Naboer til asylcenter kræver døgnpoliti

Beboerne som bor tæt ved den nedlagte Sjælsmark Karserne frygter ballade, når 200 udlændinge med udvisningsdomme eller på tålt ophold flytter ind på kasernen i efteråret.

Det eneste, der kan give tryghed i området ved udrejsecentret Sjælsmark, er en fast politivagt, mener beboere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Det kan ikke nytte noget, at politiet bare læner sig tilbage og venter på, der sker et eller andet forfærdeligt, før de reagerer. Derfor forsøger vi at ruske op i politiledelsen, og det ville betyde enormt meget for trygheden i området at vide, at politiet er i nærheden.

Sådan siger Flemming Schjødt-Eriksen, der er nabo til den nedlagte Sjælsmark Kaserne, som tidligere i år blev taget i brug som udrejsecenter under Udlændingestyrelsen ifølge avisen.

Derfor kræver de nu i et brev til Nordsjællands Politi og Justitsministeriet, at politiet døgnbemander Sjælsmark Kaserne - ikke mindst i lyset af, at Center Sandholm blot få kilometer borte også rummer mange asylansøgere.

Politidirektør Finn Borch Andersen, Nordsjællands Politi, oplyser, at politiet ikke har erfaringer med døgnbemanding andre steder i Nordsjælland.

- Det er virkelig død tid at have en politimand bundet til en stol, og døgnbemandinger har meget sjældent den positive effekt, man ønsker, sagde Finn Borch Andersen på et borgermøde torsdag aften og tilføjede, at politiets tilstedeværelse afgøres af det konkrete trusselsbillede.