Efter Lindegården-sagen: Regeringen foreslår ny type bosteder

Københavns Socialborgmester Jesper Christensen (S) glæder sig over regeringens psykiatriudspil, men er kun forsigtigt optimistisk.

Et af de socialpsykiatriske botilbud, som Københavns Kommune råder over, er Center Ringbo, der ligger i Bagsværd. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix

Regeringen har i dag, mandag den 1. september, fremsat et forslag om en ny type bosteder til psykisk udsatte patienter. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Sundheds- og Ældreministeriet i dag har udsendt.

Forslaget kommer i kølvandet på fem drab på bosteder i løbet af de sidste fire år sammenholdt med analyseresultater, der viser, at niveauet af vold og trusler mod personale generelt er højt på bosteder.

Derfor nedsatte regeringen i juni 2016 en arbejdsgruppe, der skulle se på forbedringer og mulige initiativer i den pressede sektor. 

Læs også Minister vil afsætte trecifret millionbeløb til psykiatrien

Og regeringens foreløbige forslag bliver mødt med glæde på Københavns Rådhus. Her har socialborgmester Jesper Christensen fra Socialdemokratiet læst forslaget - og det tyder godt, mener han.

- Det har været en lang sej kamp, men jeg er glad for, at regeringen har lyttet til forslaget om en ny type bosteder. Drabet på Center Lindegården gjorde det tydeligt, at der må ske noget nyt i psykiatrien. Det er jeg glad for, at regeringen nu endelig melder ud, at de er enige i, siger Jesper Christensen.

Det var socialborgmesteren selv, der oprindeligt stillede forslaget til regeringen efter drabet på Københavns Kommunes bosted Center Lindegården i påsken 2016.

Læs også Besøgsbabyer spreder liv og glæde på københavnske plejehjem

Men selvom han glæder sig, er han kun forsigtigt optimist. Jesper Christensen frygter nemlig, at det nye tilbud kun bliver et kortvarigt udslusningsophold fra det psykiatriske hospital.

- Det her drejer sig om meget syge mennesker, der har brug for højt kvalificeret hjælp. Derfor er det helt afgørende, at vi tilbyder dem en kombination af psykiatrisk behandling og fremadrettet socialfaglig hjælp. Det er jeg bange for, at regeringen er ved at glemme i deres udspil, siger han.

Og selvom det i sig selv er et godt tegn, at der nu er taget affære på området, undrer socialborgmesteren sig over, at det skal tage så lang tid at oprette de nye tilbud.

- Regeringen havde lagt op til et hurtigt forslag om en ny type bosteder. Nu er der så kommet en rapport fra en arbejdsgruppe og nogle tanker om et nyt botilbud i 2018. Det er ikke tilfredsstillende og jeg forstår godt, hvis beboere og ansatte på bostederne synes det går for langsomt, siger Jesper Christensen, der samtidig retter opmærksomhed mod det faktum, at der stadigvæk mangler sengepladser i psykiatrien.

- Der er stadig brug for flere sengepladser i psykiatrien, så det store flertal af sindslidende kan blive indlagt og få ordentlig hjælp, når de har brug for det – også selvom de ikke er i målgruppen for de nye tilbud, siger borgmesteren.

 

Regeringens forslag om nye typer af botilbud til psykiatriske patienter

  1. Etablering af en ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger 
  2. Styrkede kompetencer og forbedring af arbejdsmiljøet på botilbud 
  3. Styrket sammenhæng i indsatsen mellem den regionale psykiatri og botilbud 
  4. Styrket indsats for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug 
  5. Intensiveret samarbejde om retspsykiatriske patienter 
  6. Styrket sundhedsfaglig rådgivning på botilbud og let adgang til psykiatrisk udredning
  7. Målrettet visitation i kommunerne
  8. Styrket indsats mod kriminalitet i og omkring botilbud
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik