Corona-ramt kommune lukker hel skole efter smitteudbrud

Torstorp Skole i Høje Taastrup Kommune lukker ned mandag den 2. november på grund af coronasmitte blandt eleverne.

En skole i Høje Taastrup Kommune lukker ned i ni dage fra mandag som følge af et smitteudbrud med corona.

Det oplyser Høje Taastrup Kommune i et brev sendt til forældrene på skolen.

Det betyder, at alle 631 skoleelever på Torstorp Skole fra den 2. november til den 8. november skal blive hjemme.

Den drastiske beslutning kommer fra kommunen, hvor man i løbet af de seneste syv dage har oplevet en markant stigning i antallet af smittede med corona.

- Vi har i øjeblikket 17 smittede elever og fem smittede lærere på Torstorp Skole.

- Det er sådan, at når man konstaterer smitte blandt elever og lærere, så går man i gang med at finde ud af nære kontakter. Dem er vi ved at finde nu. Og så bliver de øvrige elever tæt på en smittet også sendt hjem, siger Flemming Ellingsen, der er institutions- og skolechef i Høje Taastrup Kommune, til TV 2 Lorry og tilføjer:

- Cirka halvdelen af skolen er sendt hjem nu, og resten af skolen bliver lukket fra mandag.

Ifølge institutions- og skolechefen er smitten ”jævnt fordelt blandt børn på alle klassetrin”.

Hårdt ramt kommune

Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut er Høje Taastrup Kommune den kommune i landet, hvor der er flest smittede per 100.000 indbyggere.

Således topper Høje Taastrup i den kedelige statistik med et incidenstal på 405, hvilket svarer til 205 smittede indbyggere.

- Det er ikke sjældent, at der er et smittet barn på en skole – men vi kan se, at stigningen er kommet den seneste halvanden uge. Derfor har vores krisestab truffet den afgørelse, at skolen skal lukkes. Og den afgørelse er blevet accepteret af sundhedsmyndighederne, siger Flemming Ellingsen til TV 2 Lorry.

Samtidig med at skolen er lukket ned, lukker fritidsordningen også.

”Høje Taastrup Kommune har lige nu landets højeste smittetryk i forbindelse med Corona. Dette har resulteret i et stort antal smittede børn på Torstorp Skole, og derfor er mange klasser og dele af personalet sendt hjem. Begrundelsen for hjemsendelse af hele skolen har således både et sundheds- og skolefagligt perspektiv.”

quote Vi skal nok få knækket denne her kurve.

Flemming Ellingsen, der er institutions- og skolechef i Høje Taastrup Kommune.

I brevet til forældrene står der også, at skoleeleverne ikke må ses eller være sammen med andre udenfor husstanden, før der foreligger en negativ corona-test, eller der er gået syv fulde dage efter hjemsendelsen uden symptomer.

Desuden opfordrer kommunen ”kraftigt til, at alle elever bliver testet”, står der i brevet.

Mobilt corona-testcenter kommer til byen

Høje Taastrup Kommune informerer desuden om, at et mobilt testcenter allerede nu er i kommunen. Men det er for tidligt for eleverne at blive testet endnu, lyder det fra Flemming Ellingsen.

- På grund af det høje smittetryk i kommunen har vi en testbus ude i en uge. Vi har bedt om, at det bliver forlænget med en uge – og det har de sagt ja til, siger han og roser regionens arbejde.

Kommunen forsøger nu at kortlægge, hvordan udbruddet på skolen er sket. Og umiddelbart peger pilen mod, at smitten i de fleste tilfælde er kommet udefra og ikke nødvendigvis har smittet så meget blandt eleverne på selve skolen.

- Generelt har vi haft nogle eksempler, hvor vi kan se, at nogle sidekammereater er blevet smittet. Men vi må sige, at der er meget udefra og ind – og det kan være foreningslivet. I fodboldklubber eller andet, hvor man samles med elever fra andre skoler for eksempel. Det er også, som om det kommer i bølger, siger Flemming Ellingsen.

Skal nok knække kurven

Skolechefen er træt af, at det nu er nødvendigt at lukke hele skolen - men omvendt er han fortrøstningsfuld i forhold til den kommende tid.

- Der er andre kommuner, som også har ligget højt, som har sat tiltag i gang – ligesom os, som nu lukker en skole. Vi skal nok få knækket denne her kurve også.

- Lærerne på skolen laver fjernundervisning. Men alt, hvad de kan planlægge som fysiske undervisningsmidler, har de samlet i poser, der bliver leveret ud af vinduet på skolen. Så en del elever vil opleve, at de kan få "en lille kuffert" med materiale til de næste halvanden uges undervisning. Det er da stærkt, siger Flemming Ellingsen til TV 2 Lorry.