Fund af skimmelsvamp og fugt lukker københavnsk skole

Bispebjerg Skole i København er blevet lukket ned som følge af høj forekomst af fugt og skimmelsvamp.

På Bispebjerg Skole er der konstateret områder med fugt og skimmelvækst. Det betyder, at skolen lukkes ned i en periode. Foto: Jørgen Jessen - Ritzau Scanpix

Der er problemer med indeklimaet på Bispebjerg Skole i København.

Skolebygningen døjer med for høje forekomster af skimmelsvamp og fugt på et niveau, som kan give gener for børn og undervisere.

Det viser et notat fra ingeniørrådgiverfirmaet Rambøll

- Det er vores vurdering, at der visse steder på skolen er forekomst af skimmelsvamp på et niveau, som erfaringsmæssigt kan give gener for følsomme personer. Når man ser på sammensætningen af svampe på prøverne, så er der spor efter kraftigt opfugtede konstruktioner, står der blandt andet i notatet fra Rambøll.

Det har ført til, at skolen nu lukkes ned og renoveres, så skadernes omfang er bekæmpet, oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Læs også Store mængder giftstof fundet i børnehave og vuggestue

Klage fra skole førte til undersøgelse

Skolen fungerer som en såkaldt "hotel-skole". Det betyder, at skoler i færd med at blive renoveret kan benytte Bispebjerg Skoles lokaler, indtil deres egne bygninger står klar.

Det seneste stykke tid har elever fra Randersgades Skole på Østerbro benyttet den skimmel- og fugtplagede skole i Bispebjerg.

Netop klager over skolens indeklima førte til, at forvaltningen i Københavns Kommune satte en undersøgelse i gang, der skulle kortlægge konstruktionens tilstand.

Endnu foreligger det fulde overblik over skimmel- og fugtskadernes omfang ikke, men hidtidige fund har altså ført til, at skolen er blevet lukket ned.

- Siden vi blev klar over problemerne på Bispebjerg Skole, har vi arbejdet på højtryk for at finde en løsning for, hvordan og hvor undervisningen af elever fra Randersgades Skole kan foregå, siger Morten Østergaard Jensen, områdechef for skolerne i Indre By/Østerbro.

Læs også Beboere i Tingbjerg blev syge af skimmelsvamp

Udløser stoledans for Østerbro-skole

Fundet af skimmelsvamp og fugt betyder, at Randersgades Skole nu skal finde andre undervisningslokaler, mens deres egen skole renoveres.

Det har givet anledning til lidt af en stoledans.

I første omgang lånte skolen lokaler rundt omkring på naboskoler og på fritidsinstitutioner i nærheden. Fremover bliver skolen nu spredt ud over det meste af København.

Resten af skoleåret vil 0. klasserne holde til i lokaler på skolens fritidsinstitution, Tryk16 og på daginstitutionen Kennedygården.  7. – 9. klasserne låner helt nye lokaler på Skolen på Strandboulevarden, mens 1. til 6. klasserne skal på bustur til Kirsebærhavens Skole i Valby.

- Jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke er en ønskesituation for hverken elever eller personale at skulle køre i bus til og fra skole, men skolen er kommet med en god plan for, hvordan man kan udnytte transporttiden, og jeg er sikker på, at de vil få det bedste ud af en vanskelig situation, siger Morten Østergaard Jensen.

anbefalinger ved fund af skimmelsvamp

Sundhedsstyrelsen beskriver i sin udgivelse ”Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst - Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning” (2009), at vedvarende fugt og skimmelsvampevækst på indre overflader og i bygningskonstruktioner kan give anledning til helbredsproblemer og bør derfor undgås eller minimeres.

Helbredsproblemerne varierer alt efter, hvorvidt personerne tilhører en særligt følsom gruppe eller ej. Særligt følsomme kan være personer med svær sygdom eller personer på immunundertrykkende medicin.

Alt efter skimmelsvampfundets omfang anbefaler Sundhedsstyrelsen, at brug af lokaler ophører eller minimeres kraftigt, indtil alt skimmelsvamp er blevet fjernet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik