Beboere i truet kunstnerhus: Politikerne kan forhindre ombygning

Et gammelt hus med atelier på tagetagen har fået Teknik- og Miljøudvalget i Københavns fulde opmærksomhed efter en kapitalfond vil omdanne de historiske atelierer til lejligheder.

Holckenhus karreen i indre København. Bygningen ses her fra H. C. Andersens Boulevard. Foto: Thomas Lekfeld - Ritzau Scanpix

Mandag skal Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune beslutte, om en amerikansk kapitalfond skal have lov til at omdanne historiske atelierer til taglejligheder.

Siden 1892 har billedkunstnere arbejdet og boet i ateliererne i Holckenhus, der ligger midt i København.

Læs også Kunstnere frygter at blive sat på gaden: Nu går kulturborgmester ind i sagen

Store kunstnere som P.S. Krøyer, Emil Nolde og Jens Birkemose har alle været der, boet der og skabt deres kunst der.

Men historien om kunstnerbygningen, hvor der fortsat dufter tungt af maling og emmer af kreativitet, er snart fortid, hvis det står til kapitalfonden The Blackstone Group, som har købt ejendommen.

Den amerikanske kaptialfond ønsker nemlig at omdanne de historiske atelierer til luksus-taglejligheder.

"Det er en katastrofe"

02:53

I mere end 100 år har store, danske kunstnere, som P.S. Krøyer og Emil Nolde, skabt kuntsværker på 5. sal i Holckenhus midt i København.

Luk video

Kunstnere og beboere kalder den planlagte ombygning en katastrofe, og nu håber de, at Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune vil komme de historiske atelierer til undsætning.

- Det svarer lidt til at rage Jellingehøjene ned og sige, at nu skal vi have boliger eller en motorvej til at gå her, lyder det fra Jens Qvesel, der er beboer i huset.

TV 2 Lorry har tidligere fortalt, hvordan der tegner sig et splittet billede blandt partierne i udvalget, men hos Socialdemokratiet mener man ikke, at det bliver nemt at frede de gamle atelierer.

- Hvis vi blot siger "nej, vi vil ikke give en byggetilladelse", så er det magtfordrejning, og så er det ulovligt. Så det kan vi ikke, siger Lars Weiss, soc.dem., til TV 2 Lorry.

- Hvis det skal lykkes at bevare de her atelierer, så skal der findes en kreativ løsning, tilføjer han.

Beboerforening: Planloven giver løsningen

Det står der i planlovens §14

§14 Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed.

Kilde: danskelove.dk
Se mere

Men en sådan løsning findes i Planloven, lyder det fra bebeoerne i Holckenhus.

Derfor afsendte de igår, søndag, et brev til samtlige medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget med 11 argumenter for at aktivere Planlovens paragraf 14, der kan forhindre kapitalfondens planer.

Hovedargumentet er ifølge Jesper Egevang, der er beboerrepræsentant i Holckenhus, at området i Indre By, hvor Holckenhus ligger, ikke er omfattet af en lokalplan - og derfor kan paragraf 14-forbuddet nedlægges.

- Politikerne har ikke taget kvalitativt stilling til, hvad der skal være kvaliteterne i det her kvarter, men ved at aktivere § 14 får politikerne et år til at få drøftet, hvad der skal være de kvaliteter for kvarteret, som så bør blive afspejlet i en lokalplan. Det er det, som er vores hovedpointe, siger Jesper Egevang til TV 2 Lorry.

Kreativiteten med billedkunsten kan være fortid i Holckenhus i København Foto: Shutterstock

En del af kulturaksen

Beboerrepræsentanten påpeger desuden, at hele området omkring bygningen, der både huser Glyptoteket, Nationalmuseet, Tivoli, Bymuseet og museerne på slotsholmene, kaldes for Indre Bys Kulturakse, og at han derfor har svært ved at se kommunens kulturstrategi løftet.

- Lars Weiss siger, at han ikke kan stille noget op, men det er ikke korrekt. Problemet er, at Teknik- og miljøforvaltningen, som har forberedt materialet til mødet, naturligvis ikke har set på de hensyn, der ikke stilles i lovgivningen, når der ikke ligger en lokalplan. Muligheden for at lave en lokalplan nu afhænger af, at man gør brug af §14, siger Jesper Egevang og tilføjer:

- Det betyder ikke, at ejer ikke må ansøge om at nedlægge ateliererne - det betyder blot, at politikerne har et grundlag, som de kan træffe beslutninger på baggrund af.

Læs også Historisk miljø rives ned: Kunstnere svarer igen med 24 timers klassisk musik

"Det bliver svært at sikre ateliererne"

Ifølge Lars Weiss skal dagens møde netop omhandle, hvorvidt det er muligt at sikre ateliererne. Men det bliver svært, forudser han.

- Vi har fået at vide af forvaltningen, at hvis vi bruger paragraf 14 her, kan vi kræve, at der skal være serviceerhverv eller håndværk i tagetagen. Men det sikrer ikke, at der skal være atelierer deroppe, siger Lars Weiss og tilføjer:

- I dag går det ud på at høre forvaltningen om den skrivelse, der ligger til indstillingen, er fyldestgørende, eller om der kan gøres noget mere. Eller om det måske er det en af de sager, hvor man står med armen vredet om på ryggen.

Mødet i Teknik- og Miljøudvalget finder sted fra 12.00 til 15.30.

beboerforeningen i Holckenhus' 11 argumenter til udvalget

 1. Holckenhus ligger i med i Indre Bys kulturakse mellem Glyptoteket og Nationalmuseet, Københavns Bymuseum, Tivoli og museerne på Slotsholmen. I den forbindelse bemærkes, at kvarteret ikke i dag er omfattet af en lokalplan. Et Paragraf 14 forbud vil give Københavns Kommune mulighed for at udarbejde en lokalplan for dette værdifulde kulturområde i Indre By, og i den forbindelse vil det være naturligt at anføre, at der ikke gives tilladelse til nybyggeri, der reducerer kulturel og kunstudfoldelse i kvarteret, herunder tilladelse til nybyggeri, der vil betyde en nedlæggelse af de 125 år gamle billedkunstatelierer i Holckenhus.
 2. Ejendommen er kategoriseret som bevaringsværdi 2 ud af 10. En bevaringsværdi på 2 bør i sig selv betyde, at der bør tages særskilt stilling til den amerikanske kapitalfonds ønske om at nedlægge de 125 år gamle og stadig i anvendelse billedkunstatelierer i Holckenhus. Det vil være urimeligt i den aktuelle byggesagsanmodning helt at se bort fra de eksisterende atelierers kulturhistoriske betydning. Teknik- og Miljøudvalget kan alene tage vare om de kulturhistoriske værdier i Kulturaksen-kvarteret ved at vedtage en lokalplan for kvarteret. Dette kan alene ske gennem et paragraf 14 forbud, der vil sikre Teknik- og Miljøforvaltningen tilstrækkelig tid til at gennemføre en lokalplanproces.
 3. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen/Teknik- og Miljøudvalget giver tilladelse til nybyggeri/nedlæggelse af atelierer skabes en uheldig præcedens for, at man i Københavns Kommune ikke tillægger billedkunstnere og andre udøvende kunstnere betydning i byens udvikling. Det ville være uheldigt. Med den aktuelle sag om kapitalfonden, Blackstone, risikerer Københavns Kommune at signalere, at man vægter ejendomsinvestorer, hvis motto er ”Buy it, Fix it, Sell it” højere end byens kulturelle værdier og egenart – og det tilmed uden, at man har taget stilling til en lokalplan for et af Indre Bys vigtigste kvarterer og uden, at man sikrer, at der er sammenhæng i byens udvikling. Det er der ellers i den grad brug for.
 4. Det bemærkes, at Foreningen By & Land vurderer, at der er grundlag for at bevare ateliererne i Holckenhus. Foreningen By & Land mener dog ikke, at ejendommen Holckenhus har arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Dog er det foreningens vurdering, at ateliererne i tagetagen har stor historisk betydning, og at deres kulturhistoriske værdi er af en sådan karakter, et ejer bør fastholde dem. Foreningen By & Land er bemyndiget til at fremsætte bevaringsforslag til Det Særlige Bygningssyn.
 5. Akademirådet har det 11. september 2018 udsendt følgende meddelelse:
Det sidste tiår har København, som mange andre storbyer, oplevet en stor bymæssig udvikling. En udvikling, som på mange måder har skabt en mængde nye muligheder for byens borgere og erhvervsliv. Akademiraadet hilser denne altovervejende positive udvikling velkommen.
Akademiraadet er dog opmærksom på - og i stigende grad bekymret for - ”skyggesiderne” af denne ellers positive udvikling. Skyggesider, der f.eks. viser sig som følge af den massive omdannelse af bygninger, der bruges til atelierer for kunstnere og andre kulturmiljøer, som er med til at skabe en levende og kulturelt interessant by.
Nedrivning og omdannelse af Slagterboderne på Vesterbro og husene omkring Astrid Noacks Atelier på Nørrebro er blot de seneste eksempler på denne uheldige bagside af den københavnske byudvik-ling.
På lignende vis er der nu søsat et projekt, som vil omdanne Holckenhus´ kunstneratelierer i indre by til dyre ejerlejligheder. Men her er det vigtigt at forstå, at Holckenhus er en væsentlig del af den danske kulturarv og et enestående eksempel på, at kunstneratelierer og boliger eksisterer sammen og gør det muligt for kunstnere at bo og arbejde i byen. Der er i bygningen et ubrudt kulturmiljø, der har bidraget væsentligt til kulturarven med væsentlige kunstnere som Marie og PS Krøyer, Harald og Agnes Slott-Møller, Kristian Zahrtmanns malerskole op til Jørn Larsen, Peter Bonnén og Jens Birkemose med mange flere. Det er endvidere den bygning med den største samling af kunstneratelierer og kunstskoler der, ud-over Charlottenborg, har eksisteret i over 125 år i Københavns Centrum.
Det er med bekymring at Akademiraadet ser, at Holckenhus står i fare for at blive omdannet til dyre ejerlejligheder, og at København dermed står til stedse at miste endnu et stykke levende kulturarv.
 1. Teknik- og Miljøforvaltningen anfører i materialet til Teknik- og Miljøudvalgets møde, at nybyggeri ikke vil forhindre, at der fortsat kan udøves billedkunstaktiviteter i ejendommen. Det er korrekt. Sagen er dog blot den, at Blackstone har planer om – jf. ansøgningen om nybyggeri, at nedlægge ateliererne og indrette luksusboliger. For det første vil lejen for de pågældende kvadratmeter meter stige mangefold og de facto betyde, at alle kunstnere er nødt til at flytte, og for det andet, vil nybygning af luksuslejligheder på ingen måde betyde, at den 125 tradition for udfoldelse af de ædle kunstarter kan fortsætte, da der angiveligt vil blive tale om en leje på mellem 40.000 og 50.000 om måneden. Dertil kommer, at lysindfaldet vil blive ødelagt på grund af den taghævning, Blackstone påtænker.
 2. Blackstone ønsker at inddrage alle loft/kvistarealer til luksuslejligheder – formentlig for at leve op til deres motto om ”Buy it, Fix it, Sell it”. De kunne nøjes med at indrette de eksisterende loftrum til boliger.
 3. Af forvaltningens materiale til Teknik- og Miljøudvalget fremgår, at ejer, den amerikanske kapitalfond, Blackstone, er parate til at tilbyde et "atelier"-fællesskab: Grundlæggende prisværdigt, at de anerkender værdien af et kunstnerisk miljø, men deres forslag er grundlæggende en provokation. Det at fjerne de 13 separate loftsatelier og erstatte dem med ét fælles (det mindste og eneste som pt ikke er i brug) svarer til at fjerne fodboldbanerne og tilbyde at renovere klubhuset. Deres idé har meget lille praktisk anvendelighed og vil først og fremmest komme dem selv til gode ved at udleje luksuslejligheder, der TIDLIGERE har været billedkunstneratelierer. Mere konkret om deres forslag: Blackstones forslag er, at det eneste sted, der ikke i mange år har fungeret som atelier, vil blive tale om at omdanne til nyt erhverv over bolig. Der er tale om det mindste af alle ateliererne og det eneste, som ikke har været i brug i en årerække. Det nordvendte vindue er godt, men rummet er desværre så småt, at det ikke er anvendeligt for de fleste billedkunstnere – og det vil kun kunne huse én kunstner, og alle de øvrige 12 atelierer vil blive omdannet til luksusboliger. Med andre ord er der efter vores opfattelse tale om, at ejer er opmærksom på problemet med at nedlægge kunsternes udfoldelsesmuligheder. Svaret er et en hån mod de udøvende kunstnere. De yderligere små rum, som de foreslår omdannet til atelier, vil være endnu sværere at bruge og har hverken rumhøjde eller lys, som gør dem interessante på samme måde som de eksisterende. Det skal understreges, at ejer, kapitalfonden, Blackstone, ikke har været i dialog med de nuværende kunstnere.
 4. Det bemærkes, at der godt kan nedlægges paragraf 14 forbud begrundet ud fra mere politiske argumenter om byens udvikling, f.eks. mangfoldighed, ønsker om forskellige boformer, forskellige indkomstgrupper etc. side om side med plads til kunstnere og kunsten.
 5. Det bemærkes endvidere, at skulle Teknik- og Miljøudvalget ikke kunne blive enige om at nedlægge et paragraf 14 forbud mod den amerikanske kapitalfonds ansøgning om tilladelse til at nedlægge de 125 gamle atelierer, da bør udvalget vedtage at udsætte sagen til et senere møde med henblik på at få ønsket om at nedlægge billedkunstateliererne drøftet på et efterfølgende møde, hvor billedkunstatelierernes kulturhistoriske betydning afspejles.  
 6. Det bemærkes endeligt, at et paragraf 14 forbud ikke vil have betydning for den amerikanske kapitalfonds øvrige planer med ejendommen Holckenhus, herunder rensning af facade, udskiftning af vinduer, vedligeholdelsesarbejder af bl.a. trappeopgave, mv.
Fra brevet til Teknik- og Miljøudvalget, som TV 2 Lorry er i besiddelse af
Se mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik

Kulturkalenderen

Hvad sker der i Lorryland i dag?