Fremtidens hjemmearbejde påvirker indretningsplaner af kommende rådhus

Op mod 82 procent af de administrative medarbejdere på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune vil gerne arbejde hjemmefra fast en til to dage i fremtiden.

Hjemmekontorer og digitale møder er blevet en stor del af danskernes hverdag de seneste tolv måneder.

Det gælder også blandt de administrative medarbejdere på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune.

quote Det var lidt overraskende, men samtidig vældig positivt, at mere end 80 procent svarede, at de vil være interesseret i at arbejde hjemme på den anden side af nedlukningen

Lars Holte, kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune

Her har man dog gjort så gode erfaringer, at man nu bestræber sig på, at hjemmearbejdet også kommer til at spille en rolle på den anden side af coronanedlukningen.

- Vi har spurgt medarbejderne om, hvilken rolle hjemmearbejde skal spille, hvis vi i fremtiden skal fortsætte med at være en god og attraktiv arbejdsplads, siger Lars Holte, der er kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune, til TV 2 Lorry og uddyber:

- Det var lidt overraskende, men samtidig vældig positivt, at mere end 80 procent svarer, at de vil være interesseret i at arbejde hjemme på den anden side af nedlukningen, siger han med henvisning til en spørgeskemaundersøgelse, som kommunen har foretaget blandt dens administrative medarbejdere.

Helt præcist viser undersøgelsen, at op mod 82 procent af medarbejderne gerne vil arbejde hjemmefra fast en til to dage om ugen, mens 15 procent svarer, at de gerne vil arbejde hjemmefra af og til, og blot 3 procent afviser idéen.

Og det er betragtninger, som kommunen tager med videre, når den skal udvikle rammerne for fremtidens arbejdsplads.

- Vi vil prøve at lave en hjemmearbejdsmodel, der tager flest mulige fordele med sig og færrest mulige ulemper med sig fra alt det, vi har erfaret de sidste tolv måneder.

- Det bliver en balance mellem organisationens behov og den enkelte medarbejders egne behov. Det vi tager afsæt i er, at de kerneopgaver, som medarbejderne løser, de fortsat skal kunne løses hjemmefra, siger Lars Holte.

Pilotprojekt skal optimere nyt rådhus

I øjeblikket har kommunen igangsat et pilotprojekt, der skal følge op på resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen.

- Her har vi bedt hver enkelt afdeling på rådhuset om at gå i gang med at drøfte de fordele og ulemper, som vi har oplevet det sidste års tid ved at arbejde hjemme, og hvordan hjemmearbejdet så skal være i fremtiden.

I Høje-Taastrup Kommune er man igang med at bygge et nyt rådhus, der forventes at stå færdigt i slutningen af 2022. Og netop derfor har man igangsat pilotprojektet nu, så man kan bruge oplysningerne til indrette det kommende rådhus mest optimalt.

- Når man bygger et nyt hus tænker man jo over, hvordan man indretter et hus så det bedst muligt understøtter måden, man arbejder sammen på, og den måde organisationen fungerer på.

- Hvis man har tyve medarbejdere i en afdeling, og mange af dem arbejder hjemmefra, så skal man indrette sig anderledes, end hvis alle tyve møder op hver morgen og går hjem klokken 16.00, siger han.

Ifølge Lars Holte forventer man i kommunen, at man den 1. august 2021 vil være færdig med at lave en fælles model for, hvordan rådhusets medarbejdere vil arbejde hjemmefra i fremtiden.

TV 2 Lorry har tidligere bedt fysioterapeut Jonas Søgaard demonstrere fire øvelser, der kan hjælpe til, at du undgå skader, når du arbejder hjemmefra. Se eller gense øvelserne nedenfor.


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Folkeafstemning 1. juni: Hvad mangler du svar på for at kunne stemme?