12 nye tiltag: Sådan vil Søren Pape bekæmpe bandevold

Justitsministeren har fredag fremlagt 12 punkter som led i bekæmpelsen af bandekriminalitet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen præsentere flere nye tiltag, der skal styrke indsatsen mod bander på et pressemøde fredag d. 11. august 2017 hos politiet i København Nordøst. Foto: Nicolai Linares - Scanpix

Regeringen afsætter 60 millioner kroner årligt i bestræbelserne på at bekæmpe bandekriminalitet, fortæller justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fredag.

Pengene skal blandt andet gå til ansættelse af 50 nye medarbejdere i politiet. 25 af dem skal arbejde med forebyggelse i særligt udsatte områder. De 25 andre skal være specialister i behandling af digitale spor.

Vi skal have flere politibetjente i Danmark.

Søren Pape Poulsen, justitsminister, Kons.

På et pressemøde på Nørrebro i København har Søren Pape Poulsen fredag fremlagt i alt 12 initiativer, som skal indgå i bekæmpelsen af bandekriminalitet.

- Ingen kan garantere, at konflikten stopper, så lang tid der er en psykopat, der tager en pistol i hånden og skyder. Men de (banderne, red.) bliver gjort møre, politiet er over dem hele tiden, og vi får dem sat i fængsel, siger han.

- Jeg har selvfølgelig et håb og en tro på, at vi får det her til at falde til ro igen.

Læs også Regeringen vil indsætte militær på bevogtningsopgaver

Netop Nørrebro har været i centrum for flere af de skudepisoder, som i de seneste uger har præget København. Og historisk set er en ikke uvæsentlig del af den københavnske bandekriminalitet gået ud over Nørrebro.

Ud over nyansættelserne vil regeringen skærpe straffene på flere områder. Blandt andet skal straffen for trusler mod vidner hæves med en tredjedel.

Også straffene for hærværk mod overvågningskameraer i udsatte boligområder skal op, lyder det i justitsministerens udspil.

På længere sigt er planen ifølge Søren Pape Poulsen klar: 

Læs også Hjemmehjælpere ramt af bandekonflikt: Alle skal bære ID-kort

- Vi skal have flere politibetjente i Danmark, siger han og påpeger, at optaget på Politiskolen er voksende.

Allerede inden pressemødet var det fremme, at Forsvaret i et eller andet omfang muligvis skal aflaste politiet. På den måde skal der frigøres politifolk fra andre opgaver til bekæmpelse af banderne.

- Det vigtigste for mig lige nu er, at vi får frigjort nogle betjente. Det får vi jo kun, hvis der er nogle andre, der kan hjælpe. Det er ikke et mål i sig selv at have militær på gaderne eller ved grænserne, siger justitsministeren.

Hvad der konkret skal ske, er dog endnu uvist. I udspillet fra regeringen lyder det, at forsvarschefen og rigspolitichefen sammen skal komme med en løsning på, hvordan den kage skal skæres.

Her er regeringens 12 nye initiativer mod bandevold:

 1. Styrke efterforskningen af bandekriminalitet ved at ansætte cirka 25 specialister med særlig ekspertise i behandling af digitale spor.
   
 2. Styrke politiet med cirka 25 nye medarbejdere til forebyggende arbejde i særligt udsatte områder. Indsatsen skal blandt andet målrettes unge, som vurderes at være i risiko for at blive hvervet af banderne.
   
 3. Bede rigspolitichefen og forsvarschefen om sammen at komme med en løsning på, hvordan forsvaret kan frigøre politibetjente, der så kan varetage andre vigtige opgaver. Det er forventningen, at der allerede inden udgangen af september kan være frigjort et væsentligt antal betjente.
   
 4. Styrke indsatsen mod bander i de danske fængsler i forbindelse med efterårets forhandlinger om kriminalforsorgens økonomi.
   
 5. Skabe større lokal tilstedeværelse og synlighed på Nørrebro med en mobil nærpolitistation.
   
 6. Skærpe straffen for trusler mod vidner med en tredjedel.
   
 7. Forbedre beskyttelsen af vidner i sager om bande- og rockerrelateret kriminalitet gennem en række initiativer, der lanceres senere i år – blandt andet undersøges muligheden for at udvide anvendelsen af anonyme vidner og muligheden for at afgive vidneforklaring via videolink.
   
 8. Indkøbe nyt overvågningsudstyr som for eksempel droner, kameraer og overvågningskøretøjer. Der vil blive oprettet en pulje til indkøb af overvågningsteknologi.
   
 9. Skærpe straffen for blandt andet hærværk mod overvågningskameraer i udsatte boligområder.
   
 10. Stille krav om, at folk, der ønsker at bære skudsikre veste i det offentlige rum, skal registrere sig hos politiet.
   
 11. Undersøge muligheden for at opløse Loyal to Familia.
   
 12. Bede arbejdsgruppen om udvisning af rocker- og bandemedlemmer om at afslutte arbejdet inden for få måneder, så eventuelle forslag til lovændringer kan fremsættes inden udgangen af 2017.

Læs også Vildfaren skud ramte sofa i lejlighed på Nørrebro

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik