Astronomi: Historisk fund under Niels Bohr Instituttet

I en kælder under Niels Bohr Instituttet i København er dukket nogle meget sjælden og historisk vigtige glasplader op fra en solformørkelse i 1900-tallet.

En pensioneret astronom har gjort lidt af et fund i kældrene under Niels Bohr Instituttet. Helt tilfældigt faldt han over nogle yderstsjældne fotografiske glasplader, der viser en solformørkelse fra 1900-tallet. Men der er ikke tale om en hvilken som helst solformørkelse.

Glaspladerne stammer fra den solformørkelse, der var med til at bevise Einsteins relativitetsteori, der har betydet en grundlæggende ændring i synet på de mest fundamentale begreber som tid, rum, samtidighed, masse, tyngdekraft og energi.

Relativitetsteorien udgør sammen med kvantemekanikken ét af fundamenterne for den moderne fysik.