Politikere vil lukke ned for støjende fabrik

Fabrikken Nordisk Perlite larmer så meget, at kommunen nu griber ind. De vil give fabrikken forbud mod at producere om natten og i dele af weekenden.

Fabrikken Nordisk Perlite larmer for meget.

Det mener Hillerød Kommune, der nu har varslet et påbud om driftsforbud om aftenen, lørdag efter kl. 14 og hele søndagen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Påbuddet kommer, efter det tidligere er blevet målt, at støjniveauet ved nærmeste beboelsesejendom ligger på 47 dB, hvilket er over den tilladte grænse på 40 dB.

Utilfredse med støjplan

Dengang bad kommunen fabrikken om at lave en plan for, hvordan de ville reducere støjen, så den kom ned i et lovligt niveau.

Men efter at have modtaget planen fra Nordisk Perlite ender det nu alligevel med at føre til et påbud. Hillerød Kommune er nemlig ikke tilfredse med den plan, der er sat i værk for at dæmpe støjen.

Kommunen mener ikke, der er redegjort fyldestgørende for, hvor støjen kommer fra, ligesom de mener, planens tidsperspektiv er for langt. Noget, der blandt andet skyldes 17 ugers leveringstid på specialdesignede lyddæmpere, virksomheden vil sætte op på taget. 

I den forbindelse luftede Hillerød Kommune også muligheden for at politianmelde virksomheden, da de til virksomheden blandt andet skrev:

- Såfremt det fremsendte ikke tilstrækkeligt redegør for virksomhedens samlede støjbillede og mulige løsningsforslag, vil Hillerød Kommune overveje, at politianmelde Nordisk Perlite for manglende overholdelse af støjvilkår i påbud af den 28. maj 2010.

Glade beboere

- Det tager simpelthen så lang tid at gennemføre den plan, og det mener vi ikke, at vi kan være bekendt overfor borgerne. De skal ikke gå i så lang tid og leve i noget, som vi har konstateret ikke er lovligt, siger Louise Colding Sørensen, fmd. for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Hillerød Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Nordisk Perlite har nu fjorten dage til at komme med et svar på påbuddet, og hvorvidt påbuddet når at blive effektueret er endnu ikke helt fastlagt, men i Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd glæder de sig over nyheden:

- Et stop for produktionen aften, nat og søndage som varslet af Kommunen i kombination med en langsigtet dæmpning af støjen imødekommer vores krav, skriver foreningens talsmand, Torben Espenhein, til Frederiksborg Amts Avis.