Borgmester om kommunale fejl: Jeg er meget utilfreds

Fejlene er gået ud over modtagere af sygedagpenge i kommunen. De har ikke fået den behandling, de har krav på, fastslår revisionsrapport.

Manglende overholdelse af tidsfrister, manglende kontakt til arbejdsgivere, og manglende løbende vurdering af den sygemeldtes evne til at arbejde.

Det er bare nogle af de fejl, som rapporten fra revisionsfirmaet Deloitte konstaterer, skriver DR P4 København.

Deloitte skriver i rapporten, at der er 'væsentlige fejl og mangler i sagsbehandlingen' på flere områder i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune.

Anna Mee Allerslev, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester og ansvarlig på området, mener, det er meget kritisabelt.

- Jeg tager det her meget alvorligt, og jeg er meget utilfreds, og det har jeg også sagt til min forvaltning, siger hun til DR P4 København.

Anna Mee Allerslev blev selv, efter en intern undersøgelse, opmærksom på problemerne for seks måneder siden.

Her gjorde hun det klart overfor forvaltningen, at der var brug for forbedringer, og at der derfor skulle laves en handleplan.

- Vi er ikke i mål endnu, og derfor skal det blive meget bedre i den sidste halvdel af året, siger hun til DR P4 København.

Îfølge borgmesteren skal en del af forklaringen på fejlene findes i dagpengereformens mange nye regler, som hun mener, regeringen har hastet igennem.

Men hun tager også selv sin del af ansvaret.

- Der er ingen tvivl om, at jeg som borgmester har det fulde ansvar, og derfor har jeg også bedt forvaltningen om at rette op, siger hun til DR P4 København.

Kommunens igangværende handleplan, der allerede har haft effekt, betyder blandt andet at den sygemeldte skal have en vurdering ved hver samtale, om de er klar til at komme i arbejde.

Samtidig vil den sygemeldte nu også blive hørt, når der træffes en afgørelse i deres sag.