Efter stor succes: Endnu flere badezoner på vej til Københavns Havn

Med sidste sommers fantastiske vejr kom brugen af de københavnske badezoner for alvor til syne. Efter den store popularitet er flere zoner nu på vej.

Nuværende badezone ved Refshaleøen. Foto: Københavns Kommue

Rigtig mange københavnere handler rent faktisk ulovligt, når de hopper i Københavns Havn uden for de tilladte badezoner.

Men i stedet for et ønske om at straffe lovovertræderne, så ønsker politikerne i Københavns Kultur- og Fritidsudvalget at oprette endnu flere badezoner, så alle kan få stillet deres lyst til at hoppe i det populære havnevand.

- Vi ønsker at lovliggøre badning i havnen, så københavnerne ikke er kriminelle ved at hoppe i havnen. Kun, hvis der er særlige forhold, fx på grund af ringe vandkvalitet, risiko for de badendes sikkerhed med videre, bør det i geografisk begrænset omfang være forbudt at bade i Inderhavnen, lyder det i begrundelse fra udvalgets ønske om, at der skal oprettes flere badezoner.

Svømmere kan dyrke deres sport i en række badezoner og havnebassiner i Københavns havn. Foto: Kasper Palsnov - Ritzau Scanpix

I udvalget har man nu godkendt, at forvaltningen kigger nærmere på mulighed for at oprette en badezone langs hele Københavns Havn. Derudover er ønsket, at man får realiseret 4-6 nye badesteder, der skal til forhandling på næste års budget.

I første omgang håber udvalget dog, at man kan få oprettet en ny badezone i sommeren 2019 ved Kalvebod Bølge nær Langebro - overfor det populære havnebad på Islands Brygge.

Læs hele beslutningen på Københavns Kommunes hjemmeside.

Forslag til placering af ny badezone i Københavns Havn. Foto: Københavns Kommune

Hvis hele havnen skal omdannes til en sammenhængende badezone, kræver det en omlægning af alle overløb i havnen - en langsigtet og dyr investering.

Burde slet ikke være muligt

En indsats for at reducere overløbene prioriteres overordnet i Spildevandsplanen og gennemføres af HOFOR. Den nye spildevandsplan 2018-2028 er i offentlig høring på blivhoert.dk frem til den 28. februar 2019, jf. særskilt dagsordenspunkt.

Og selvom det rent faktisk slet ikke burde være muligt at bade i Københavns Havn pga. forurening fra selve byen, så er det det alligevel.

Årsagen til, at vandet i Københavns Havn er så rent, som det er, skal bl.a. findes under caféerne på Kvæsthusbroen, ved Skuespilhuset, for enden af Dampfærgevej på Østerbro, ved Amager Strandpark og sågar under Højbro Plads.

Her har Hovedstadsområdets Forsyningsselskab i samarbejde med Københavns Kommune placeret en række store underjordiske bassiner, hvor regn- og kloakvand ledes hen, når kloakkerne er ved at være fyldt op.

På den måde ligger det beskidte vand og venter på, at der bliver plads i kloakkerne inden det ryger videre til rensningsanlæggene.

Københavns nuværende badeområder

Havnebade
Havnebadene er afgrænsede badeanlæg med livredderopsyn i visse tidsrum og fx. udspringstårne og børnebassiner. Find dem her:

  • Havnebadet ved Fisketorvet, Kalvebod Brygge 55, 1560 København V
  • Havnebadet, Islands Brygge, Islands Brygge 14, 2300 København S
  • Havnebadet ved Sluseholmen, Ben Websters Vej 69, 2450 København SV

 
Badezoner
Et afgrænset område i havnen, hvor det er tilladt at bade på eget ansvar og uden livredderopsyn. De fleste er åbne hele året. Nogle dog kun i sommerperioden. Find dem fx. her:

  •  Badezone Halfdansgade, Halfdansgade 1, 2300 København S
  •  Badezone Halvandet, Refshalevej 325, 1432 København K
  •  Badezone Sandkaj, Sandkaj (ved nr. 27), 2150 Nordhavn
  •  Badezone Havnevigen, Viggo Kampmanns Plads, 2300 Kbh S
  •  Badezone Søndre Refshalebassin, Refshalevej 151, 1432 Kbh K. Forventet åbning: Juli 2018

 
Bynære strande
Strande med sand tæt på København. Find dem her:

  • Amager Strandpark
  • Svanemøllestranden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik