Basketballklub politianmeldt for svindel med kørestole

Københavns Kommune har politianmeldt en basketballklub på Nørrebro på grund af mistanke om snyd med en faktura på 216.000 kroner til et kommunalt støttet projekt med kørestolsbasket.

Mistanke om økonomisk svindel i et kommunalt støttet basketball-projekt for handicappede børn og unge har sat alarmklokkerne i gang i Københavns Kommune.

Sagen er så alvorlig, at kommunen har politianmeldt foreningen bag projektet, Stevnsgade Basketball på Nørrebro, for dokumentfalsk. 

Det fremgår af et notat fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, som TV 2 Lorry har fået indsigt i.

Klubben er desuden blevet sat under skærpet tilsyn af kommunen, som har bedt et eksternt revisionsfirma kulegrave klubbens aflagte regnskaber for de seneste to år, hvor der er blevet ydet kommunale tilskud for hundredtusindvis af kroner.

Sagen udpringer af, at et tidligere medlem af basketballklubben den 17. august tippede Kultur- og Fritidsforvaltningen om,  af der i klubbens indleverede regnskab lå en faktura på 216.444 kroner for nogle indkøbte kørestole, men at fakturaren angiveligt skulle være falsk. I alt har klubben modtaget 300.000 kroner i folkeoplysningsmidler til udviklingsprojektet med kørestols-basket.

Ifølge notatet har forvaltningen kontaktet kørestolsfirmaet omkring den konkrete faktura. Firmaet oplyste, at der var tale om et såkaldt ”modificeret tilbud”, men at der altså ikke var tale om en faktura, ligesom at firmaet heller aldrig havde modtaget betaling for nogen kørestole. 

quote Det er mystisk, at kørestolene ikke er købt på den faktura, som forvaltningen har fået

Rikke Lauritzen, formand for Folkeoplysningsudvalget

Medlemmerne i kommunens Folkeoplysningsudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om sagen den 20. august. Formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Enhedslistens Rikke Lauritzen, kalder sagen ”alvorlig”.

- Det er mystisk, at kørestolene ikke er købt på den faktura, som forvaltningen har fået. Og det er det, der vækker mistanken. Det er endnu ikke bevist, at de har snydt. Men det er så det, politiet nu skal undersøge, og det er jeg tryg ved, siger hun til TV 2 Lorry.

Et tillidsbaseret tilskudssystem

Socialdemokratiets Jonas Bjørn Jensen, der ligeledes sidder med i begge udvalg, siger til TV 2 Lorry, at også han afventer politiets undersøgelse af sagen.

Dog mener han, at man i Folkeoplysningsudvalget er nødt til at tage en diskussion om, hvorvidt man skal skærpe procedurerne for uddeling af folkeoplysningsmidler.

quote Det er klart, at man kan blive nødt til at stramme op på procedurerne, når vi får sådan nogle sager.

Jonas Bjørn Jensen, medlem af Folkeoplysningsudvalget

- Vi har et meget tillidsbaseret system for at undgå en masse bureaukrati. Derfor er det vigtigt, at sådan noget her ikke sker. Det er klart, at man kan blive nødt til at stramme op på procedurerne, når vi får sådan nogle sager. Men samtidig vil vi også gerne undgå den situation, at hver gang, der bliver købt noget i en forening, så skal kommunen ud og tjekke, om det faktisk er det, der bliver købt, siger Jonas Bjørn Jensen.

Ifølge Kultur- og Fritidsforvaltningen er man, i samarbejde med Taskforce for Tilskudsforvaltning,  allerede i gang med at gennemgå alle procedurer og tilskud. Tilskud ydet efter Folkeoplysningsloven vil dog først blive gennemgået her til efteråret. Forvaltningen bemærker i samme ombæring, at arbejdet ikke kan forventes at modvirke sager om svig og dokumentfalsk.  

- Det er kæmpe stort problem, hvis der bliver svindlet med skatteborger-betalte folkeoplysningsmidler. Vi skal være helt sikre på, at de midler, vi har, bliver givet til de foreningsformål, som vi har besluttet, de skal gå til, siger Socialdemokratiets Jonas Bjørn Jensen til TV 2 Lorry.

Fik i alt 300.000 kroner i tilskud til kørestolsbasket

Ifølge Kultur- og Fritidsforvaltningen har Stevnsgade Basketball modtaget i alt 300.000 kroner for projektet ”Udvikling af kørestolsbasket for børn og unge med fysiske handicap”. Heraf udgør udgifterne til kørestole 216.444 kroner i klubbens regnskab, som blev afleveret til kommunen tilbage april måned i år.

Notatet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen viser, at forholdene omkring et projekt i klubben Stevnsgade Basketball er mistænkelige.
Notatet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen viser, at forholdene omkring et projekt i klubben Stevnsgade Basketball er mistænkelige.
Foto: Notat fra Københavns Kommune

Kultur- og fritidsforvaltningen har valgt at standse alle udbetalinger til Stevns Basketball per 17 august. Kommunens skærpede tilsyn indebærer blandt andet, at der først vil blive udbetalt tilskud igen, når den eksterne revision har gået alle klubbens aflagte regnskaber efter i sømmene og kan godtgøre, om der er blevet begået strafbare forhold eller ej.

Kommunen har bedt det kendte revisionsfirma Deloitte om at gennemgå alle klubbens forenings- og projekttilskudsregnskaber for 2016, 2017 og 2018. 

”Herudover skal eventuelle krav om tilbagebetaling af uretmæssigt anvendte tilskud være opgjort og tilbagebetalt,” står der i notatet.

Rikke Lauritzen, formand for Folkeoplysningsudvalget, er ikke bekendt med, hvor meget Stevnsgade Basketball sammenlagt har fået i tilskud fra kommunen gennem de seneste år.  

- Men det er irriterende, når sådan noget her sker. Jeg ville helst have, at vi kunne lave noget fed folkeoplysning. Men det er trods alt også et enkeltstående eksempel, siger hun til TV 2 Lorry.

udviklingspuljen for børn og unge

Interne problemer i klubben

Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser i deres notat, at der forud for henvendelsen om den konkrete faktura, har været interne problemer i basketballklubben, og at anmelderen har været en aktiv part i forbindelse med den interne konflikt. Kultur- og fritidsforvaltningen har bedt anmelderen om at konkretisere beskyldningerne mod klubben, men det er ikke sket.

Stevnsgade Basketball fik så sent som den 15. august i år valgt en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling, hvor den gamle bestyrelse blev væltet. På samme selvsamme møde kom det ifølge kultur- og fritidsforvaltningen frem, at underskrifter på evalueringer, sendt til forvaltningen, muligvis er forfalskede.

Kultur- og fritidsforvaltningen har efterfølgende afholdt møde med den nye bestyrelse. Ifølge forvaltningen har bestyrelsen oplyst, at de ønsker at samarbejde om opklaringen af sagen.

TV 2 Lorry har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra den nye bestyrelsesformand i Stevnsgade Basketball, Linda Herskov. Men ifølge et mødereferat fra den 20. august, da kultur- og fritidsforvaltningen mødtes med den nye bestyrelse i Stevnsgade Basketball, oplyste Linda Herskov, at hun det seneste år i bestyrelsen har spurgt ind til udviklingspuljeprojekter og har fået at vide, at ”man bare kunne bruge pengene, som man ville”.

Er i tvivl, om projekter er gennemført som afrapporteret

På selvsamme møde oplyste klubbens nyvalgte kasserer, Jesper Vestdam, at han inden sommerferien, op til den ordinære generalforsamling, havde forsøgt at få udleveret foreningens seneste regnskab, men at det ikke var muligt, hvorfor generalforsamlingen måtte udskydes til efter sommerferien.

Jesper Vestdam oplyste videre, at den nye bestyrelse har set materiale vedrørende fem udviklingspuljer, og at man er i tvivl om, hvorvidt projekterne er gennemført som afrapporteret.

TV 2 Lorry har været i kontakt med den tidligere formand for Stevnsgade Basketball, Ove Thelin, som blev afsat på den ekstraordinære generalforsamling den 15. august. Han ønsker ikke at kommentere sagen.

- Det må den nye bestyrelse tage sig af, siger han

Men det her er jo sket, mens du var formand?

- Ja, men så længe sagen kører, har jeg ingen kommentarer, siger Ove Thelin. 

Folkeoplysende Foreninger

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Nexus foto

playKritik af døgninstitution for unødvendige magtanvendelser mod anbragte unge

løndumping amager

TV 2 afslører: Håndværkere på Amager arbejder til 30 kroner i timen

Affaldssortering

playCorona giver ekstra affald i Storkøbenhavn: - Der er opstået en pulterkammereffekt i hjemmene

Bagsværd rostadion

Dødsstød til prestigeprojekt? Kommuner trækker stikket til nyt rostadion

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere