Dom i sagen om Idun: Nu kan skibsvraget (måske) fjernes!

Det tog tre år for Kystdirektoratet, men i dag faldt der dom i sagen om skibsvraget Idun, der siden 2012 har generet gæster på Amager Strandpark.

De sørgelige rester af slæbebåden Idun ligger omkring 100 meter fra kysten af Amager Strandpark – med stort set kun skorstenen stikkende op over vandoverfladen. Der har båden ligget, siden stormen Carl tvang den under vand i marts 2014.

Men en dommer ved Københavns Byret afsagde i dag dom over skibets ejer: Båden skal fjernes inden den 31. oktober. Dermed er der sat et foreløbigt punktum i sagen, der har drillet myndighederne i fire år.

02:59

En molbohistorie fra hovedstaden: Her kan du få hele historien om skibet Idun.

Luk video

Kispus med kommunen og staten

Problemerne med båden Idun begyndte, da bådens ejer i 2012 ankrede op ud for Helgoland Badeanstalt – og gennem et års tid legede kispus med myndighederne ved at flytte skibet mellem kommunezonen, der rækker 100 meter ud fra kysten og statens område. 

Den 17. marts endte Idun dog sine dage på bunden af Øresund – mere end 100 meter fra land, og dermed under Kystdirektoratets område. Det førte til en anmeldelse for overtrædelse af kystbeskyttelsesloven den 21. marts 2014, og en bøde på 10.000 kroner til bådens ejer.

Det førte dog ikke til, at Iduns ejer flyttede båden, så Kystdirektoratet anmeldte året efter endnu engang ejeren til politiet. Det skete den 9. marts 2015.

Det er denne anmeldelse, der i dag førte til dom i Københavns Byret.

Ingen bjergning lige om hjørnet

Dommen behøver dog ikke betyde, at hovedpinen er lettet for de 1,8 millioner gæster på Amager Strandpark eller de mange myndigheder, der har været inden over forløbet. 

For selvom Kystdirektoratet nu har fået rettes ord på, at båden skal fjernes, er det fortsat op til en vurdering, om det kan ske.

Først skal fristen til den 31. oktober overskrides – og de to uger med bøder, før end det er muligt for den statslige myndighed at gribe ind. Når det sker, bliver båden fjernet for ejerens regning.

Verdens længste faktaboks: Historien om Idun

 • 30. august 2013: Amager Strandpark I/S anmelder båden som ulovligt tilstedeværende til Kystdirektoratet.
 • 9. oktober 2013: Kystdirektoratet tager telefonisk kontakt til ejeren af Idun. Ejeren oplyser, at han har taget kontakt til en, der kan slæbe fartøjet fri inden for en uge.
 • 23. oktober 2013: Kystdirektoratet beder igen ejeren om at fjerne båden.
 • 1. november 2015: Modtager Kystdirektoratet en mail fra bådens ejer, der beder om et par ekstra uger til at få båden fjernet.
 • 4. januar 2014: Besøger Kystdirektoratet Amager Strandpark, og konstaterer at ”Idun” endnu ikke er flyttet.
 • 11. februar 2014: Fremsender Kystdirektoratet ”Påbud om fjernelse af fartøj ved Amager Strandpark” til ejeren af båden, med en frist for fjernelse den 1. marts 2014.
 • 10. marts 2014: Afleveres påbuddet personligt til ejeren af Idun på fartøjet. Dette på baggrund af, at Kystdirektoratet fremsendte brev er blevet returneret uåbnet, idet ejeren tilsyneladende ikke var kendt på adressen. Fristen for fjernelse bliver nu sat til den 18. marts 2014.
 • 17. marts 2014: Bliver Kystdirektoratet ringet op af Amager Strandpark, som oplyser om, at skibet Idun nu er sunket.
 • 21. marts 2014: Anmelder Kystdirektoratet sagen til Københavns politi, Station Amager
 • 4. november 2014: Kystdirektoratet modtager brev fra Københavns Politi, hvoraf det fremgår, at ejeren af Idun blev idømt en bøde på 10.000 kr. efter naturbeskyttelsesloven. Der anmodes samtidig om, at Kystdirektoratet fremsender ny anmeldelse, såfremt fartøjet stadig ikke er fjernet.
 • 9. marts 2015: melder Kystdirektoratet sagen til Københavns politi på ny
 • 21. september 2016: Sagen kommer for Københavns Byret.
 • 27. september 2016: Ejeren idømmes en bøde på 5000 kroner, og får påbud om at fjerne båden inden den 31. oktober 2016. Hvis ikke dette er sket, vil der falde bøder hver uge på 1000 kroner – disse bøder kan dog kun falde to gange. 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik