Ishøj skrinlægger spildevandsprojekt målrettet corona

Ishøj lukker ned for projektet med at opspore corona gennem spildevandet- et projekt, som har kørt de seneste måneder. Årsagen er, at smitten Ishøj er meget lav.

De har gjort det to til tre gange om ugen.

Testet spildevandet i store boligområder for at opspore hvilke områder der er smitte, og hvor man kan sætte ind med en særlig indsats og opfordrer beboerne til at lade sig teste.

Men smittetallet i Ishøj er nu så lavt, at kommunen foreløbig skrinlægger spildevandsovervågningen. 

- Inden for den seneste uge har vi måske konstateret seks eller syv smittede i hele kommunen. Det er så lidt, at det ikke længere giver mening at bruge det som et varslingssystem, siger leder af Sundhed og Analyse i Ishøj Kommune, Rikke Hamberg Hesselø til TV 2 Lorry.

Efter i månedsvis at have nogle af landets højeste smittetryk lykkedes det sidst på foråret for Ishøj kommune at nedbringe smitten markant. 

Noget som kommunen især tilskriver spildevandsovervågningen.

- Vi fik at vide, at man kunne varsle, hvor smitten er, før man egentlig er testet. At man udskiller corona-smitte via sin afføring, flere dage inden man måske har symptomer på smitte, siger Rikke Hamberg Hesselø.

Hvis smittetallet ændrer sig igen - eller der kommer nationale anbefalinger om spildevandsovervågning - kan byrådet beslutte at genoptage analyserne.

Og det kan ske med meget kort varsel, da prøverne bliver foretaget af Ishøj Forsynings egen personale.