Borgmester: "Vi har brug for flere penge til de sindslidende"

Københavns kommune har i 2018 tilført flere midler til området for sindslidende end tidligere år. Alligevel har forvaltningen lige gennemført en sparerunde.

Kommunal økonomi kan til tider være svær at gennemskue. Særligt på det sociale område.

Derfor har TV 2 Lorry bedt socialforvaltningen om et samlet budget for sindslidendeområdet i 2018.

Det blev det ikke mindre forvirrende af. For som man kan se på tabellen nedenfor, er der både minusser og plusser i budgetregnskabet.

 
 

Overordnet set fremgår det, at der, ifølge socialforvaltningen i Københavns Kommune, på trods af besparelser på området, er blevet tilført flere midler til de sindslidende. 

Samlet set er der sparet 17 millioner kroner på området.

Men samtidig er der tilført ekstra bevillinger på 60,2 millioner kroner - Altså en netto-merbevilling på 43,2 millioner kroner.

Merbevillingerne dækker over flere ting.

Blandt andet er der bevilliget 6,5 millioner kroner til en fællesuddannelse i recovery og rehabilitering for medarbejderne i socialpsykiatrien. 

Bundne opgaver sluger ekstra bevilling

Derudover er det på flere af de bundne og tvungne opgaver, at der er blevet afsat flere penge. For eksempel er der brugt 17,3 millioner kroner til eksterne pladskøb udenfor kommunen og 26,6 millioner kroner til en forsyningsforpligtigelse på 47 pladser på botilbudsområdet.

Og netop fordi store dele af netto-merbevillingen går til bundne opgaver, ser LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, ikke budgettet som en stor gevinst for hverken de ansatte eller de psykisk syge.

- Det er rigtig, at der er bevilliget flere penge. Men samtidig er der sparet på rigtig mange bosteder, hvilket betyder at der er skåret ned på personalet, og åbningstiderne på de kommunale bosteder er indskrænket. Så det føles som en forringelse, siger LFS-formand Britt Petersen til TV 2 Lorry.

Socialborgmester svarer på kritik: "Socialpsykiatrien mangler penge" 

I følge Københavns radikale socialborgmester Mia Nyegaard er sikkerheden på bostederne blevet bedre siden drabet på Center Lindegården i Roskilde (som hører under Københavns Kommune, red.), men hun erkender, at der er behov for endnu flere penge i psykiatrien. 

- Jeg vil rigtig gerne have ansat mere personale ude på bostederne, siger Mia Nyegaard til TV 2 Lorry.

Men hvorfor gør I det så ikke?

- Det er jo et spørgsmål om prioritering. I mange år har man jo nedprioriteret området både på Christiansborg og her på rådhuset. Men jeg vil gerne tage kampen op for at skaffe flere penge til området.

Men du er jo borgmester på det her område, hvorfor kan du så ikke gøre noget ved det?

- Jeg kan gøre det ved det, at jeg har en økonomisk ramme, og det er dén jeg arbejder indenfor. Jeg prøver hele tiden at få frigivet penge, så vi kan få flere varme hænder. Men jeg skal jo holde mig indenfor en økonomisk ramme.

Men kan du ikke rykke rundt på midlerne indenfor den økonomiske ramme?

- Ikke mere end vi gør allerede. Vi har jo lige skulle spare 80 millioner kroner i udvalget for at lægge op til budgetforhandlingerne. Når man spare 80 millioner, kommer det til at gøre ondt på nogen.

- Og det er jo den virkelighed, vi står i. Hele det sociale område, især i psykiatrien, mangler penge og mangler hænder.

Hvad er så løsningen?

- At vi får flere penge til området. At vi bliver bedre til at samarbejde med regionen i forhold til tomme sengepladser. Samtidig skal vi kigge på smartere løsninger, så vi eventuelt kan rykke rundt på nogle penge internt. Så det løsningen er ikke et 'quick-fix'

- Det er det lange, seje træk og mange forskellige løsninger. Men generelt mener jeg, at området skal opprioriteres, fastslår socialborgmester Mia Nyegaard.

Politikerne i København skal vedtage næste års budget i oktober.

Ifølge Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil regeringen lancere en ny psykiatriplan til efteråret - hvor man blandt andet vil forsøge at løse problemet med manglende sengepladser i psykiatrien.

Herunder kan du se hele TV 2 Lorrys indslag om besparelser på det socialpsykiatriske område.

På trods af besparelser på området, så har Københavns Kommune - ifølge socialforvaltningen - tilført flere midler til de sindslidende.