Styrelse finder massive fejl i kommunes hjemmepleje og uddeler påbud

Ved et tilsynsbesøg fandt Styrelsen for Patientsikkerhed en stribe kritisable forhold og fejl i hjemmeplejen i Hørsholm Kommune, der nu har fået påbud.

En afdeling af hjemmeplejen i Hørsholm Kommune har fået påbud, efter Styrelsen for Patientsikkerhed ved et stikprøvetilsyn har fundet en lang række kritisable forhold i plejens medicinhåndtering og journalføring.

Det drejer sig om distrikt Sophienlund, der er et ud af tre områder i Hørsholm kommunes hjemmepleje.

Blandt andet vurderede styrelsen ved tilsynet, at hjemmeplejens medicinhåndtering var uforsvarlig, og at journalføringen ikke var i overensstemmelse med lovgivningen.

I tilsynsrapporten fremgår det, at hjemmeplejepersonalet besad medicin med overskredet udløbsdato, mens styrelsen også fandt, at personalet i to ud af to stikprøver havde flere præparater, hvor det ikke entydigt fremgik hvornår medicinen ikke længere skulle gives.

Derfor vurderer styrelsen, at fejlene og manglerne i medicinhåndteringen og journalføringen samlet udgør "større problemer af betydning for patientsikkerheden". 

Samtidig fandt styrelsen også, at der i to ud af tre stikprøver ikke forelå en fyldestgørende oversigt over patienternes aktuelle sygdomme og funktionsbeskrivelser eller aftaler der var indgået med behandlingsansvarlige læger. I en stikprøve var oversigten meget mangelfuld. 

Påbud kan medføre bøder

Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked Peter Orebo Hansen
Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked Peter Orebo Hansen
Foto: Søren Hald

Påbuddet, der trådte i kraft torsdag den 23. august betyder, at Hørsholm Kommune nu skal rette op på de fejl, Styrelsen for Patientsikkerhed har påpeget.

Først når styrelsen på ny foretager et tilsynsbesøg og kan kostatere, at medicinhåndteringen og journalførelsen lever op til kravene, fjernes påbuddet.

Formår Hørsholm Kommune ikke at rette op på fejlene ved næste tilsyn, kan kommunen straffes med bøder.

Direktør: Borgere kan fortsat være trygge ved hjemmeplejen

Styrelsens sammenfatning fra tilsynsbesøget

Ikke første møgsag 

Det er ikke første gang, Hørsholm Kommunes medicnhåndtering på ældreområdet kommer i Styrelsen for Patientsikkerheds søgelys.

Tidligere på året døde en beboer på plejehjemmet Breelteparken efter at være blevet massivt overmedicineret med et kontroversielt gigtpræparat.

Efterfølgende blev det konkluderet, at kommunen begik en fejl, da Center for Sundhed og Omsorg advarede kommunens ældrepleje mod det risikofyldte gigtpræparat, men ved en fejl ikke advarede Breelteparken.

Da Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte Breelteparken sidst i maj fandt de dog, at medicinhåndteringen var forbedret. 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

daginstitution

Københavnske forældre bør fritages for betaling til daginstitutioner, mener flertal

Cecilia Lonning-Skovgaard

Corona rammer Københavns aktivering af banderelaterede ledige

20071024-220631-2-1920x1282we

playEt stykke dansk kulturarv fylder 100 år - men det går kun én vej

25_seconds

playHus Forbi deler tusindvis af handsker og skiundertøj ud til hjemløse

Hørsholm

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere