Hørsholms partier til Christiansborg efter nedlukning: Genforhandl reglerne!

Efter nedlukning beder Hørsholms kommunalbestyrelse nu Folketinget om at genforhandle reglerne for automatisk nedlukning.

Det ramte Hørsholm Kommune urimeligt hårdt, da et socialt arrangement på Rungsted Gymnasium førte til en smittestigning i kommunen, der til sidst endte med at kommunen son den første i landet blev automatisk nedlukket den 8. maj. 

Det skriver alle kommunalbestyrelsens partier i et brev til Folketinget.

- Det har haft store negative konsekvenser, at vi har været lukket ned i over en uge blandt andet for byens erhvervsliv, der er gået glip af omsætning i Kristi Himmelfartsferien, står der.

Hørsholm Kommune måtte lukke, da kommunens testkorrigerede incidenstal oversteg 250, som er grænsen for, hvornår en kommune automatisk tvangsnedlukkes. Når tallet har ligget under 250 syv dage i træk, må kommunen genåbne.

I brevet står der videre:

- Erfaringen fra Hørsholm Kommune er, at den automatiske nedlukning ikke har givet tilstrækkelig mening, og at regelsættet er alt for grovkornet, og dermed ikke kan balancere hensynet til genåbning overfor håndtering af smitterisiko på en hensigtsmæssig måde.

Med det mener kommunen, at den efter eget udsagn hurtigt fik inddæmmet smittespredningen på Rungsted Gymnasium - hvilket udgjorde omtrent halvdelen af kommunens smittede omkring nedlukningen - samt elevernes nære kontakter, og at responsen fra borgerne i forbindelse med smitteopsporing har været rigtig god. 

Vil have reglerne genforhandlet

Derfor søgte Hørsholm Kommune også tre gange om dispensation for udvalgte områder i kommunen hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men fik afslag alle tre gange. Noget der ifølge kommunen er for ufleksibelt.

Som eksempel nævner kommunen to planteskoler, der befinder sig i udkanten af kommunen og i et område med lav incidens og godt med plads og luft, som måtte undvære den vigtige omsætning fra helligdagsferien.

- Vi står tilbage med en oplevelse af, at der er valgt at bruge en damptromle for at få styr på situationen i stedet for at bruge et strygejern, står der i brevet.

Derfor håber Hørsholms kommunalbestyrelse nu, at kommunens erfaringer kan være afsæt til en genforhandling på Christiansborg.

- Vi opfordrer derfor partierne til at genforhandle nedlukningsreglerne, herunder gøre modellen for automatisk nedlukning langt mere fleksibel og tilpasset den konkrete smittesituation, så den bliver det gode værktøj, som den var tiltænkt.