Efter stort fokus: Politisk ønske om sexisme-redegørelse i kommune

Efter en hektisk tid med fokus på sexisme i flere forskellige brancher, foreslår to medlemmer af Ishøj Byråd nu, at der bliver udarbejdet en sexisme-redegørelse for Ishøj Kommune.

Socialdemokratiet og Venstre.

Til daglig kæmper landets to største partier oftest mod hinanden om at få mest mulig indflydelse - men i Ishøj Kommune har de to partier nu fundet sammen.

Merete Amdisen, der er tidligere gruppeformand for Socialdemokraterne, foreslår nemlig sammen med Venstres nye spidskandidat, Pia Skourup, at der bliver udarbejdet en sexisme-redegørelse for Ishøj Kommune.

Årsagen er de seneste mange ugers fokus på sexisme på arbejdspladser, hvor særligt historier fra den politiske verden og mediebranchen har vagt opsigt - men sexisme findes i hele samfundet, lyder det.

- Det er afgørende, at medarbejdere i Ishøj Kommune kan gå på arbejde i tryghed for, at de ikke udsættes for seksuelle krænkelser eller for den sags skyld andre krænkelser, siger Pia Skourup (V), der ønsker at få sikret et godt arbejdsmiljø i kommunen.

- Det handler ikke om at finde syndebukke eller hænge mændene ud, for sexchikane er ikke forbeholdt et bestemt køn, alder eller etnicitet. Det handler derimod om, at sikre et godt arbejdsmiljø med en professionel og respektfuld kultur, lyder det i en pressemeddelelse.

Ønsker grundig gennemgang

Sammen med sin byrådskollega Merete Amdisen (S) fra borgmesterpartiet har Pia Skourup nu foreslået, at der bliver udarbejdet en redegørelse for, om sexisme er et kendt problem i kommunen, samt hvad der i forvejen gøres og kan kan gøres ved det, hvis sexisme finder sted.

- Da debatten endnu en gang brød ud i offentligheden, slog det mig, at jeg - selv efter mere end 15 år i Økonomi- og Planudvalget - hverken kendte omfanget af eller forholdsreglerne overfor seksuelle krænkelser mod medarbejdere i Ishøj kommune. Det er jo en debat, der pludselig kan eksplodere mellem hænderne på os, så det er rettidig omhu at få klare retningslinjer nu, siger Merete Amdisen (S).

Hun uddyber i pressemeddelelsen:

- Både for at beskytte ofre for krænkelser og for at undgå, at det bliver alt for hysterisk. Der er en hårfin balance mellem at beskytte ofrene for krænkelser og at blive for hysteriske. Derfor kræver det, at vi taler højt om det, før problemerne opstår. Anmeldelser af seksuelle krænkelser skal ikke være underlagt tabu. Vi skal have en kultur, hvor vi respekterer hinanden og hinandens grænser.

Redegørelse skal indeholde tre punkter

De to medlemmer af Ishøj Byråds Økonomi- og Planudvalg har derfor i en henvendelse til borgmester og kommunaldirektør anmodet om, at der på det kommende møde i udvalget, mandag den 26. oktober, gives en første redegørelse for situationen omkring seksuelle krænkelser og sexisme i Ishøj Kommune.

Konkret skal redegørelsen indeholde tre ting. For det første en oversigt over gældende indsatser for at undgå at ansatte udsættes for seksuelle krænkelser fra kolleger, ledere og borgere, samt hvordan det håndteres, hvis det sker.

For det andet en oversigt over, om der er et eksisterende problem, herunder om der de seneste fem-ti år har været sådanne sager i Ishøj Kommune, og hvordan de har været håndteret.

Og endelig for det tredje et oplæg til, hvilke politiske initiativer byrådet kan tage for at styrke arbejdet med at forhindre seksuelle krænkelser overfor kommunens medarbejdere.

De to kvindelige byrådsmedlemmer understreger, at ingen af dem selv har oplevet seksuelle krænkelser i forbindelse med deres byrådsarbejde. Endvidere slår de fast, at diskussionen ikke skal afsluttes den 26. oktober, men at de håber, at den kommer i gang.

Borgere har krænket kommunens ansatte

Ishøjs mangeårige socialdemokratiske borgmester, Ole Bjørstorp, ser positivt på forslaget fra de to byrådspolitikere. 

- Seksuelle krænkelser er jo et populært emne at debattere for tiden, og jeg kan ikke have noget imod, at man undersøger, om nogle medarbejdere har følt sig krænket. Og hvis det er tilfældet, skal vi naturligvis tage hånd om sagen på bedste vis, lyder det. 

Ole Bjørstorp fortæller, at man allerede på nuværende tidspunkt har et vist kendskab til omfanget af sexisme, fordi der i 2018 blev gennemført en stor trivselsundersøgelse blandt de 1.800 medarbejdere i kommunen.

- Dengang kom det frem, at nogle medarbejdere havde følt sig seksuelt krænket. Det var ikke mange sager, men der var nogle. Siden har vi åbnet og behandlet alle disse sager om seksuelle krænkelser, fordi vi tog dem alvorligt. I de fleste tilfælde var tale om, at medarbejderne var blevet krænket af eksterne folk – altså ikke kolleger eller ledere. I mange tilfælde var der tale om borgere, som krænkede kommunens ansatte, siger borgmesteren. 

Ole Bjørstorp mener ligesom sine to politiske kolleger, at det er uhyre vigtigt, at medarbejdere i Ishøj Kommune ikke bliver udsat for sexisme.

- Vi siger i Ishøj, at vi har plads til alle, og det skal der også være i Ishøj Kommune som arbejdsplads. Alle skal kunne føle sig trygge og gå på arbejde uden at have det dårligt. Som arbejdsplads er vi nødt til at sikre ordentlige arbejdsforhold for vores ansatte, og det betyder, at vi også skal sikre, at de ikke skal frygte seksuelle krænkelser, afslutter borgmesteren.