Valg i Høje-Taastrup: Bykonge sidder tungt på magten – men opposition øjner fremgang

Michael Ziegler og Konservative regerer med al sandsynlighed også i Høje-Taastrup Kommune efter valget. Men Socialdemokratiet øjner en mulighed for at gøre indhug i den konservative dominans.

Maler man et landskabsbillede af Høje-Taastrup Kommunes kommunalpolitiske tidslinje, ender man med et værk, der minder om skotskternet tartan. Rød og grøn, grøn og rød.

I afdæmpede bølger er magten skvulpet frem og tilbage mellem Socialdemokratiet og Konservative på den københavnske vestegn. Men efter to årtier som sikker socialdemokratisk bastion generobrede Michael Ziegler (K) i 2006 borgmesterposten for Konservative på et spinkelt flertalsgrundlag, og siden har partiet ikke set sig tilbage.

Over de tre følgende valgperioder har Konservative med Ziegler i spidsen befæstet Høje-Taastrup som en højborg med dyb voldgrav og en glubsk, mørkegrøn krokodille. Kronen på bykongens værk blev valget i 2017, hvor Ziegler blev adlet med et absolut flertal til Konservative og landets tredjehøjeste andel af personlige stemmer.

Så selv om de hurtige DSB-tog nu drøner sydpå i en bue uden om Høje-Taastrup, ventes ét eksprestog at drøne gennem kommunen til november: Zieglers triumftog. Med rygvind fra Konservatives fremgang på landsplan har borgmesteren udsigt til endnu en valgperiode med absolut flertal.

Men det tog vil Socialdemokratiet forsøge at afspore.


Hvad er der på spil?

Alt andet end borgmesterposten, for den sidder Michael Ziegler (K) blytungt på. I stedet bliver det interessant at se, om Konservatives nuværende absolutte flertal (med 12 af byrådets 21 mandater) udbygges yderligere, eller om Socialdemokratiet kan gøre indhug i det konservative indelukke på vestegnen.


Hvem er favoritten og hvorfor?

Michael Ziegler fra De Konservative er ikke bare favorit. Den siddende borgmester er kæmpefavorit.

 • For det første er Ziegler ekstremt populær blandt vælgerne i Høje-Taastrup. Ved valget i 2017 fik han personligt mere end hver tredje stemme i kommunen, men Konservative fik tæt på halvdelen af alle stemmer.
 • For det andet har Ziegler og Konservative nærmest spist de andre borgerlige partier med hud og hår. Hverken Venstre eller Liberal Alliance opnåede valg sidst, mens det liberalt funderede Lokallisten Høje-Taastrup ikke stiller op. Konservative tårner altså uden ret voldsom konkurrence fra andre partier i blå blok.
 • For det tredje tæller den konservative kandidatliste foruden Michael Ziegler et stærkt hold med profiler som den nuværende 2. viceborgmester og tidligere folketingsstedfortræder Merete Scheelsbeck samt Toke Elling, der begge ventes at få en del personlige stemmer.
 • For det fjerde har Michael Zieglers tid som borgmester været præget af forholdsvis brede aftaler og enighed om politikken langt hen ad vejen med de andre partier i byrådet. Derfor er det svært for oppositionen at komme med store angreb mod Ziegler og de konservatives linje.


Hvem er førsteudfordreren, og har han en chance?

Det oplagte bud på en førsteudfordrer er Peter Faarbæk (S), men desværre for ham og for Socialdemokratiet er det korte svar, at han ikke for alvor har en chance for at fravriste Ziegler borgmesterposten.

 • Det lidt længere svar er, at han og resten af Socialdemokratiet dog har grund til en smule optimisme frem mod valget.
 • Dels kan lokalafdelingen håbe på en smule medvind fra de generelt set gunstige meningsmålinger til Socialdemokratiet på landsplan.
 • Dels kan det gavne Socialdemokratiet, at mange nye indbyggere er flyttet til kommunen i nybyggerier – som for eksempel Nærheden – der især appellerer til et segment til venstre for den politiske midte.
 • Og så har partiet indgået et bredere valgforbund end sidst, denne gang med Enhedslisten, Alternativet og SF. Det kan måske give et ekstra mandat til socialdemokraterne.
 • Med disse kort på hånden kan Socialdemokratiet muligvis rejse sig oven på en regulær lussing ved valget i 2017, hvor partiet gik yderligere tilbage og mistede to mandater. ”Jeg er både skuffet over partiets og mit eget stemmetal”, udtalte Peter Faarbæk dengang til sn.dk.


Men derfor bliver det alligevel spændende

 • Det er forholdsvis sjældent, at ét parti kan mønstre et absolut flertal i et byråd. Høje-Taastrup er en af 19 kommuner på landsplan og otte i hovedstadsområdet, hvor dette er tilfældet. Derfor skal det blive spændende at se, om Konservative kan holde på – eller sågar ekspandere – deres 12 pladser i byrådet.
 • Kan Michael Ziegler (K) lade sig krone som kommunalvalgets konge på valgnatten? Ved valget i 2017 stemte 36,2 procent af vælgerne personligt på Ziegler, hvilket kun blev overgået af borgmesterkollegaer i Frederikshavn og Gentofte. I netop Gentofte er Hans Toft (K) siden trådt tilbage. Derfor er det ikke utænkeligt, at Ziegler på et personligt plan får hovedstadsområdets – og måske Danmarks – bedste kommunalvalg.
 • Og så er der jo i øvrigt også lige Socialdemokratiet, der er skrumpet og mere end halveret i kommunen siden årtusindeskiftet. Bliver partiet tilført medvinden i kommunen fra gode målinger på landsplan, så de genvinder tabt terræn?

Hvordan gik det ved valget i 2017?

Michael Ziegler og Konservative triumferede stort ved valget. Partiet gik frem og sikrede sig med 47,6 procent af stemmerne absolut flertal i byrådet. Selv om Ziegler og Konservative dermed kunne have raget alle poster til sig og lavet en konstituering om sig selv, blev der alligevel lavet en bred aftale med alle de andre valgte partier på nær Lokallisten Høje-Taastrup.


Hvordan har byrådet fordelt pengene i de seneste års budgetter?

At lægge budget i Høje-Taastrup Kommune de seneste fire år har ikke ligefrem været en dans på roser for politikerne på rådhuset. Med undtagelse af et enkelt (det, der blev indgået i 2020) har Michael Ziegler kunnet præsentere budgetter med besparelser på baggrund af en hullet kommunaløkonomi som følge af stigende udgifter til det specialiserede socialområde.


Hvem har indgået valgforbund?

Der er indgået tre valgforbund i Høje-Taastrup Kommune:

 • Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Venstre
 • Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet
 • Radikale Venstre, Liberal Alliance


Hvad betyder valgforbund og konstituering?

Hvad med de andre partier?

 • Esat Sentürk, der lige nu er formand for kommunens socialudvalg, er spidskandidat for Radikale Venstre. Han flankeres af Ibrahim El-Khatib, der som bestyrelsesformand for boligområdet Gadehavegård har gjort sig bemærket i debatten om såkaldte ”ghettoer”. De har godt tag i en lokal vælgerbase og kan trække en del stemmer til partiet.
 • Lidt overraskende røg Venstre helt ud af byrådet ved valget i 2017. Som kun det ene af to steder i Danmark (det andet er Vallensbæk) er Venstre ikke repræsenteret i Høje-Taastrup Kommune. Med Lisbeth Kjærholt (V) som spidskandidat skal partiet forsøge at gøre comeback i byrådet.
 • Enhedslisten har igen det nuværende byrådsmedlem Emil Viskum øverst på listen. Viskum overtog partiets ene plads i byrådet efter partifællen Ole Hyldahl, som døde i december måned sidste år.
 • Dansk Folkeparti har Lars Prier, den nuværende 1. viceborgmester, som spidskandidat igen. Han udgør partiets ene mandat i byrådet og skal nok mest af alt se sig over skulderen og forsøge at undgå at miste sit sæde.
 • Det tidligere medlem af Folketinget og suppleant i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune Danny Malkowski er spidskandidat for Liberal Alliance, der fik under 1 procent af stemmerne sidste gang.
 • Özdes Durukan er SF’s spidskandidat ved valget og skal ligesom Malkowski (LA) og Kjærholt (V) forsøge at få partiet valgt ind i byrådet.


Får vi et nyt parti i byrådet?

 • Muligvis. Nye Borgerlige vil forsøge at komme ind med Bo Ejsing, der civilt er elektriker og bor i Taastrup. Han går til valg med mærkesagen ’mere tryghed’ – både når man færdes rundt i kommunen til fods, men også i forhold til bilisme og infrastruktur.


Forudsigelsen:

Konservative og Michael Ziegler beholder magten i Høje-Taastrup Kommune, mens Socialdemokratiet står til at vækste i mandater. Spørgsmålet bliver, om Konservative beholder deres absolutte flertal.

Sådan har vi gjort

Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på til kommunalvalget? Her kan du møde spidskandidaterne fra Høje-Taastrup Kommune i TV 2 Lorrys valgdebat. De diskuterer de vigtigste emner fra Høje-Taastrup Kommune. Velkommen til Debat under uret.

Her er kandidaterne i Høje-Taastrup Kommune