Daginstitutioner i åbent brev til politikerne: "Kan besparelser virkelig passe?"

Der skal spares 30 millioner kroner på børneområdet i Københavns Kommune som følge af 2019-budgettet. Det får konsekvenser - og nu råber flere institutioner vagt i gevær med åbent brev til politikerne.

- Så fjernes der lige 30 millioner kroner på daginstitutionsområdet – et område, der i forvejen er stærkt presset blandt andet på grund af de store besparelser hvert evig eneste år. Nu er det nok!

Sådan indledes et åbent brev, der er stilet til både politikerne i Københavns Kommune og på Christiansborg.

Bag brevet står seks selvejende daginstitutioner i Brønshøj-Vanløseområdet, som reagerer på BUPLs beregninger, som viser, at Københavns Kommune har valgt at spare et tocifret millionbeløb på børneområdet - 32,3 millioner kroner for at være helt præcis.

Fagorganisation advarer mod besparelser: Det kan få store konsekvenser

Besparelserne svarer til i alt 68 fuldtidsstillinger om året og vil betyde forringelser som eksempelvis ferielukninger af institutionerne.

- Jeg under mig over, at man fra politisk side skærer hårdt ned på børneområdet. Opgaverne og ressoucerne hænger ikke længere sammen, og det kan få store konsekvenser for arbejdet med den nye dagtilbudslov, siger Henriette Brockdorff, formand, BUPL Hovedstaden.

Institutioner: "Politikere med uærlig politik"

I det åbne brev til politikerne slår institutionerne fast, at der er tale om uærlig politik, når politikerne før Kommunalvalget i 2017 gik til valg på bedre forhold for daginstitutionerne, for nu i stedet at fjerne penge fra børneområdet.

Københavns Forældre Organisation, KFO, lavede op til kommunalvalget i 2017 en kandidattest, hvor politikere på valgt til Borgerrepræsentationen blev forholdt en række spørgsmål om børne-ungdomsområdet i København.

Her svarede blandt andre Laura Rosenvinge fra Socialdemokratiet, at lukkeperioder, særligt sommermånederne, i de københavnske daginstitutioner skulle afskaffes helt.

Men med vedtagelsen af et nye budget for 2019 lyder virkeligheden anderledes fra politikeren.

- Politik handler om prioteringer og budgetter, og min prioritet er altid, at der er gode normeringer og kvalitet i vores institutioner.

- Vi kan ikke få det hele, og økonomien er presset. Så det er derfor, at det er blevet som det er, siger politikeren til TV 2 Lorry.

Samtidig pointeres det i brevet, at kommunen tidligere selv har afskaffet en lignende ordning, da to lukkeuger i 2012 blev afskaffet.

Sommerferier rammes hårdt

Af et sammendrag af konsekvenserne og de politiske beslutninger på Børne- og Ungdomsområdet i København, som BUPL, der er pædagogernes fagforening, har lavet, fremgår det, at kommunen allerede i 2019 vil effektuere ferielukninger af en række institutioner for at spare.

Her vil børn, som fortsat har behov for pasning mens deres institution holder ferielukket, blive tilbudt pasning hos en anden daginstitution i området.

Én pædagog fra den ferielukkede institution vil flytte med til den åbne institution, men ifølge de seks institutioner bliver den afledte konsekvens, at flere skal planlægge ferie efter deres institutions lukkeuger.

- Konsekvensen vil være at forældre som selv kan planlægge deres ferie, vil skulle holde tvungen ferie i de tre pågældende uger, beholde deres børn hjemme på en eller anden måde og forhåbentlig få arrangeret sig hos bedsteforældre med videre. Men det er jo ikke hos alle familier, dette kan lade sig gøre – langt fra endda!, skriver de seks institutioner.

Også BUPL mener, at besparelserne er med til at udhule børneområdet frem for at udvikle det.

- Børn, unge, forældre og pædagoger vil mærke markante serviceforringelser i deres hverdag. Politikerne lovede de mindste børn et løft af normeringen i oktober. Men investeringen er nu udhulet af besparelser. Det er svært at se, hvordan politikerne vil udvikle børneområdet, advarer Henriette Brockdorff fra BUPL.

Du kan læse institutionernes åbne brev herunder:

1/2
1/2
2/2
2/2