Her er tallene: Så mange cyklister overtræder færdselsloven

En kæmpe undersøgelser viser, at historierne om cyklister konstant bryder loven er overdrevne.

En stor undersøgelse viser, at mindre end fem procent af cyklisterne på landsplan bryder færdselsloven. Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup - Ritzau Scanpix

Kun 4,8 forseelser per 100 cyklister i København, det er resultatet af en stor undersøgelse. Tallet svarer til, at kun 4,2 procent af cyklisterne i København overtræder færdselsloven.

Det er Vejdirektoratet, der står bag undersøgelsen, hvor man på landsplan har set på 28.579 cyklister køre gennem vejkryds. Af dem var 19.222 i København.

- Det er en vigtig undersøgelse, når vi fremadrettet skal se på, hvad vi kan gøre for at bekæmpe det stigende antal cyklister, som kommer til skade i trafikken. Nu kan vi hurtigt slå fast, at det helt generelt ikke er cyklisterne selv, der er problemet, siger Marianne Foldberg Steffensen, der afdelingsleder i Vejdirektoratet, til TV 2 Lorry.

På landsplan er det kun 4,9 procent af cyklisterne, der brød færdselsloven.

Jo mindre by, desto flere overtrædelser

Optællingen blev gennemført i København, Roskilde, Næstved, Vejle, Herning, Aarhus, Randers og Aalborg, og den viste klart, at jo større by, desto færre overtrædelser var der. Således var der 9,4– cyklister, som forbrød sig mod færdselsloven i Roskilde - altså næsten dobbelt så mange som i København.

Fordelingen af de registrerede forseelser i undersøgelsen. Foto: Vejdirektoratets grafik

I de små, signalregulerede kryds er andel af overtrædelser størst. Det tyder på, at jo mere uoverskueligt et kryds er, desto større tendens er der til, at cyklisterne overholder færdselsloven. 

- Når der er tale om komplicerede kryds, så føler cyklisterne selv, at de i højere grad er i fare for at komme til skade, og så overholder de i oftere færdselsloven, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Ud over indretningen af krydset så spiller tidspunktet også en rolle, og der er flere forseelser uden for myldretiden, end når der er mange andre trafikanter på vejene.

Sikrere fremtid

Undersøgelsen er ifølge afdelingslederen et vigtigt bidrag til arbejdet med at øge trafiksikkerhed i fremtiden, når der skal anlægges nye cykelstier eller vejkryds.

Om undersøgelsen

  • Vejdirektoratet har sammen med Rambøll gennemført et studie af cyklisters adfærd i signalregulerede kryds. Observationerne af cyklisters adfærd omfatter ni situationer, som alle omhandler en overtrædelse af færdselsloven. Otte af situationerne er relateret til cyklisternes ”placering” i krydset, mens den sidste situation omhandler anvendelse af håndholdt mobiltelefon.
  • Der er gennemført registreringer i 48 krydsben i 25 signalregulerede kryds, hvor der er talt i 2-4 timer i hvert krydsben fordelt på spidstime/ikke spidstime (dog ikke i byer < 100.000 indbyggere).
  • Krydsene er udvalgt i København, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Næstved, Randers Herning og Vejle, dvs. byer over 100.000 indbyggere, byer under100.000 indbyggere, samt København.
  • Der er udvalgt krydsben, som enten har cykelsti/bane, afkortet cykelsti eller ingen cykelfaciliteter.
  • Undersøgelsen giver et billede af forskel i omfanget af færdselsovertrædelser i forhold til bystørrelse, krydsstørrelse, cyklistfaciliteter, samt myldretid/ikke-myldretid.

Kilde: Vejdirektoratet

Se mere

- Det handler ikke bare om, at cyklisterne skal blive bedre til at overholde reglerne, det handler også om, hvordan vi indretter vores kryds. Hvis der er cykelsti, som beskytter cyklisterne, så er det kun knap fem procent, der bryder færdselsloven, mens tallet er oppe på 14 procent, hvis der ingen beskyttelse er, siger hun.

Ud af de 28.579 cyklister, der var med i undersøgelsen, brød 1649 færdselsloven. Den klart mest hyppige forseelse var cyklister, der drejede til højre uden at genere andre trafikanter. Derefter var det cyklister på fortovet, mens nummer tre var cyklister, som kørte til venstre over fodgængerfelterne i krydsene.

- Hvis vi skal have tallene meget længere ned, så tror jeg det kræver en markant holdningsændring i befolkningen. Det er lidt ligesom folk, der går overfor rødt, eller når biler ikke holder til højre på motorvejen. Nogen gange kan man godt få fornemmelsen af, at færdselsloven kun er vejledende, eller i hvert fald kun gælder for de andre, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik