799.000.000 kr. i overskud: Dét skal pengene bruges til

De overskydende budgetmidler skal blandt andet går til flere institutions- og herbergspladser.

København vokser med ca. 10.000 borgere om året, og det lægger pres på børnepasning og skoler. 

Derfor har syv partier i København besluttet at overskuddet på budgettet 2019, nemlig 700 mio. kroner primært skal gå til børneområdet. 

I alt er der afsat 84,8 mio. kroner til 23 ekstra, helt nye dagsinstitutionsgrupper samt 42,4 mio. kr. til planlægning og tidlig opstart af yderligere daginstitutioner.

Hvor kommer pengene fra?

- Jeg er glad for, at en meget bred kreds af partier igen har kunnet stå sammen om at løse de udfordringer, det giver, at København er en by i rivende vækst. Nu har vi sikret, at vi kan få passet alle børn, og at vi har ordentlige tilbud til byens udsatte”, siger overborgmester Frank Jensen, Soc. Dem i en pressemeddelelse. 

Aftalen sætter 19,2 mio. kr. af til at sikre midlertidige pladser til undervisning på specialområdet. Og så afsættes der 39,2 mio. kr. til at styrke indsatsen overfor børn med særlig behov og diagnoser.

- Den her aftale sikrer penge til nye daginstitutioner, så vi kan tage hånd om de mange nye børn, som københavnerne glædeligvis får i de her år. Samtidig er jeg glad for, at vi har skaffet penge til nye lægehuse i de udsatte boligområder, så alle københavnere kan komme til læge. Vi har også samlet opbakning til en ny pårørendeapp, så de pårørende bedre kan følge med i livet på plejehjemmene, så alt i alt er det en god aftale for SF, lyder det fra Sisse Marie Welling, SF, Sundheds- og omsorgsborgmester. 

 
 
Foto: Københavns Kommune

Til byens udsatte borgere afsættes der 17,0 mio. kr. ekstra til herbergpladser og krisecentre til voldsramte. Der afsættes også 3,5 mio. kr. til botilbud til udsatte voksne. Derudover er der penge til 24 nye skæve boliger til bl.a. hjemløse, og der er bevilget penge til genhusning af herbergpladserne på Mændenes Hjem, så hele bygningen kan blive gennemrenoveret over de kommende år.

- Socialområdet er økonomisk presset, og derfor er jeg tilfreds med, at vi i overførselssagen fandt midler til at lappe nogle af de mest kritiske huller på området og bl.a. finansiering til 24 nye skæve boliger, så nogle af byens mest udsatte kan få tag over hovedet. Midlerne løser dog langt fra alle de sociale udfordringer, og jeg er derfor glad for, at vi har aftalt, at vi til budgetforhandlingerne ser nærmere på, hvordan København fremadrettet håndterer de mange underretninger om udsatte børn – både ift. det forebyggende arbejde, og når børn skal anbringes, siger Socialborgmester Mia Nygaard, Rad. V. i pressemeddelelsen. 

Endvidere er der en pakke, som skal vende udviklingen i byens udsatte boligområder. Der sættes ind for at løfte de områder, som regeringen har udpeget som ’hårde ghettoer’, af ghettolisten – og for at forhindre, at nye områder ender på listen. Der er blandt andet afsat 26,4 mio. kr. til boligsociale helhedsplaner, der skal skabe tryghed og bryde negativ social arv i ni udsatte boligområder, herunder Mjølnerparken og Tingbjerg.

Der er også fundet penge til sommerferiecamps for børn i udsatte byområder, så alle bydele igen er dækket. Der er også penge til at afhjælpe lægemanglen i byen, i det der afsættes medfinansiering til tre nye lægehuse.

Aftalen er også grøn. For at mindske udledning fra krydstogtskibe gives der penge til projektering af et landstrømanlæg til krydstogtsskibene i Nordhavn og til at udarbejde en model for at etablere landstrøm på Langelinie. Der er også givet penge til genopretning af seks forfaldne parkbroer samt til flere vandposter rundt om i byen.

Endelig er der prioriteret midler til de nødvendige analyser for at sikre fremdrift for visionen om at anlægge en helt ny ø, Lynetteholm, i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen. Samt penge til at skaffe parkeringspladser til erhvervsdrivende, blandt andet håndværkere, der i dag har svært ved at finde en p-plads, når de skal arbejde inde i byen.

I indslaget nedenfor kan du høre meget mere om de mange millioner.