Motorvej til Hillerød: De må have glemt her bor mennesker

Motorvejen til Hillerød er ikke lutter lagkage. Borgere ved Freerslev Hegn føler sig helt glemt. Der er ikke tænkt støjværn ind langs deres huse.

Vi står på kanten af motortrafikvejen til Hillerød. Biler og lastbiler suser forbi. Med 90 km i timen. Og det støjer. Benjamin Goings og Kamilla Schmidt Goings viser os deres private støjvold. Fem meter høj, 12 meter dyb og 360 meter lang .

- Den her vold har vi anlagt i 2005. Det gjorde vi for at dæmpe støjen inde på vores grund, så vi kunne bruge vores have og udearealerne omkring huset.

Den nuværende motortrafikvej støjer allerede op til 58 decibel (dB), der er maximum-grænsen for støj ved beboelse.

Trods volden her, frygter 20 familier for støjen fra den kommende motorvej. For støjen stiger med op til 3 dB, vurderer Vejdirektoratet selv. Og det svarer til en fordobling:

- Dels vil det jo genere al vores udeliv når vi er udenfor huset. I yderste konsekvens, hvis støjen bliver det dobbelte, får det indvirkning på vores søvn, siger en anden nabo til den kommende motorvej, Søren Blaabjerg.

Benjamin Goings og Kamilla Schmidt Goings viser os deres private støjvold. Fem meter høj, 12 meter dyb og 360 meter lang.
Benjamin Goings og Kamilla Schmidt Goings viser os deres private støjvold. Fem meter høj, 12 meter dyb og 360 meter lang.
Foto: Andreas Hein / TV 2 Lorry

Det er en ommer

De tre naboer er nogle af de i alt 20 familier, der frygter den nye motorvej, der nu endelig ser ud til at skulle gå helt til Hillerød. Og nok sætter den rejsetiden ned med 6 minutter. Som er godt og positivt, siger familien Goings og alle naboerne.

Men i Vejdirektoratets plan er der ikke tænkt ekstra støjdæmpning ind i motorvejsprojektet her ved Freerslev Hegn:

- Vi har en praksis for at forsøge at støjdæmpe der, hvor der er tættere-liggende bebyggelse. Men ved Freerslev Hegn, der er det en række enkeltstående huse, der ligger ved siden af hinanden med lidt mellemrum. Så derfor har det ikke været med i vores planer, siger Rasmus Larsen, Senior Projektleder i Vejdirektoratet.

Den nuværende motortrafikvej støjer allerede med 53 decibel, der er maximum-grænsen for støj ved beboelse. Derfor frygter 20 familier for støjen fra den kommende motorvej. For støjen stiger med op til 3 dB, vurderer Vejdirektoratet selv. Og det svarer til en fordobling.
Den nuværende motortrafikvej støjer allerede med 53 decibel, der er maximum-grænsen for støj ved beboelse. Derfor frygter 20 familier for støjen fra den kommende motorvej. For støjen stiger med op til 3 dB, vurderer Vejdirektoratet selv. Og det svarer til en fordobling.
Foto: Andreas Hein / TV 2 Lorry

Selve skoven, der bærer navnet Freerslev Hegn, ligger lige op ad husene. Den er allerede officielt "stille-skov".

Her er må støjen højst være de 53 dB. Men lige støjer den nuværende motortrafikvej 55 til 58 dB. 
I fremtiden kan den nå helt op på 61 dB. Heller ikke her er der tegnet støjvolde ind.

quote - Jeg tænker de kan gøre det bedre, det er på en eller anden måde en ommer.

Benjamin Goings, Beboergruppen Freerslev Hegn

- Jeg tænker de kan gøre det bedre, det er på en eller anden måde en ommer, siger Benjamin Goings.
De 20 familier har dannet Beboergruppen Freerslev Hegn.

Støtte fra Hillerøds politikere 

- Vi kan også gøre noget politisk. Ligesom borgerne kan vi sende et høringssvar til Vejdirektoratet og nogle af de ting vi vil pege på har også med støj at gøre, siger Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød for Socialdemokratiet.

Hun forstår godt bekymringen ved udsigten til at bo op ad en voldsom støjende motorvej og er allerede inviteret på  besøg i Freerslev Hegn.

Trods de positive toner, frygter beboerne motorvejen:

 
 
Foto: Andreas Hein / TV 2 Lorry

- Jeg er rolig når der kommer en garanti for at de vil gøre noget ved det. Og vi er helt sikre på at de vil løse problemet, siger Søren Blaabjerg.

Hos Vejdirektoratet kan de ikke give garantier. Men de er åbne overfor beboernes anke:

- Vi har lyttet meget nøje til de ting de sagde til borgermødet i Hillerød i går. På baggrund af de bekymringer, de har udtrykt, så vil vi tage deres høringssvar til efterretning og gå ind og vurdere meget nøje om der er mulighed for at etablere en støjskærm, som vil have en effekt, siger Rasmus Larsen, Senior Projektleder i Vejdirektoratet.

 

Halvdelen af arbejdet er gjort

Borgmester Kirsten Jensen minder om, at skal støjen dæmpes en gang for alle, så er motorvejen faktisk løsningen:

- Hvis ikke der bliver vedtaget en anlægslov om en motorvej, så er der heller ikke penge til at gøre noget ved støjen. Og det er derfor vi nu har en gylden mulighed for at hæve stemmen og sige: "gør nu noget ved støjproblemerne".

 Hos Beboergruppen Freerslev hegn har de endda et bud på hvordan støjvolden kan bygges billigt:

- De skal bare bruge al den jord, der skal graves væk hvor de nye vejbaner skal ligge. Og læsse den oven på vores vold. Vi har gjort halvdelen af arbejdet, siger Benjamin Goings.

Beboergruppen og Hillerød kommune skal have indsendt deres høringssvar til Vejdirektoratet senest den 1. december.

Derefter gennemgås alle høringssvar og så sendersender Vejdirektoratet en indstilling om hvordan de mener motorvejen skal anlægges, til Trafikministeren.

Men før motorvejen kan bygges, skal Folketinget vedtage anlægsloven, der bevilger penge til anlægsarbejdet.

Se her hvordan motorvejen kommer til at se ud i forhold til den nuværende motortrafikvej.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Trafik

Ny Ellebjerg. Olivas Borehoved 06. Foto Metroselskabet

Boremaskiner krydser byen - denne gang over jorden

elbusser københavn frederiksberg

14 buslinjer omlægges til el i 2022 – heriblandt to travle ruter i København

Sne veje

Flere trafikuheld i aftes - pas på isglatte veje her til morgen

øresund helsingør helsingborg

Skåne vil bygge fire tunneler mellem Helsingør og Helsingborg

Hillerød

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere