Interview

Lorrys værter får besøg af dagens aktuelle personer i et interview, hvor der er tid til at tale ud og til at komme grundigt ind i emnet.

I morgen er 'global frackdown', en international aktionsdag mod udvinding af skifergas. Aktionsdagen falder på et tidspunkt, hvor det franske energiselskab Total står til at gennemføre en prøveboring i Nordsjælland for netop at måle skifergas-reserverne i den danske undergrund. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening kan udvinding af skifergas i Danmark dog få flere uheldige konsekvenser. Vi har besøg af Sine Beuse Fauerby, der er miljøpolitiskmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Interview: Skifergas i Nordsjælland

21/9/2012