Forvaltning skal spare millioner: 60 kommunale job er i fare

Der skal spares et tocifret millionbeløb i Teknik- og Miljøforvaltningen i København, og nu står politikere over for mulig afskedigelse af 60 medarbejdere.

Flere besparelser er vejen frem, hvis gabende huller i kommunekassen skal fyldes op i København.

Sådan lyder udmeldingen fra kommunens teknik- og miljøudvalg, der skal finde det tocifrede millionbeløb på driftsbudgettet, der i øjeblikket er i underskud.

quote Økonomien i Københavns Kommune er meget presset på grund af statens hårde styring med kommunernes økonomi.

Karina Vestergård Madsen, stedfortrædende teknik- og miljøborgmester i København, Enhedslisten

Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen fået udarbejdet en rapport fra konsulentvirksomheden Ernst & Young, som peger på en række steder, hvor driften kan effektiviseres og dermed spare forvaltningen for millioner af kroner.

Konsulentvirksomheden anslår, at forvaltningen kan spare i alt 36,5 millioner kroner, hvis og når forslagene er fuldt implementeret i 2024.

Massefyring af gartnere og gadefejere

Men for omkring 60 kommunalt ansatte betyder effektiviseringerne samtidig en afskedigelse, lyder den kedelige vurdering i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Den udmelding møder kritik fra 3F, som organiserer en stor del af de berørte medarbejdere, der er gartnere og specialarbejdere, som tømmer affald og fejer gader i hovedstaden.

Medarbejderne frygter nemlig, at de mange effektiviseringer, der byder på overskrifter som ”bedre brug af arbejdstiden”, ”mere effektiv tømning af byens affaldskurve” og ”en justeret organisering”, vil forringe serviceniveauet væsentligt.

Samtidig er der en udtalt frygt for, at de mange afskedigelser vil skade arbejdsmiljøet.

Derfor har Københavns Teknik- og Miljøudvalg valgt at gennemgå en række af forslagene grundigt igen. En del af forslagene bliver dog implementeret i tæt dialog med 3F, så det sikres, at arbejdsmiljøet ikke svækkes.

- Økonomien i Københavns Kommune er meget presset på grund af statens hårde styring med kommunernes økonomi. Derfor er vi hele tiden nødt til at se på, om vi kan arbejde smartere og mere effektivt ved eksempelvis at bruge ny teknologi, siger Karina Vestergård Madsen (EL), der er stedfortrædende teknik- og miljøborgmester.

- Men for mig er det afgørende, at vi værner om et godt arbejdsmiljø. Derfor skal vi have undersøgt de bekymringer, som 3F har fremsat, tilføjer hun.

Ikke alle spareforslag er realistiske 

Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til effektiviseringer er fremsat på baggrund af anbefalinger fra Ernst & Young, der har gennemgået hele forvaltningen og sammenlignet arbejdet med andre kommuner og private virksomheder.

quote Når vi har det samlede overblik over antallet af stillinger, der skal nedlægges de kommende år, skal vi sikre, at der bliver tale om så få afskedigelser som overhovedet muligt.

Karina Vestergård Madsen, stedfortrædende teknik- og miljøborgmester i København, Enhedslisten

Konsulentvirksomheden har blandt andet foreslået, at medarbejderne skal bruge arbejdstiden mere effektivt, hvorfor de i højere grad skal spise frokost på arbejdsstedet og ikke køre tilbage til det sted, hvor de mødte ind på arbejdet om morgenen.

Ifølge kommune frygter medarbejderne, at de dermed mister muligheden for at vaske hænder, før frokosten indtages.

Derfor er forslaget i første omgang sendt retur til forvaltningen med henblik på en fornyet dialog med tillidsfolkene og de faglige organisationer.

Det gælder også for spareforslaget om en mere effektiv opgaveløsning af drift og renhold af de grønne arealer, som også er sendt retur til forvaltning med henblik på en bedre løsning på forslaget.

- Når vi har det samlede overblik over antallet af stillinger, der skal nedlægges de kommende år, skal vi sikre, at der bliver tale om så få afskedigelser som overhovedet muligt, siger Vestergård Madsen.

Ifølge borgmesteren er håbet, at man kan undgå nogle afskedigelser ved at benytte sig af naturlig afgang fra arbejdsmarkedet i form af pension.

Desuden vil forvaltningen forsøge at efteruddanne medarbejdere, så de kan påtage sig andre stillinger i forvaltningen.

Millionbesparelser under et år efter seneste nedskæringer

Det er ikke første gang, Teknik- og Miljøforvaltningen skal spare i budgettet.

Så sent som i efteråret 2018 gennemførte politikerne massive besparelser på driften i forvaltningen.

Her lød oplægget fra forvaltningen blandt andet, at alt personalet på de bemandede toiletter i kommunen skulle fjernes.

Den udmelding blev dog mødt med store protester blandt både borgere og politikerne på rådhuset og endte med at blive droppet.

Det samme gjorde sig gældende for de bemandede legepladser i kommunen, som ligeledes stod foran sparekniven.

I stedet lykkedes det at finde pengene andetsteds.

- Vi har fundet en løsning, hvor hverken toiletter eller bemandede legepladser bliver berørt. Vi finder denne besparelse primært på administration, på færre kampagner og på færre rejser, sagde Lars Weiss (S) til TV 2 Lorry den 16. november 2018, da det stod klart, at det politiske udvalg havde fundet en anden løsning.

På trods af slankekuren i forvaltningen i efteråret, var de 37,5 millioner kroner ikke nok til at undgå det gabende hul i forvaltningens pengekasse, som nu skal findes.

Se TV 2 Lorrys indslag om besparelserne fra et år siden her: