Gigantisk vandpumpe skal sikre Vestegnen mod oversvømmelser

Moderne, intelligent styring af vandet, gennem de gamle vandveje, forhindrer at boliger og veje på Vestegnen bliver oversvømmet i fremtiden.

00:35

Video: Kenneth Ettrup Hansen / TV 2 Lorry

I tusmørke og småregn står fem Vestegns-borgmestre, borgere, teknikere fra kommunernes vandselskaber og ingenører foran Ishøj Pumpestation på Ishøj Havn. Alle venter de spændt på, at der trykkes på en stor rød knap.

- Tre, to, en! En alarm går i gang og udstøder en hvinende, høj lyd. Gule advarselslamper roterer, og så vælter store vandmasser ud af de to store pumpe-rør under publikum og borgmestre. Fredag fejrede Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, at et stort samarbejdsprojekt, der skal skybrudssikre Vestegnen, nu er færdigt.

Når våde somre eller ekstrem regn i fremtiden rammer Vestegnen, kan vandselskaberne lede det overskydende vand hurtigt videre til regnvandssøer i Høje-Taastrup eller ud i Vallensbæk mose. Og er det ikke nok, så kan de bare pumpe det i ud havnen i Ishøj.

Læs også Klimavej skal afhjælpe oversvømmelser

- Når vandet samler sig bag digerne ved regnvejr og der så samtidig bliver højvandet i Køge Bugt. Så lukker sluserne der ellers leder vand ud i havnen og så kan vandet ikke komme ud af åen. Så drukner vi her bag diget, siger Frank Brodersen, direktør for Miljø og Samarbejder i HOFOR. Han viser hvor i de seks kommuner,der normalt bliver våde kældre ved skybrud.

Samarbejde mellem seks kommuner

For at reducere oversvømmelser og udgifter, gik de seks Vestegnskommuner og deres forsyningsselskaber i 2014 sammen om at beskytte boliger, virksomheder og veje langs Store Vejleå mod vandmasserne.

De seks kommuner valgte at gå sammen, for at få den optimale løsning på kortest mulig tid:

Læs også Ramt af oversvømmelser: "De værste vi nogensinde har oplevet"

- Takket være et effektivt tværkommunalt samarbejde, er vi på kort tid nået meget langt. Vand respekterer ikke kommunegrænser. Derfor har vi samarbejdet om at styre vandet hen, hvor vi vil have det, siger Glostrups borgmester John Engelhardt, Venstre.

På kun tre år er en bunke af forskellige projekter blevet etableret. Eksempelvis regnvandssøerne i Høje-Taastrup, diger om Vallensbæk Mose samt flere pumper.

Følgende projekter er etableret langs Store Vejle Å:

  • Tre regnvandsbassiner i Høje-Taastrup
  • Kongsholmparken i Albertslund
  • Nyt overløb fra Vallensbæk sø ind i Vallensbæk Mose, så området kan bruges som nødbassin, når der falder meget regn
  • Renovering og etablering af diger om Vallensbæk Mose
  • Renovering af pumpehus i Vallensbæk Mose, samt indkøb af mobile pumper. Det betyder, at mosen kan tømmes hurtigere, når den har været i anvendelse som nødbassin
  • Etablering af en nødhøjvandspumpe i Ishøj Havn - så vandet kan pumpes gennem diget, når slusen er lukket ved højvande i Køge Bugt
 
Involverede kommuner:
Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Koster ikke borgerne noget

Hovedparten af pengene til skybrudsprojektet kommer fra den kompensation, som kommunerne får fra Banedanmark for byggeriet af Ringstedbanen.

Prisen er endt på ca. 50 millioner kroner, og de 40 millioner kommer altså fra Banedanmark. Resten har kommunernes fire forsyningsselskaber selv lagt ud. De sidste penge er gået til den store pumpe på Ishøj Havn.

Læs også Villaveje oversvømmet for fjerde gang på fem år

- Kompensationen betyder, at vi har kunnet realisere projekterne uden at belaste borgerne økonomisk. Det er tilfredsstillende, fastslår Brøndbys borgmester Kent Max Magelund, Soc.dem. 

Intelligent styring af naturen

De gamle vandveje, åen og moserne, er grundstammen i klimasikringen:

- Ved hjælp af diger og nye pumpesystemer styrer vi vandet sikkert uden om vores bebyggede områder. Det er en intelligent og kontrolleret udnyttelse af naturen, forklarer borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune, Kons.

Pumpen virker også ved stormflod fra havet i Køge Bugt. Når vandstanden i Ishøj Havn og Køge Bugt er højere end normalt, lukker slusen i udløbet fra Store Vejleå for at undgå, at vandet fra havet oversvømmer arealer og bebyggelser i de lave områder langs åen bag digerne.

Men når slusen er lukket, stiger der alligevel vand op bag digerne, fordi vandet fra Store Vejleå så ikke længere kan ledes naturligt ud i havnen. Og så sikrer nødpumpestationen, der kan flytte 4 m3 vand pr. sekund, at vandstanden bag digerne bliver holdt nede - og arealer og bebyggelser vil ikke længere blive oversvømmet. Det skriver Sweco, firmaet, der står bag løsningen med pumpen på Ishøj Havn. 

Fem af seks borgmestre fra Vestegns-kommunerne samledes for at indvie kæmpe-pumpen på Ishøj Havn

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik