35 milliarder kr. investeres der i Sydhavnen

Den tidligere industrihavn i Sydhavn er blevet et af Københavns største byudviklingsområder.

Udviklingen af den nordlige del af området, omfattende Sluseholmen, Havneholmen og Teglholmen er allerede i fuld gang. Der er allerede opført 2.491 boliger med 5.115 beboere, og på sigt skal Sydhavn rumme i alt 9.000 boliger, knap 16.000 indbyggere og 22.500 arbejdspladser.

Bydelen skal udvikles med en blanding af erhverv, boliger og et studiemiljø - en kombination, som allerede i dag præger udviklingen. Foruden boliger, findes der allerede en række markante erhvervsdomiclier og i 2013 rykkede Aalborg Universitet til Sydhavn med en ny Københavnsafdeling med flere tusinde studerende.

I alt skal der i Sydhavn i den kommende tid opføres:

o 650.000 kvm bolig

o 400.000 kvm erhverv

Dertil kommer byudvikling på en række tilstødende grunde, med bl.a. det planlagte byggeri af ca. 42.000 kvm bolig og kontor på den såkaldte Cirkusgrund mellem butikscentret Fisketorvet og Enghave Brygge.

Også den tilstødende DSB grund byder på muligheder for byudvikling.

Sydhavns attraktivitet som et område for bolig- og erhvervsinvesteringer vil få et gevaldig løft på grund af den nye metrolinie med 5 stationer, som der netop er blevet opnået politisk enighed om. Anlægsummen bliver på 8,6 milliarder.

De samlede investeringer i Sydhavn inkl. infrastruktur vil beløbe sig til 35 milliarder kr.

Kilde: Byens Ejendom

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik