Unik yngleproces fanget på video af kommunes å-mænd

Medarbejdere fra Høje-Taastrup Kommune har været vidner til en gruppe havørreder, som lægger æg i et af kommunens vandløb.

Det er et sjældent syn, der mødte Høje-Taastrup Kommunes såkaldte å-mænd, da de var på arbejde i søndags.

Her var de vakse ved havelågen, fandt telefonerne frem og filmede havørreder, som gyder - altså lægger æg - i Mølleåen i Høje-Taastrup.

- De å-mænd, vi har, de går nærmest i vandløbene hver eneste dag, og det er ikke hvert år, at de ser det her, siger Steen Roed, der er miljømedarbejder i Høje-Taatrup Kommune, til TV 2 Lorry.

- Så man skal være til stede i lige præcis de to minutter, havørrederne er der.

Lidt af en succeshistorie

Steen Roed beskriver samtidig yngleprocessen som lidt af en succeshistorie.

- Mølleåen er jo en del af Store Vejleå, som er spærret af det, man kalder en faunapassage, hvor vi faktisk ikke troede, at havørrederne kunne komme forbi, siger han og fortsætter:

- Men der er nogle få, der kommer igennem, og de svømmer så op i Mølleåen, hvor de yngler. Det er unikt, at havørrederne trodser noget, der ikke burde kunne lade sig gøre.

Å-mændene har igennem nogle år set, at der har været havørreder i Mølleåen. Derfor har de sørget for at at lave det, man kalder gydebanker, hvor man ligger bunker af småsten henover en strækning på 10-15 meter.

Hunen lægger æggene i gydebankerne, hvor de er beskyttet og får godt med ilt. Der ligger æggene en måneds tid, og så kommer de nye ørreder til verden.

Omlægning af å skal sikre eksistens

Geografisk er det også opsigtsvækkende, at havørrederne kan findes bare 17 kilometer fra Københavns Rådhusplads.

Oftest er det nemlig i jyske vandløb, de ses.

Og særligt ikke i Mølleåen, som i mange år har fungeret som et spildevandsteknisk anlæg, og det er primært overfladevand fra veje og omkringliggende byområder, der løber ned i åen.

Men med alt det arbejde, der er gjort i forhold til spildevandsrensning og kloakering, så har man i dag og inden for de seneste par år fået en vandkvalitet, som gør, at der kan være havørreder i Mølleåen.

Er svømmet fra Køge Bugt

Havørrederne er kommet fra Køge Bugt og op igennem Store Vejleå via blandt andet Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.

Og det er et problem for de nyudklækket havørreder, da ikke kan blive i vandløbene, men skal tilbage samme vej.

- Hvis havørreder skal igennem en sø, så er der risiko for, at de bliver spist af gedder, og tabet kan faktisk være helt op til 80 procent af et års afkom. Samtidig har de svært at finde ud, når de først er kommet ind i en sø, siger Steen Roed.

Derfor samarbejder Høje-Taastrup med Albertslund, Ishøj og Vallensbæk Kommune og lokale naturorganisationer om en omlægning af Store Vejleå, så fremtiden for havørreden kan sikres mange år fremover.