Nu skal eksperter forhindre gigantisk forurening i Nordsjælland i at sprede sig

Det bliver COWI, som skal undersøge, hvordan man kan afskære sivende tungmetaller fra Collstropgrunden i Hillerød fra at nå fredede vådområder og Esrum Sø.

Nu indledes arbejdet med at undgå spredningen af den gigantiske forurening på Collstropgrunden i Hillerød Kommune.

Det står klart, efter COWI har vundet Region Hovedstadens første udbud og nu skal undersøge og klarlægge mulighederne for en 10-årig løsning, der skal forhindre forureningen i at sprede sig fra grunden til et nærliggende Natura2000-område og Esrum Sø.

quote Det er enormt glædeligt, at vi endelig får sat gang i en af vores mest omfattende generationsforureninger i Region Hovedstaden får gang i en oprensning

Søren Burcharth (RV), næstformand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden

Konkret skal løsningen afskære og opsamle det forurenede vand, der løber ud fra grunden.

- Den midlertidige løsning sker ved brug af kendte teknikker, som vi ved virker. Det kan være, at vi pumper det forurenede vand op og laver en drænløsning, eller vi suger det op som et dræn, hvorefter arsenen udrenses fra vandet.

- Den anden løsning er, hvor man har render i jorden, der fyldes med jernspåner, hvor forureningen bindes dertil og ikke ledes videre, forklarer Torben Højbjerg Jørgensen, som er projektleder hos COWI, til TV 2 Lorry.

I den 10-årige periode skal der findes en permanent løsning for den store forurening i Gribskov, der er én af de ti generationsforureninger, som kom på Finansloven 2021.

Arbejdet med at rense grunden fra 35 tons arsen, fem tons krom og cirka syv tons kobber forventes først afsluttet tidligst i 2030.

- Det er enormt glædeligt, at vi endelig får sat gang i en af vores mest omfattende generationsforureninger i Region Hovedstaden får gang i en oprensning.

- Nu går vi i gang med nogle undersøgelser, for at finde ud af, hvad det er for en løsning, der skal til. Vi får sat gang i noget midlertidigt nu, men før vi får en endelig oprensning, så vil der gå mere end ti år, siger Søren Burcharth (RV), som er næstformand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden, til TV 2 Lorry.

Gammel miljøskandale

I Gribskov har det seks hektar store område været spærret af med hegn i næsten 30 år.

Jorden på grunden er så forurenet af tungmetallerne arsen, krom og kobber fra træimprægneringsfabrikken Collstrop A/S, der for længst er lukket, at det er forbundet med sundhedsfare at bevæge sig ind på området.

Eksperter vurderer, at jorden under træerne gemmer på 35 tons arsen, fem tons krom og cirka syv tons kobber.

Fra 1936 til 1976 blev tusindvis af telefonpæle trykimprægneret med giftige salte og metaller for at modstå svamp og råd på grunden i Hillerød.

I løbet af de mange år blev jorden på grunden forurenet med overskydende imprægneringsvæske, forurenet bark fra stammerne, der blev telefonpæle, og så blev der desuden nedgravet 150 tromler med højtoksisk imprægneringsslam, som først blev fundet i 1986.

Siden da har grunden været lukket for offentligheden, mens utallige rapporter har givet deres bud på, hvordan forureningen kan kommes til livs.

Collstropgrunden

Ingen oprensning uden hjælp fra staten

Fælles for dem alle er, at prisen har været uoverskuelig høj for Region Hovedstaden, der har ansvaret for at oprense grunden.

- Det har været en høj prioritet, og vi har lagt pres på Miljøministeriet og skiftende regeringer gennem tiden for at der skulle ske noget her.

- Når der er gået så lang tid, så er det fordi, der også skulle komme nogle flere penge til det.

- Heldigvis ved vi, at det er alvorligt, og vi har et fredet vådområde, som ligger nord for grunden, som vi gerne vil beskytte.

COWIs feltarbejde vil blive gennemført mellem juni og december i år. Der skal blandt andet udtages vandprøver, etableres nye undersøgelsesboringer og laves forskellige undersøgelser og målinger af jorden på grunden.

På baggrund af resultaterne fra undersøgelserne vil man vælge den bedst egnede løsning.

Den egentlige afværgeforanstaltning vil først blive etableret i 2022.