Bilismen vokser mere end cyklismen i København - borgmester kræver handling

Andelen af borgere i hovedstaden med bil er steget med 27 procent siden 2008 - og det er højere end andelen af borgere, som har fået en cykel. Udviklingen får borgmester til at kræve handling.

00:25

Udviklingen i bilkørsel vækker bekymring hos borgmesteren.

Et stigende antal københavnernes ture til arbejde og uddannelse foregår i bil.

Det viser en ny redegørelse fra Københavns Kommune, der også viser, at andelen af københavnere, som har erhvervet sig en bil, er steget med 27 procent siden 2008.

Den øgede bilisme sker dog ikke på bekostning af cyklisterne.

Antallet af cyklister, der tager den tohjulede med rugbrødsmotoren til og fra arbejde og uddannelse, er nemlig steget fra 43 procent i 2017 til 49 procent i 2019.

Alligvel vækker udviklingen bekymring hos borgmesteren.

- Udviklingen i brugen af bilen i København går i den forkerte retning, men jeg hæfter mig ved, at langt flere faktisk har valgt at benytte cyklen. Men når flere kører i bil og dermed forurener mere og skaber dårligere fremkommelighed, skal vi selvfølgelig handle, siger Karina Vestergård Madsen fra Enhedslisten, der er fungerende Teknik- og Miljøborgmester.

Ansvar placeres på Christiansborg

Ifølge Karina Vestergård Madsen ligger en del af ansvaret for den øgede bilisme på Christiansborg.

- Vi mangler grønt lys fra Christiansborg til at indføre roadpricing, som vil skabe en mærkbar effekt på bilismen.

- Det hjælper naturligvis heller ikke noget, at regeringen har sat bilafgifterne ned, og Socialdemokratiet sammen med blå blok på rådhuset har sat priserne på beboerlicenser ned til det nærmest ligegyldige, siger Karina Vestergård Madsen.

Borgmesteren mener, at det skal være mere attraktivt at cykle. Derfor skal kommunale investeringer gøre cykelstierne bredere, og det må gerne ske på bekostning af bilernes plads på vejene.

Tiltag må ikke gå ud over andre trafikanter

Jakob Næsager fra Konservative vil gerne forbedre forholdene for cyklisterne, men han er ikke enig med borgmesteren i, hvilke konsekvenser det skal have for andre trafikanter.

- Vi er rigtig glade for at flere cykler, men vi er ikke indstillet på, at de tiltag der skal få endnu flere til at cykle, skal gå ud over andre trafikanter. Indbyggertallet vokser, så det er ikke sådan, at man bare kan kannibalisere på de andre trafikanter, siger Jakob Næsager, Kons.

Jakob Næsager vil gerne lave nye ruter og foreslår blandt andet en cykelsti over banen på Østerbro, på Vesterbro og ved havnen.

16 nye cykelinitiativer

I den nye cykelredegørelse foreslås seksten initiativer i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020.

Initiativerne skal være med til at sikre, at de politiske mål for 2025 bliver nået. Blandt målene er, at 50 procent skal cykle til og fra arbejde og uddannelse.

Selvom Karina Vestergård Madsen gerne så initiativerne ført ud i livet, mener hun, at anlægsloftet bliver et problem.

Anlægsloftet er en grænse for, hvor mange penge kommunerne må bruge på bygge- og renoveringsopgaver.

- Cykelpakken peger på nogle af de mest nødvendige initiativer i København, men frem mod 2025 har vi et investeringsbehov på cirka 2,35 milliarder kroner, så listen er altså lang. Derfor er det nødvendigt, at vi hvert år frem mod 2025 sætter betragtelige beløb af, hvis vi vil nå vores ambitiøse mål, siger Karina Vestergård Madsen til TV 2 Lorry.

Derfor så hun gerne, at anlægsloftet bliver afskaffet.

Oversigt over initiativer i cykelpakke 2020

Cykelstier

Cykelstier på Gadelandet

Cykelgade på Nordre Frihavnsgade, anden etape

Cykelstier på Valby Langgade

Grønne Cykelruter

Dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade

Dispositionsforslag for cykelforbindelse ml. Grønttorvet og F.L. Smidth-området

Analyse af fremtidens cykelinfrastruktur som følge af nye mobilitetsformer

 

Supercykelstier

Egenfinansiering af Avedøreruten, Ørestadsruten og opgradering af øvrige eksisterende ruter

 

Cykelparkering

Cykelparkering ved trafikknudepunkter

Cykelparkering i handelsgader

Håndtering af efterladte cykler

Analyse af cykelparkering ved Højbro Plads og tællinger

 

Lokale omkostningseffektive tiltag

Lokale cykelforbindelser og genveje

Sikre skoleveje og Sikker Cykelby

Skiltning og afmærkning

Trafikundervisning og fremme af cykling på bemandede legepladser

 

Kilde: Cykelredegørelse 2019

Se mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik