse, tagterrasse eller åbne vinduer på de øverste 17 meter. I lokalplanen for Postgrunden står der nemlig følgende: 

" Bygninger vil kunne blive påvirket af forurenet røg fra H. C. Ørstedsværket på de etager, der ligger over kote 98 (DVR90). Dette skal der tages højde for ved at placere udendørs opholdsarealer og boliger under de etager, hvor B-værdien overskrides. Hvis der placeres centralt friskluftindtag til ventilation, skal dette ligeledes placeres under de etager, hvor B-værdien overskrides "

Senere i samme plan står der desuden:

"I driftsfasen vil der være en påvirkning af facaden på den højeste bygning på grund af røg fra H. C. Ørstedsværket på de etager, der ligger over kote 98 m. Derfor må der ikke være boliger og udendørs opholdsarealer i bygninger over denne højde". 

Københavns Kommune kan altså ikke tillade, at der bygges beboelse mellem kote 98 og 115, som højhuset er godkendt til. Det skriver Ingeniøren.

Læs også Højhusbyggeri på Postgrunden får grønt lys

Ingen beboelse på de øverste etager

Ifølge Teknik - og Miljøforvaltningen  i Københavns Kommune er der nogle bestemte udluftningskrav, når der er tale om beboelse. 

- Røgen fra H.C Ørstedsværket er ikke farlig som sådan. Der er ikke tale om giftig røg. Røgen fra værket indeholder stoffer, hvor der er krav til grænseværdien, hvor høj en koncentration må man udsættes for kontinuerligt. Vi kan ikke indrette boliger, hvor koncentrationen er for høj, fordi der er krav til, at man skal kunne lufte ud i sin bolig ved at åbne vinduerne, siger Lotte Linnet, arkitekt og projektleder hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der står bag lokalplanen til Ingeniøren.

At røgen viser sig at være et problem for byggeprojektet på Postgrunden, kom først frem i midten af februar 2017, da Cowi gjorde opmærksom på det efter at have lavet en undersøgelse for Danica, der står bag byggeprojektet. Det var blot to måneder, før Københavns Borgerrepræsentation skulle tage stilling til projektet.

Det betyder dog ikke, at kommunen ikke har lavet den nødvendige forberedelse, mener Lotte Linnet:

- Har Københavns Kommune udvist rettidig omhu i denne sag? Ja, det mener jeg, vi har. Det her kom frem, ret kort tid før det blev fremlagt for politikerne, men jeg mener, at vi har gjort alt efter bogen her, siger hun til Ingeniøren. 

Det er nu ifølge Ingeniøren op til højhusets bygherre at tage stilling til, hvad man gør med et højhus, der er godkendt til kote 115, men ikke må have lejligheder over kote 98.

Ifølge Lotte Linnet vil en mulig løsning være at lave kontorer, som har et luftindtag, der ikke skaber ubehag for dem, der kommer til at arbejde der. For der må ikke være beboelse et sted, hvor der ikke er mulighed for at åbne vinduer. 

Det er Danica Pension, som er bygherre på projektet.

Ejendomsudviklingsdirekøren hos virksomheden understreger overfor Ingeniøren, at højhuset stadig er planlagt til at blive et boligtårn. 

Den gamle grå postterminal fra 1970'erne blev solgt af PostNord i 2015 til en amerikansk kapitalfond og Danica Ejendomme. 

Læs også Bekymring over nyt forslag til byggeri på Postgrunden

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik