Borgmesterens rapport klar: Sådan får København boliger til 3500 kroner

København har et ønske om at være en by for alle - men der er mangel på billige boliger. En ny rapport kommer nu med seks anbefalinger til at få løst problemet.

Foto: Lars Laursen - Ritzau Scanpix

"København har en ambition om at være en social og mangfoldig by med en høj social sammenhængskraft. For at det kan lykkes, kræver det, at både kommunen, københavnere og virksomheder tager ansvar for at finde betalelige boliger."

Sådan lyder indledningen på en ny rapport, der i dag bliver offentliggjort fra tænketanken for sociale boliger efter et halvt års arbejde.

Tænketanken blev oprettet i efteråret efter ønske fra Københavns socialborgmester Mia Nyegaard, der vil have skaffet flere betalelige boliger til udsatte borgere til max 3500 kroner om måneden i husleje.

- Det er vigtigt, at udsatte borgere føler sig som del af den by, de bor i, og det kræver, at de har adgang til en bolig. København oplever stor økonomisk vækst, men det må aldrig blive en by, hvor kun folk med høje indkomster kan bo. Vi skal være en blandet by, og det er også det, der er københavnernes ønske, siger den radikale socialborgmester Mia Nyegaard.

Hvad er "sociale boliger"?

Sociale boliger er i denne sammenhæng boliger, der omkostningsmæssigt og arkitektonisk er særligt velegnede til kommunens socialfaglige arbejde med forskelligartede målgrupper.

 

Boligerne kan være ’boligklynger’ eller boliger, som indgår i et eksisterende eller kommende boligmiljø.

 

Det kan således være almennyttige boliger, private lejeboliger, botilbud, skæve boliger mv., med en husleje til maximalt 3.500 kr. pr/md.

I den nye rapport kommer tænketanken med i alt seks anbefalinger til, hvordan der skaffes flere betalelige boliger for de udsatte københavnere, der ikke har råd til at betale de enorme summer, som mange lejeboliger i København koster.

Borgmesterens initiativ

Borgmesteren kontaktede selv de i alt seks medlemmer af tænketanken, som alle har arbejdet frivilligt i processen med anbefalinger i rapporten.

De seks anbefalinger fra tænketanken er opdelt i to kategorier: To anbefalinger til fremskaffelse af flere skæve boliger til byens hjemløse borgere og fire anbefalinger til flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare borgere.

De seks anbefalinger fra tænketanken:

Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare borgere:

 

Anbefaling 1 - Kommunen skal stille krav om betalelige sociale boliger i nye byggeprojekter og renoveringsprojekter og skal indgå i løsningsorienteret dialog med interessenterne om innovativ udvikling og realisering af boligerne.

 

Anbefaling 2 - Kommunen skal indgå en social udbygningsaftale med de almene boligselskaber og private aktører. Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare borgere.

 

Anbefaling 3 - Virksomheder, ejendomsselskaber, pensionskasser m.fl. opfordres til at tage et større socialt ansvar ved at udvikle strategier og handleplaner for socialt bæredygtige investeringer.

 

Anbefaling 4 - Kommunen skal levere en tilstrækkelig social indsats og støtte til byens udsatte og sårbare borgere, som er tilpasset deres behov.

 

Flere skæve boliger til byens hjemløse borgere:

 

Anbefaling 1 - Der skal etableres et partnerskab mellem kommunen, almene boligselskaber og private aktører om konkrete projektforslag til skæve boliger, og muligheden for at bygge skæve boliger på midlertidige grunde skal udvides.

 

Anbefaling 2 - Målgruppen for skæve boliger skal udvides, så ordningen i praksis også inkluderer unge hjemløse, hvilket kræver en nytænkning af de konkrete boliger, så de integreres i eksisterende boligmiljøer.

- Det kræver, at vi tænker nyt, hvis vi skal have flere betalelige boliger til udsatte københavnere. Derfor er jeg glad for, at en bred kreds af mennesker er enige om de seks anbefalinger.

Den fulde rapport kan læses på linket her.

Tænketankens medlemmer:

• Eivind Kolding, bestyrelsesformand CASA Group og formand for tænketanken
• Ib Enevoldsen, adm. direktør, Rambøll
• Mette Margrethe Elf, projektchef, Realdania
• Tony Christrup, direktør for byudvikling og public affairs, Arkitektgruppen A/S
• Jan B. Sørensen, adm. direktør, A/I A/S
• Jens Elmelund, adm. direktør, KAB
• Guri Weihe, chef for Strategi og Kommunikation, KommuneKredit


Socialborgmester Mia Nyegaard har deltaget i tænketankens møder som observatør.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik